Regionsråd brød loven, da politikerne godkendte direktør-exit over Teams

Et ekstraordinært regionsrådsmøde i Region Sjælland blev afholdt virtuelt på Teams. Men det må man ikke, oplyser ministerium. Regionsrådet godkendte det selv, påpeger regionen.

33 politikere i Region Sjælland deltog i mødet torsdag aften på Teams, hvor de godkendte en fratrædelsesaftale med Annemarie Zacho-Broe
33 politikere i Region Sjælland deltog i mødet torsdag aften på Teams, hvor de godkendte en fratrædelsesaftale med Annemarie Zacho-Broe
Andreas Wind

"Jeg har valgt at indkalde jer på Teams".

En torsdag aften i september sad 33 regionrådspolitikere fra Sjælland foran hver deres skærm, hvor de blev budt velkommen af formand Heino Knudsen (S)

På mødet skulle Regionsrådet godkende en fratrædelsesaftale mellem Region Sjælland og daværende regionsdirektør Annemarie Zacho-Broe. 

Men mødet blev afholdt i strid med loven.

For regionsrådsmøder kan ikke afholdes virtuelt, oplyser Sundheds- og Indenrigsministeriet til Altinget.

Det er nemlig et krav, at regionsrådsmøder skal være offentlige, som betyder, at de skal være fysiske. 

Læs også

"Dette krav kan ikke opfyldes ved at afvikle et regionsrådsmøde virtuelt og livestreame lyd eller video eller offentliggøre en optagelse af mødet," oplyser ministeriet i en mail til Altinget.

Dermed er endnu en central beslutning i sagen om regionsdirektørens afgang forbundet med en regelbrud.

Tidligere kunne Altinget fortælle, hvordan Heino Knudsen og regionens to næstformænd før det omtalte Teams-møde tjenestefritog Annemarie Zacho-Broe - men uden et politisk mandat fra Regionsrådet - en beslutning, der ifølge eksperter formentlig er imod regionens egne kompetenceregler.

Om det ulovligt afholdte Teams-møde får nogle konsekvenser - eksempelvis at selve godkendelsen af fratrædelsesaftalen mister sin gyldighed - er dog tvivlsomt, lyder vurderingen fra de samme eksperter: 

"Mit gæt vil være, at man vil konkludere at det ikke er ugyldigt, fordi det efter alt at dømme ikke vil have betydning for udfaldet af beslutningen om det er online eller fysisk," siger kommunalforsker og forskningslektor på DMJX Roger Buch.

Det er også usikkert om lovbruddet er stort nok til, at det vil få nogle konsekvenser, mener professor i forvaltningsret Sten Bønsing.

"Spørgsmålet er, om det er så ”uvæsentligt” et lovbrud, at man vil se bort fra det. Den vurdering tør jeg ikke lige lave på dette grundlag," siger han til Altinget. 

Region Sjællands svar

Altinget har spurgt:

1. Var det på tidspunktet for mødet regionens og formandens opfattelse, at det er lovligt at afholde ekstraordinære regionsmøder virtuelt?
2. Er det jeres opfattelse på nuværende tidspunkt?
3. Hvis I betragter regionsmødet som værende lovstridigt afholdt, får det så nogle konsekvenser for gyldigheden af mødets beslutninger?

Region Sjællands svar:

Ift. spørgsmål 1-3 henviser Region Sjælland til de overvejelser om mødets afvikling og offentlighed, som formanden indledningsvis redegør for under behandlingen af dagsordenens punkt 1, og konstaterer, at Regionsrådet på denne baggrund godkendte dagsordenen og godkendte, at mødet blev afholdt virtuelt.

Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Ikke hævet over loven

En optagelse af regionsrådsmødets første minutter ligger tilgængeligt på Region Sjællands hjemmeside.

Her indleder Heino Knudsen med at dele sine overvejelser om at holde mødet virtuelt.

Det var "simpelthen for at have offentlig tilgang og adgang til den del af mødet, som der er - og bør være - til det," lyder argumentet fra formanden på videoen. 

"Jeg håber på den baggrund, at I vil godkende, at mødet her afholdes, og at det afholdes virtuelt," siger Heino Knudsen. 

Der bliver nikket hos flere rådsmedlemmer. 

Altinget har spurgt Region Sjælland og Heino Knudsen, om de selv mener, at mødet er lovligt afholdt. I en mail til Altinget skriver de:

"[…]Region Sjælland [henviser] til de overvejelser om mødets afvikling og offentlighed, som formanden indledningsvis redegør for under behandlingen af dagsordenens punkt 1, og konstaterer, at Regionsrådet på denne baggrund godkendte dagsordenen og godkendte, at mødet blev afholdt virtuelt." 

