Dithmer: Vi skal op i gear for at kunne følge med den digitale omstilling

DEBAT: Danmark skal gribe den hastige teknologiske udvikling og blive digital frontløber. Det bliver embedsværkets centrale opgave at klæde virksomheder på til den digitale omstilling, skriver Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet.

Af Michael Dithmer
Departementschef i Erhvervsministeriet

Når Danmark har klaret sig så godt i den internationale konkurrence, beror det ikke mindst på en stor omstillingsevne. Som med flere andre små åbne økonomier kan de senere års fremgang i vækst og produktivitet i høj grad tilskrives evnen til offensivt at håndtere globaliseringen og nye teknologiske landvindinger.

På den måde kan små økonomier også kompensere for den skaleringsfordel, som de store lande typisk har.

Det er også i dét lys, at man skal se ambitionen om Danmark som digital frontløber, som den er formuleret i regeringens "Strategi for Danmarks digitale vækst". For med de nye digitale teknologier, der buldrer frem, er vi på vej ind i en af de største omstillinger af vores erhvervsliv og arbejdsmarked. Og forandringerne er karakteriseret ved meget høj hastighed.

Alle erhverv bliver påvirket og er mere udsat for konkurrence – også de erhverv, som tidligere blev betragtet som hjemmemarkedsorienterede som eksempelvis detailhandlen. Herhjemme ser vi nu også store hæderkronede virksomheder som eksempelvis Mærsk og Novo arbejde med at tilpasse og udvikle deres forretningsmodeller. Ligesom vi ser fremvæksten af nye digitale iværksættermiljøer.

I den hastige omstilling glemmer vi nemt, at for 25 år siden var det de færreste af os, der havde hørt om internettet. Og endnu færre havde forudset, at det ville blive en så integreret og uomgængelig del af vores hverdag.

EU's mest digitale økonomi
Der er ingen tvivl om, at nye teknologier såsom robotteknologi, kunstig intelligens, blockchain med mere rummer et stort potentiale for vækst og velstand.

Vi har et godt udgangspunkt for at arbejde med nye teknologier herhjemme. Danmark er for tredje år i træk blevet kåret af Europa-Kommissionen som EU's mest digitale økonomi. Og de nye teknologier har allerede bidraget til, at gamle industrilande som Danmark er blevet mere konkurrencedygtige.  

Det afgørende er imidlertid, i hvilken udstrækning Danmark kan fastholde en høj omstillingsevne, når det gælder anvendelse af de nye teknologier. Det vil sige være en digital frontløber.

Det beror ikke mindst på virksomhedernes indsats, men også på et aktivt medspil fra det offentliges side, så vi får skabt de rigtige rammevilkår for virksomhederne.

Det handler både om at åbne op for de nye muligheder, men også om at håndtere de udfordringer, som melder sig i kølvandet på den digitale omstilling. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler det rigtige digitale mindset hos vores medarbejdere.

Det forsøger vi for eksempel i Erhvervsministeriet gennem et program, der skal løfte de digitale kompetencer og gennem etablering af en Disruptiontaskforce.

Det offentlige skal også op i gear
Digitalisering er ikke i sig selv en ny disciplin for embedsværket at forholde sig til. I den offentlige sektor er der over årene sket meget, hvor blandt andet den tværoffentlige digitale taskforce har ydet væsentlige bidrag.

I dag er for eksempel digitale løsninger til indberetninger og kommunikation med det offentlige bredt anvendt.

Vi skal imidlertid op i gear for at kunne følge med den hastige digitale omstilling, der i stadig større grad påvirker kerneforretningen i såvel privat som offentlig virksomhed og reguleringen. Og på flere måder ser 2018 ud til at blive et digitalt forandringsår med en lang række initiativer.  

Regeringen har som et led i "Strategi for Danmarks digitale vækst" iværksat en teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens digitale og tekniske kompetencer (STEM) med 20 procent over de næste 10 år.

Digital Hub Denmark er etableret her i foråret. Et offentligt-privat partnerskab, hvor regeringen sammen med private parter går sammen i en fælles indsats med fokus på at styrke vækstmiljøet omkring de nye teknologier.

Der er skabt klarere rammer for deleøkonomien. Som det første land i verden har Danmark i maj 2018 indgået aftale med AirBnB om indberetning af skattepligtige indkomster.

Den hastige teknologiske udvikling betyder samtidig, at vi ikke kan give de endelige svar på udfordringerne. Derfor skal vi i endnu højere grad end i dag finde løsningerne gennem blandt andet partnerskaber med relevante aktører, der er i front med de nye teknologier og forretningsmodeller.

Der arbejdes på højtryk med digital lovgivning
25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning i kraft. Ligesom regeringen har fremlagt den nye nationale strategi for cybersikkerhed. Og inden årets udgang skal vi leve op til NIS-direktivets krav til sikkerheden i net- og informationssystemer i de samfundskritiske sektorer.

Der arbejdes også på højtryk i Slotsholmens lovgivningsmaskinrum. Digitaliseringsklar lovgivning bliver fra og med 1. juli 2018 udgangspunktet for al ny lovgivning. Fra 1. juli 2018 bliver det obligatorisk for ministerierne at vurdere, om der gives tilstrækkeligt rum for nye digitale forretningsmodeller i al ny erhvervsrettet lovgivning.

Der er endvidere stor fokus på dataanvendelse, herunder i virksomhederne. Som led i Disruptionrådets omfattende arbejde vil den nedsatte ekspertgruppe om dataetik afrapportere herom til efteråret. Ligesom der ses på konsekvenser for konkurrencen af de store digitale platformes fremmarch.

Så arbejdet er allerede godt i gang. Og Danmarks vækst og velstand har meget at vinde, hvis vi lykkes som digital frontløber.

.....

Michael Dithmer er siden november 2016 departementschef i Erhvervsministeriet. Inden var han departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet fra 2011 til 2016. Michael Dithmer er den længst siddende departementschef på Slotsholmen. Han har været departementschef i forskellige ministerier siden 1995. Han var først departementschef i Økonomiministeriet fra 1995 til 2001 og departementschef i Økonomi- og Erhvervsministeriet fra 2001 til 2011. Michael Dithmer er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1984. 

Forrige artikel Kampagnechef: Fagbevægelsen vandt OK18 med populisme og engagement Kampagnechef: Fagbevægelsen vandt OK18 med populisme og engagement Næste artikel Debat: Kvaliteten af embedsværkets regnemetoder skal kunne diskuteres Debat: Kvaliteten af embedsværkets regnemetoder skal kunne diskuteres
Finansministeriet finder ny pressechef

Finansministeriet finder ny pressechef

NAVNE: Søren Langelund er ny presse- og kommunikationschef i Finansministeriet. Han overtager posten fra Sigga Nolsøe, der sagde op med ordene: "Det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat".