Debat

Djøf vil bygge bro mellem faggrupper

KLUMME: Sygeplejersker, lærere, djøfere og mange andre faggrupper i den offentlige sektor kan lære meget af hinanden. Derfor vil Djøf gerne strække hånden ud for at fremme et konstruktivt samarbejde, skriver Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf. 

Samarbejdet mellem jordemødre og økonomer på Hvidovre Hospital er et af de gode eksempler på samarbejde mellem faggrupper, skriver Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf.
Samarbejdet mellem jordemødre og økonomer på Hvidovre Hospital er et af de gode eksempler på samarbejde mellem faggrupper, skriver Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf.Foto: Beredskabsstyrelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henning Thiesen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Det tværfaglige samarbejde på de enkelte arbejdspladser, men også mellem faglige organisationer, er noget, der bør være vigtigt for os alle i disse år.

Af og til hører man, at meget var bedre i arilds tid, før alting gik af lave. Dengang embedsværket i Undervisningsministeriet stort set var seminarieuddannet, sygehuset blev ledet at sundhedsprofessionelle og Miljøministeriet hovedsageligt beskæftigede biologer, forstkyndige og så videre. Fag-fagligheden var i højsædet og kun de, der kendte til det faglige indhold, varetog rådgivning og sagsbehandling.

Faglighed, en forvaltningsmæssig dyd
Chefer og medarbejdere, der arbejder i den offentlige sektor, sætter en stor ære i fagligheden, og det er en af de forvaltningsmæssige dyder, vi som embedsmænd nævner først, når man vækker os om natten.

Stik imod hvad man skulle tro, når man læser avisernes debatsider, ja, så tænker djøferne altså på andet end regneark og kontrolforanstaltninger – og hvis vi gør, skal det give mening! 

Henning Thiesen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Men i dag er mange sager i forvaltningen præget af høj kompleksitet. Derfor ligger endimensionelle løsninger ikke lige for. Derfor er der behov for kompetencer, der støtter hinanden, og flere perspektiver inden for snart sagt alle sektorer og opgaver. Det handler også om helhedsorientering, når der skal skabes resultater. Men hvordan skal alle hensyn balanceres?

Djøf byder op til dans
Jeg vil meget gerne i den sammenhæng slå et slag for, at Djøf i højere grad er med til at fremme det konstruktive samarbejde med andre faggrupper. Vi tror på, at dialog og lydhørhed er vejen frem. Det er aldrig fremmende at stå i hver sin skyttegrav.

Jeg vil meget gerne i den sammenhæng slå et slag for, at Djøf i højere grad er med til at fremme det konstruktive samarbejde med andre faggrupper. Vi tror på, at dialog og lydhørhed er vejen frem. Det er aldrig fremmende at stå i hver sin skyttegrav.

Henning Thiesen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Vi vil derfor byde op til fællesdans med andre faglige organisationer – og det er mit håb, at vores samarbejdspartnere er parate til at tage imod inklinationen. Samtidig vil vi også meget gerne samle gode erfaringer og samle nogle af alle de eksempler fra arbejdspladser, hvor medlemmer af forskellige faglige organisationer i det daglige har et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning. Fællesnævneren kan meget vel blive meningsfuldhed for samfundet, for borgerne og for arbejdstilrettelæggelsen.

Effektivitet i en god mening
I Djøf spørger vi nogle gange os selv, om vi både som enkeltpersoner og som organisation har været gode nok til samspil og kommunikation med andre fagprofessionelle og med andre organisationer. Bliver vi opfattet som arrogante og irriterende i vores stræben efter effektivitet og resultater?

Vi vil gerne invitere til dialog og går til opgaven med ydmyghed og respekt. Har vi forklaret godt nok, at ønsket om for eksempel effektivitet hænger sammen med meningsfuldhed? Vi stræber efter effektivitet i en god mening.

Stik imod hvad man skulle tro, når man læser avisernes debatsider, ja, så tænker djøferne altså på andet end regneark og kontrolforanstaltninger – og hvis vi gør, skal det give mening! Jeg tror også, de fleste er enige i, at det er godt at have styr på pengene, at kunne sikre retssikkerhed, og godt at kunne sige til både borgere, skatteydere og politikere, at man kan stå til regnskab for brug af ressourcer, og at de politiske og faglige mål nås.

