Lolland betalte 1 million for udokumenteret lobbyisme

PÅVIRKNING: Flere kommuner har indgået bonusaftaler med lobbyvirksomheder uden at bede om dokumentation for arbejdet. Lobbyisterne har næppe den store indflydelse på udflytningsplanen, mener kommunalordfører for Venstre Carl Holst.

Henrik Høegh, tidligere fødevareminister og nu viceborgmester i Lolland Kommune, skulle klædes på til at tale med Sofie Løhde om udflytning af statslige arbejdspladser.
Henrik Høegh, tidligere fødevareminister og nu viceborgmester i Lolland Kommune, skulle klædes på til at tale med Sofie Løhde om udflytning af statslige arbejdspladser.Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget
Benjamin HolstHanan Chemlali

10.000 per statslig arbejdsplads til Nakskov, 8.000 per statslig arbejdsplads til Maribo. Sådan lyder en bonusaftale, som Lolland har indgået med lobbyvirksomheden Grace Public Affairs A/S i kommunens forsøg på at sikre sig statslige arbejdspladser.

"De henvendte sig i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser, og vi blev enige om en bonusaftale: Falder der noget ned i vores turban, så får de en bonus for det. Og ellers så et lavt honorar for løbende interessevaretagelse. De har hjulpet os med, hvilke knapper vi skal trykke på, og hvem vi skal tale med på Christiansborg. Der har de noget viden, som vi eksempelvis kunne give til Henrik Høegh. Når Sophie Løhde ringer, så skal du sige sådan og sådan,” fortæller Birgitte Rønnow, udviklingschef i Lolland Kommune.

Den tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V) er i dag viceborgmester i kommunen.

Lolland var ikke blandt de heldige, der modtog arbejdspladser i første runde af udflytningsplanen Bedre Balance og stod derfor langt fremme i køen blandt de kommuner, der kunne forventes at modtage statslige arbejdspladser i forbindelse med Bedre Balance II. Alligevel hyrede kommunen hjælp fra lobbyister, der har faktureret i alt 1 million kroner for resultatet.

De kan gøre opmærksom på nogle ting, men de kan ikke være styrende for, hvad vi beslutter. I dette tilfælde tror jeg nu nok, man har vidst de ting, folk har gjort opmærksom på, i forvejen.

Carl Holst (V)
Kommunalordfører

Hvad er det præcis, de kan hos Grace Public Affairs?

"Jeg synes, de har været kompetente til at ... vi har lavet noget materiale, som vi har smidt ind til Folketingets Økonomi- og Koordinationsudvalg. Og det materiale har de givet skidegod sparring på i forhold til, hvordan sådan noget skal se ud, for at man gider glo på det,” siger Birgitte Rønnow.

"Vi har haft en grundantagelse om, at det ville være svært at forbigå os denne gang. Det har været i den politiske stemning,” siger Birgitte Rønnow.

Men hvorfor så hyre lobbyister til opgaven?

"Det, der var vores frygt, var, at vi ville få et børneråd eller noget andet latterligt. Nu har de jo for eksempelvis smidt det her Frivillighedsråd op i Nordjylland,” siger Birgitte Rønnow. Hun understreger dog, at hun ikke mener, at Børnerådet er latterligt.

Kontrakten er meget klar. 10.000 kroner i bonus for en stilling i Nakskov og 8.000 for en stilling i Maribo. Hvilken dokumentation har I fået for, at det rent faktisk er Grace Public Affairs, der har sikret jer arbejdspladserne?

"Det kan man jo ikke på den måde dokumentere uden at henvise til en politisk beslutning,” siger Birgitte Rønnow.

"Jeg er meget sikker på, at de arbejdspladser, vi har fået i Nakskov, det skyldes en ihærdig indsats fra vores side, godt hjulpet på vej og vejledt af Grace,” siger hun.

Udviklingschefen, der er medunderskriver på kontrakten med lobbyvirksomheden, peger på, at bygningsstyrelsen har været på besøg på Lolland fem gange i forløbet.