Men et regionsråd kan ikke selv overtrumfe den lov, der regulerer, hvordan de skal afholde deres møder. Det mener de to forvaltningseksperter. Se mødet her:

"Man kan sådan set ikke fravige loven ved en beslutning af rådet," siger Sten Bønsing.

Også Roger Buch afviser Region Sjællands forklaring:

"Så er reglerne reelt sat ud af kraft, og man har selv indført en virtuel mulighed uden lovhjemmel," siger han. 

Inderigsministeriet oplyser

I en mail til Altinget oplyser Indenrigs- og sundhedsministeriet:

"Det følger af § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, der efter regionsloven også finder anvendelse for regionsrådsmøder, at regionrådets møder er offentlige. Dette indebærer et krav om fysiske offentlige møder. Dette krav kan ikke opfyldes ved at afvikle et regionsrådsmøde virtuelt og livestreame lyd eller video eller offentliggøre en optagelse af mødet.

I tilknytning hertil bemærkes, at indenrigs- og sundhedsministeren den 5. oktober 2023 har fremsat lovforslag nr. L 48 , der blandt andet indeholder forslag om regler, hvorefter borgmesteren/regionsrådsformanden i særlige tilfælde kan bestemme, at ekstraordinære møder i kommunalbestyrelser/regionsråd kan afholdes som telefon- eller videomøder.

Lovforslaget er under behandling i Folketinget."

Kan snart få lov til Teams-møder

I fremtiden bliver det dog formentlig muligt for Heino Knudsen og andre at afholde enkelte regionsrådsmøder virtuelt.

To uger efter Teams-mødet fremsatte indenrigsminister- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) et lovforslag, der blandt andet skal gøre det muligt - i særlige tilfælde - at afholde ekstraordinære regionsråds- og kommunalbestyrelsesmøder virtuelt.

Og netop ansættelsesspørgsmål om regionsdirektører er noget, som regionerne har efterspurgt kunne behandles virtuelt. I bemærkningerne til lovforslaget skriver ministeriet:  

Læs også

"Danske Regioner har udtrykt ønske om at kunne afholde møder i regionsrådene som virtuelle møder, når enkelte særligt hastende sager kræver det, f.eks. hvor der hurtigt skal ansættes en ny direktør."

Under Coronaepidemien blev kommuner og regioner givet midlertidig dispensation til at afholde deres møder virtuelt. Den dispensation udløb den 1. februar 2022, oplyser Indenrigsministeriet. 

Altinget har kontaktet Annemarie Zacho-Broe og Djøf, men de har ikke ønsket at medvirke i artiklen. 

Fakta

18. september:

  • "Fra morgenstunen" - Daværende regionsdirektør Annemarie Zacho-Broe tjenestefritages
  • Kl. 09.30 - Møde i Regions Sjællands Forretningsudvalg
  • Kl. 14.36 - En nyhed om, at regionsdirektøren fratræder efter aftale og fritstilles, lægges fejlagtigt op på regionens intranet.
  • Kl. 15.37 - Regionen udsender pressemeddelse om, at formandsskabet har orienteret Forretningsudvalget om, at regionsdirektøren er fritaget for tjeneste.

19. september:

  • Anne Møller Ronex beskriver til TV2 Kosmopol beslutningen som et "ledelsesskifte", og at der ikke lægger nogen ulovlighed til grund for beslutningen.

21. september:

  • Regionsrådet holder ekstraordinært møde på Teams.

22. september:

  • I en pressemeddelelse melder regionen ud, at der er indgået en gensidig fratrædelsesaftale med Annemarie Zacho-Broe, fordi regionen har ønsket "en ny profil". 

27. september:

  • Heino Knudsen udtaler i Altinget, at årsagen til, at man først valgte at tjenestefritage regionsdirektøren i fire dage var den, at man i første omgang ikke lykkedes med at indgå en aftale om fratrædelse.

25. oktober:

  • Region Sjælland medgiver i en mail til Altinget, at Heino Knudsens gengivelse af forløbet omkring tjenestefritagelse var ukorrekt: "Regionsdirektøren bliver den 18. september fra morgenstunden fritaget fra tjeneste og får oplyst, at der indledes en personaleproces. Det er derfor heller ikke en manglende fratrædelsesaftale, som er årsag til, at regionsdirektøren blev fritaget for tjeneste."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner, formand, løn-og praksisudvalget, Danske Regioner, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Guldborgsundkredsen
Erhvervsuddannet

Annemarie Schou Zacho-Broe

Seniorrådgiver, rådgivningsvirksomhed Not a box
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2007)

Sten Bønsing

Professor, juridisk Institut, Aalborg Universitet
cand.merc.jur (Aalborg Uni. 1996), Ph.d. (Aalborg Uni. 2001)

0:000:00