Formand for HK Danmarks Domstole: Nu må politikerne lytte – vi kan ikke løbe stærkere

Kate Kengen mener, at politikerne for længst burde have lyttet til års advarsler om smalhals i domstolene, der har ført til længere sagsbehandlingstider. Nu har hun fået en plads i Rørdamudvalget, der skal hjælpe politikerne med at få domstolene på fode igen.

Kate Kengen fortæller, at domstolene i årevis har råbt op om for få ansatte og for mange og komplicerede sager.
Kate Kengen fortæller, at domstolene i årevis har råbt op om for få ansatte og for mange og komplicerede sager.Foto: Tom Gotfred/HK
Sine Riis Lund

De danske domstole er pressede.

Borgerne venter stadig længere tid på at få afgjort deres sager, og nu skal et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen se på tiltag, der kan nedbringe sagsbehandlingstiderne hos retterne.

Blandt de udpegede medlemmer er Kate Kengen, formand for HK Danmarks Domstoles bestyrelse og ansat som kontorfuldmægtig i Københavns Byret.

Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00