Brobygning fremfor grøftegravning
Besparelser og forandringer er i dag en del af dagsordenen i den offentlige sektor. Det er den politiske dagsorden, men debatten må ikke være en kampplads mellem faggrupper. Djøfere vil gerne tage ansvar, men djøfere ønsker selvfølgelig ikke at være syndebukke for lavkonjunktur eller politiske målsætninger, der til tider kan rumme vanskelige prioriteringer eller upopulære beslutninger. 

Djøferen skal være med til at bygge bro. Djøfere og andre fagprofessionelle har kompetencer, der støtter hinanden. Sagt med andre ord, er der brug for begge gruppers styrker og faglighed.

I den sammenhæng er det vigtigt, at de fagprofessionelles argumenter ikke overdøves, når meningsfulde menneskelige aktiviteter fortolkes ind i rapporteringsmodeller og ”regnearkene”. Borgere og politikere skal naturligvis vide, om der opnås de ønskede resultater; er der værdi for pengene? Men der skal være balance mellem tillid og kontrol. Vi skal finde den gyldne middelvej og gå uden om den styring, der kan opleves som teknokratisk, såfremt velgennemprøvet praksis og kyndighed siddes overhørig. Der skal jævnligt rapporteres, ja, men den begavede og gennemtænkte måling er vejen frem.

Gode eksempler på samarbejde
Det vil jeg gerne give et par eksempler på.

For ikke så lang tid siden skrev speciallæge Lise Schleiss en lille fortælling fra fødegangen i Hvidovre. Her har økonomer og jordemødre sammen skabt positive resultater og sat sig ud over fordomme ved at respektere hinandens forskellige fagligheder. På Hvidovre Hospital viser man, hvordan fagprofessionelle og djøfere kan samarbejde om at udvikle den offentlige sektor.

Mentorordning på tværs af fagligheder
Jeg vil gerne give et andet eksempel på et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde i sundhedssektoren: For nylig er Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger og Djøf gået sammen om at skabe en mentorordning med fokus på ledelsesudfordringer i sundhedssektoren.

Her kobler vi i fællesskab højt placerede ledere (djøfere eller overlæger) som mentorer for yngre enten læger eller djøfere, der er på vej ind i ledelse. Resultatet er bedre forståelse og større respekt for hinandens fagligheder og samlet set mere kvalificerede ledelsesbeslutninger.

Samarbejde nedbryder fordomme
Vi kan som djøfere i hverdagen sagtens blive dygtigere til at have øje for mulighederne i denne udveksling af erfaringer og opfattelser mellem de forskellige faggrupper i den offentlige sektor. Men også mere formaliseret ønsker Djøf som faglig organisation fremover at tage initiativer, der kan bygge bro mellem de forskellige fagligheder. Som det eksempelvis sker i mentorordningen for djøfere og læger i sundhedssektoren. Den slags initiativer er med til at nedbryde fordomme – og bidrager til at udvikle en forståelse og respekt for hinandens arbejde og på denne måde danne udgangspunkt for en gensidig inspiration – i sidste ende til gavn for borgerne.

Jeg er sikker på, at når vi skal udvikle arbejdsglæde, kvalitet og produktivitet, så kræver det synergi mellem fagligheder og et godt samarbejde. Så kom nu, lad os bygge bro mellem de fagprofessionelle i den offentlige sektor, til gavn for såvel medarbejdere som borgerne.

Dokumentation

Blå bog: Henning Thiesen
Født 22. marts 1953 i Aabenraa

Uddannelse
Cand.jur., Aarhus Universitet (1977)

Karriere
Formand for Offentlige Chefer i Djøf (2012-)
Direktør for Beredskabsstyrelsen (2011-)
Politidirektør for Københavns Vestegns Politi (2006-2011)
Statsadvokat for Særlig Økonomisk Kriminalitet (2000-2006)
Vicepolitidirektør i Københavns Politi (1996-2000)
Souschef i PET (1989-1992)
Fuldmægtig i Politiets Efterretningstjeneste (PET) (fra 1987)
Fungerende kontorchef i Direktoratet for Udlændinge (1984-1985)
Fuldmægtig i forskellige dele af politiet og anklagemyndighed (1977-1987)


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Thiesen

Selvstændig rådgiver, fhv. formand for Djøf
cand.jur. (Aarhus Uni. 1977)

0:000:00