Juridiske eksperter i rundspørge: Digitaliseringen sætter borgernes retssikkerhed på spil

Den stigende digitalisering sker på bekostning af den enkelte borgers retssikkerhed, vurderer en lang række juridiske eksperter i en undersøgelse foretaget af Djøfs Jurapanel. Flere ser behov for at opdatere forvaltningsloven.

Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer og Pernille Boye Koch, formand for Djøfs Jurapanel, gør klart, at der er brug for, at myndighederne i langt højere grad indtænker borgernes retssikkerhed i de digitale løsninger.
Thorkild Olesen fra Danske Handicaporganisationer og Pernille Boye Koch, formand for Djøfs Jurapanel, gør klart, at der er brug for, at myndighederne i langt højere grad indtænker borgernes retssikkerhed i de digitale løsninger.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix / Institut for Menneskerettigheder
Sine Riis Lund

Vigtig offentlig kommunikation, der aldrig når ud til de ikke-digitale borgere. Og en offentlig vejledningspligt, som ikke efterleves.

En rundspørge blandt eksperterne i Djøfs Jurapanel viser en udbredt opfattelse af, at myndighederne i deres iver for digitalisering sætter borgernes retssikkerhed på spil.

Syv ud af ti svarer således, at digitaliseringen udfordrer retssikkerheden for den enkelte borger, mens halvdelen “slet ikke” eller “i mindre grad” mener, at der i tilstrækkelig grad er taget højde for borgernes retssikkerhed, når nye offentlige digitaliseringsprojekter sættes i gang.

Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00