Rosa Lund
 svarer 
Peter Hummelgaard

Vil ministeren redegøre for reglerne om honorering af lægdommere?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Retsudvalget, Spørgsmål 752

Vil ministeren redegøre for reglerne om honorering af lægdommere, herunder hvordan taksten fastsættes og hvornår den har været ændret de sidste 30 år?

Svar fra onsdag den 3. april 2024

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Ydelser til lægdommere er fastsat ved bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987 om ydelser til lægdommere og vidner m.v. Vederlaget udgjorde på daværende tidspunkt 600 kr. pr. dag og 120 kr. pr. nat.

Vederlaget til lægdommere er reguleret med virkning fra 1. januar 2001 ved bekendtgørelse nr. 1180 af 15. december 2000 om ændring af bekendtgørelse om ydelser til lægdommere og vidner m.v., hvor vederlaget pr. dag blev hævet til 1.100 kr.

Vederlag til nævninger, domsmænd og andre lægdommere er således på nuværende tidspunkt fastsat til 1.100 kr. for hver dag og 120 kr. for hver nat, de i anledning af deres hverv må være borte fra hjemmet, jf. § 1, stk. 1, som affattet ved bekendtgørelse nr. 1503 af 14. december 2006 om ændring af bekendtgørelse om ydelser til lægdommere og vidner m.v.”

0:000:00