"Det var ikke sket, hvis ikke vi havde haft det samarbejde,” siger Birgitte Rønnow.

Lolland Kommune har modtaget to fakturaer fra Grace Public Affairs på henholdsvis 932.250 kr. for 'Resultatbonus vedr. udflytning af statslige arbejdspladser’ og 68.750 kr. for 'Udarbejdelse af hvidbog’ samt 'Rådgivning 4. kvartal 2017’. I alt præcis 1 million kroner inklusive moms.

Ingen indflydelse på udflytningen 
Kommunalordfører for Venstre, Carl Holst, mener ikke, at lobbyvirksomheder som Grace Public Affairs har haft nogen væsentlig indflydelse på, hvor de statslige arbejdspladser er blevet placeret i denne omgang.

"Det har ikke haft nogen betydning for, hvad jeg mener. Så nej, det tror jeg ikke,” siger Carl Holst og fortsætter:

"De kan gøre opmærksom på nogle ting, men de kan ikke være styrende for, hvad vi beslutter. I dette tilfælde tror jeg nu nok, man har vidst de ting, folk har gjort opmærksom på, i forvejen,” siger Carl Holst.

Han bekræfter, at de kommuner, der ikke havde fået arbejdspladser i forbindelse med første udflytning, stod langt fremme i køen i denne omgang:

"Det fremgår jo klart af regeringens rammer for udflytningen,” siger han.

Flere aftaler med lobbyvirksomheder
Lolland, der i denne omgang har modtaget 80 arbejdspladser i Nakskov og 31 i Maribo, er langtfra den eneste kommune, der har betalt lobbyvirksomheder for at sikre statslige arbejdspladser.

Hos Nordfyn har man i forbindelse med den seneste udflytning, Bedre Balance II,  bedt lobbyvirksomheden Borgen Communications & Public Affairs om hjælp til at sikre kommunen statslige arbejdspladser.

I en e-mail til CEO og partner Karsten Anker Petersen skriver kommunaldirektør Morten Volmer Pedersen:

"Afregningen vil ske med en honorering ud fra et grundbeløb på 60.000 kroner og bonus på 100.000 kroner, hvis det lykkes med op til 40 årsværk, og 150.000 kroner, hvis det lykkes at skaffe mere end 40 årsværk til kommunen.”

På Altingets spørgsmål om, hvilken dokumentation Nordfyn har modtaget for lobbyvirksomhedens indsats, skriver Morten V. Pedersen i en e-mail:

"I regeringens udmelding den 17. januar blev der meddelt, at Dansk Sprognævn flyttes til Bogense med 15 arbejdspladser, hvilket derfor har været grundlag for den honorering, der er effektueret.”

Et redskab, man er nødt til at overveje
Også Varde Kommune og de 12 kommuner, der indgår i Business Regions Aarhus, har betalt lobbyvirksomheder i forbindelse med Bedre Balance II, dog mere beskedne summer og uden løfte om bonus. Således har Varde betalt 47.000 kroner til lobbyvirksomheden Policy Group for rådgivning.

"Det lykkedes desværre ikke at tiltrække statslige arbejdspladser i denne omgang, men der er aldrig nogen garanti for succes i den slags investeringer. Det er dog et redskab, man er nødt til at overveje, når der er så mange, der er i spil om det samme mål,” skriver kommunaldirektør Mogens Pedersen til Altinget.

Business Region Aarhus har betalt i omegnen af 300.000 kroner for en lignende aftale.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl Holst

Director, Influenter, højskolelærer, bestyrelsesformand, Idrættens Analyseinstitut, Videncenter for Folkeoplysning, Play the Game, Center for Grundtvigforskning, bestyrelsesmedlem i DigiRehab
lærer (Haderslev Statsseminarium 1996)

Henrik Høegh

Formand, Biogas Danmark
landbruger (Næsgård Agerbrugsskole 1974)

Morten Volmer Pedersen

Kommunaldirektør, Nordfyns Kommune
master i ledelse- og organisationspsykologi (RUC 2009)

0:000:00