Domstolsstyrelsen lægger sag an mod leverandør bag udskældt it-system

IT-ROD: Domstolsstyrelsen har stævnet it-leverandøren bag Civilsystemet, der stadig skaber store problemer for sagsbehandlingen af civile sager hos domstolene. Det er dog ikke styrelsens eneste store it-opgave, der derfor markant opruster sine it-kompetencer.

Ustabil drift med lange svartider og nedbrud i utide har i flere år ramt domstolenes it-system, Civilsystemet, der ellers skulle sikre en smidig sagsbehandling af civile sager i domstolene.

Sidste år gik Domstolsstyrelsen så til yderligheden at stævne it-leverandøren, Globeteam.

“Siden maj 2019 har Domstolsstyrelsen været i dialog med Globeteam i håbet om at finde en mindelig løsning. Det har desværre ikke været muligt at indgå et forlig, og vi har derfor via Kammeradvokaten den 20. juli 2020 indleveret stævning samt begæring om syn og skøn,” oplyser Domstolsstyrelsen i en mail til Altinget.

Login