Kommunaldirektører oplever stigende arbejdstid

TRAVLHED: Topembedsmænds arbejdsuge bliver stadig længere. Særligt de øverste kommunale ledere mener, at de arbejder flere timer end tidligere. Deres arbejdsuge overgås dog af deres politiske chefer.

Kommunaldirektører arbejder meget og længe, men borgmestrene arbejder mere.
Kommunaldirektører arbejder meget og længe, men borgmestrene arbejder mere.Foto: Colourbox
Kim Rosenkilde

Man skal bestemt ikke have ondt af offentlige topchefer.

Henning Thisen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Lyset slukkes stadig senere i direktionskontorerne på landets rådhuse. I hvert fald rapporterer en stor del af de øverst administrative ansvarlige i landets kommuner, at deres arbejdsuge er blevet længere de senere år.

Det fremgår af en undersøgelse, Kora har lavet på vegne af Vederlagskommissionen. Her svarer godt halvdelen af de adspurgte kommunale topdirektører, at de over tid har oplevet stigende arbejdstid.

Ifølge Lene Holm Pedersen, forskningsleder i Kora og professor på CBS, afspejler udviklingen en helt generel tendens til, at folk føler sig mere presset på arbejdsmarkedet. Men konkret for kommunaldirektører kan kommunalreformen fra 2007 også spille ind.

Dokumentation

Så langt tid arbejder topembedsmænd og deres politiske chefer

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i timer

Kommunale topledere Borgmestre Departementschefer Ministre
53 62 61 70

 

Ved kommunale topledere forstås den øverste administrative leder i hver kommune uanset vedkommendes formelle titel (i de fleste kommuner er titlen ”kommunaldirektør”, men i enkelte er den noget andet, fx ”ordførende direktør”).

For kommuner, der har rådmænd eller fagborgmestre, medtager vi desuden den øverste administrative leder fra hvert borgmesterområde. Ialt 119 personer indgår i undersøgelsen som potentielle svarpersoner. 80 kommunale topledere har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 70.

Læs hele undersøgelsen.

Kilde: Kora for Vederlagskommissionen


Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00