Udflytning: 7 vigtige punkter, du skal holde øje med som tillidsrepræsentant

TILLID: Udflytning af statslige arbejdspladser har placeret tillidsrepræsentanten i en særlig vigtig position. Thomas Lynge Madsen fra HK Stat udpeger, hvad man som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på ved en udflytning.

ARBEJDSVILKÅR: Tillidsrepræsentanten skal under en udflytning blandt andet forhandle med ledelsen om vilkårerne for de medarbejdere, som bliver tilbage, og dem, som arbejdspladsen må sige farvel til. 
ARBEJDSVILKÅR: Tillidsrepræsentanten skal under en udflytning blandt andet forhandle med ledelsen om vilkårerne for de medarbejdere, som bliver tilbage, og dem, som arbejdspladsen må sige farvel til. Foto: Colourbox
Hanan ChemlaliKatja Beaula

Husk at passe på jer selv i processen. Det vigtigste er klarhed og tryghed for alle.

Thomas Lynge Madsen
Politisk-økonomisk konsulent, HK Stat
Fakta
  • HK Stat er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten.
  • 1.500 ud af de 3.900 udflyttede arbejdspladser fra første udflytningsrunde var HK-stillinger.
  • I anden bølge er der tale om ca. 500 HK’ere.


Udflytning af de statslige arbejdspladser har unægteligt kastet en række arbejdspladser ud i en forandringsfase.

I den fase kan rollerne på arbejdspladsen godt komme til at ændre sig. En af de roller er tillidsrepræsentantens.

Thomas Lynge Madsen er politisk-økonomisk konsulent fra HK Stat, fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten. Han kommer her med syv råd om, hvad man som tillidsrepræsentant skal holde øje med, så man bedst navigerer i den nye virkelighed.

1. Få hjælp fra start
Det kan være svært som tillidsrepræsentant at have svar på alle de spørgsmål, som ens kolleger af gode grunde kan sidde inde med. 

Brug derfor din lokale fagforenings-afdeling. Der kan I få råd til, hvordan I kan forberede arbejdspladsen på udflytning. Undersøg om de har lavet guides til tillidsvalgte og medlemmer - se eksempelvis HK Stats her.

Det er også vigtigt, at I fra starten samarbejder med de øvrige personalegruppers tillidsrepræsentanter, så I bedst muligt kan indgå i dialog med ledelsen om udflytningen.

Husk at passe på jer selv i processen.

2. Skab faste rammer
I en forandringstid er det afgørende, at I hurtigst muligt får skabt størst mulig afklaring og faste rammer, udover de aftaler, I allerede har indgået. Det sker i samarbejdsudvalget og eventuelt gennem lokalaftaler med ledelsen.

Dialogen og inddragelsen i samarbejdsudvalget før, under og efter en flytning er vigtig. Sammen med de andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen bør I derfor sikre, at samarbejdsudvalget går tidligt i gang med opgaven.

Få nedskrevet en række retningslinjer, som er tilgængelige for alle. Overvej også at lave en lokalaftale med ledelsen om vilkår.  

I kan også få hjælp i jeres fagforening eller læse mere i Samarbejdssekretariatets folder. Staten har også lanceret nogle personalepolitiske pejlemærker, som kan være gode for at kende som tillidsvalgt.

3. Fyring, ”tvungen” eller frivillig opsigelse?
For hver enkelt udflytningsramt medarbejder vurderes det individuelt, om der er tale om en ‘væsentlig stillingsforandring’ eller ej, hvis man er funktionær. Hvis man ikke flytter med, er vurderingen alfa og omega for, om man bliver fyret eller tvunget til at sige op.

Det bør derfor tidligt drøftes med ledelsen, hvad de gør sig af tanker om det spørgsmål. Hvis I er det mindste i tvivl om arbejdsgiverens vurderinger af væsentligheden eller har spørgsmål, så kontakt jeres fagforening.

4. Fastholdelse
Fastholdelse er et vigtigt tema under udflytninger. Uanset om medarbejderne flytter med eller ej, er der visse ting, I skal have for øje i forhold til det.

I kan drøfte mulighederne for økonomiske incitamenter, såsom funktionstillæg eller fastholdelsesbonus. Det gælder fastholdelse af medarbejdere på både det gamle såvel som det nye arbejdssted. En anden måde, man kan fastholde medarbejderne på, kan være ved, at ledelsen er fleksibel.

5. Arbejdspladsen bør udvise fleksibilitet
Der er en lang række måder, som ledelsen kan være fleksibel på. I bør sammen med samarbejdsudvalget arbejde på at få lavet nogle retningslinjer for fleksibilitet i forhold til flytningerne.

Eksempler på det kan være at imødekomme ønske fra medarbejderne om længere arbejdsdage på nogle dage og dermed flere fridage, hjemmearbejdsdage, finansiering af transport eller indregning af transporttid i arbejdstiden, så man eksempelvis kan arbejde i toget.

6. Fokus på kompetencer for alle
Om man flytter med eller ej, så er det vigtigt, at man sætter fokus på kompetencer. Det kan være alt fra outplacement- og kompetenceudviklingsforløb og hjælp til jobsøgning til de berørte, til at I gennemgår arbejdspladsens MUS-koncept og kompetencestrategi i lyset af den ændrede situation.

7. Opdater løbende og vær åben
En udflytning rejser en række spørgsmål og har vist sig at skabe grobund for utryghed og usikkerhed.

Derfor er et af de vigtigste punkter, at I får lagt en plan for, hvordan I som tillidsvalgte opdaterer jeres medlemmer. De skal kunne følge med i, hvad der foregår hele vejen igennem - selv når der ikke er sket noget i en periode. Det vigtigste er klarhed og tryghed for alle.

Dokumentation

VÆRKTØJSKASSEN 
I hvert nyhedsbrev udgiver Altinget: Udflytning overskuelige guideartikler om, hvordan udflytningen gribes an, uanset om man er medarbejder i en udflyttet styrelse, i en kommune med nye medarbejdere på vej, eller om man er en medarbejder, der står til enten at flytte med eller sige farvel til sit job.

Tilgå guideartiklerne her.


Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00