Overenskomst uden fritvalgskonto skuffer fagforbund

OK21: Især de akademiske forbund ærgrer sig over, at krav om fritvalgskonto blev skudt ned ved overenskomstbordet. Morten Bødskov forklarer modviljen med, at det griber ind i arbejdsgiverens mulighed for at tilrettelægge arbejdet.

Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, og CFU-formand Rita Bundgaard, skrev lørdag aften under på en ny overenskomst for de statsansatte, som de dog ikke er ubetinget tilfredse med.
Akademikernes formand, Lars Qvistgaard, og CFU-formand Rita Bundgaard, skrev lørdag aften under på en ny overenskomst for de statsansatte, som de dog ikke er ubetinget tilfredse med.Foto: Søren Elkrog Friis/Altinget
Søren Elkrog Friis

Artiklen er opdateret tirsdag klokken 10.00. På grund af overgangen til Altingets nye hjemmeside havde der desværre sneget sig en del fejl og forkerte formuleringer ind i den første version af artiklen. Ordlyd i citater mv. kan derfor have fremtrådt misvisende, men er nu korrigeret.

Der var skår i glæden blandt lønmodtagernes topforhandlere, da en ny overenskomstaftale for statens ansatte blev præsenteret i weekenden.

Samlet set er der tilfredshed med, at det trods coronakrisen lykkedes at sikre reallønnen for statsansatte i tre år.

Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00