Minister skal i samråd efter nølen med regnefejl

SAMRÅD: Fødevareminister Mogens Jensen (S) skal i åbent samråd efter Altingets afsløring af, at ministeren undlod at oplyse Folketinget om en afgørende fejl i beregningerne af landbrugets klimabelastende lavbundsjorde. "Stærkt kritisabelt," raser V-ordfører. 

Fødevareminister Mogens Jensen (S) havde kendskab til en stor fejl i beregninger af landbrugs udledning af drivhusgas, længe inden han oplyste Folketinget om sagen.  
Fødevareminister Mogens Jensen (S) havde kendskab til en stor fejl i beregninger af landbrugs udledning af drivhusgas, længe inden han oplyste Folketinget om sagen.   Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Venstre har kaldt fødevareminister Mogens Jensen (S) i åbent samråd. 

Her skal han svare på, hvornår han blev oplyst om fejl i Aarhus Universitets beregninger af arealet af såkaldte lavbundsjorde, der har betydning for landbrugets udslip af drivhusgasser. 

Indkaldelsen sker, efter at Altinget gennem indsigt i ministeriets interne dokumenter om sagen torsdag kunne berette, at fødevareministeren allerede 29. august 2019 blev oplyst om sagen, der først blev offentligt kendt næsten tre måneder senere, 20. november.

Det er "stærkt kritisabelt", at fødevareministeren ikke med det samme videregav oplysningen til Folketingets partier, mener Venstres landbrugs- og fødevareordfører, Erling Bonnesen.

"Vi skal have den skjulte dagsorden frem i lyset. Hvorfor orienterede fødevareministeren ikke Folketinget med det samme, da han fik oplysningerne for flere måneder tilbage?."

"Det er vi stærkt forundrede over. Det er oplysninger af en karakter, så Folketinget burde være oplyst med det samme," lyder det fra V-ordføreren.

Hemmeligholdt oplysning
Fødevareminister Mogens Jensen blev 29. august oplyst om fejlen i beregningerne på Aarhus Universitet, der har betydet, at det samlede areal af meget klimabelastende såkaldte lavbundsjord i landbruget er blevet stærkt undervurderet. 

Fejlen kan have stor betydning for Danmarks samlede udledning af drivhusgasser.

29. august sendte Mogens Jensens embedsværk et notat til ministeren, hvor han kunne finde svar, hvis nogen skulle stille ham eventuelle spørgsmål om sagen.

Men der kom ingen spørgsmål, for ministeren og hans embedsmænd valgte at oplyse om den til hverken Folketinget eller pressen, viser de interne mailkorrespondancer, notater og ministerorienteringer, som Altinget har fået aktindsigt i.

"Det er departementets beslutning ikke at orientere Folketinget," skriver en embedsmand i Landbrugsstyrelsen i en mail til styrelsens direktionssekretariat 5. september.

Stribe af spørgsmål
Ud over at skulle stå skoleret i et åbent samråd skal fødevareminister Mogens Jensen (S) besvare en række skriftlige § 20-spørgsmål fra Enhedslistens fødevare- og landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen. 

Han vil blandt andet vide, hvorfor Mogens Jensen set i lyset af efterårets forhandlinger om både klima- og finanslov ikke mente, at regnefejlen var en relevant oplysning for Folketinget.

Udtagning af lavbundsjord var et tema i finanslovsforhandlingerne, og derfor undrer det Søren Egge Rasmussen, at partierne blev oplyst så sent om fejlen.

Det åbne samråd er kalendersat til 9. januar 2020. 

Dokumentation

SAGEN KORT
Aarhus Universitet har siden 2011 lavet en fejl i opgørelsen af såkaldte lavbundsjorde i Danmark. Jordene er klimabelastende, når de bliver drænet og dyrket, og det samlede areal af jordene er derfor vigtigt, når udledningen af drivhusgasser fra landbruget skal måles.

I august 2019 opdager Landbrugsstyrelsen, at der er sket en regnefejl. Hidtil har man troet, at jordene udgør 108.000 hektar, men i virkeligheden udgør de i alt 171.000 hektar. Det betyder, at udledningen fra landbruget stiger med 1,6 millioner ton drivhusgasser. 

Fejlen blev først offentlig kendt i slutningen af november, men en aktindsigt viser nu, at fødevareminister Mogens Jensen (S) allerede i slutningen af august blev gjort opmærksom på regnefejlen. 

TIDSLINJE
På baggrund af oplysningerne fra de mailkorrespondancer, notater og ministerorienteringer, som Altinget har fået aktindsigt i, følger her en tidslinje over forløbet.

 • 12. august 2019: Landbrugsstyrelsen indkalder til møde, efter at styrelsen har opdaget en uoverensstemmelse i data fra Aarhus Universitet om udbredelsen af lavbundsjorde i Danmark.
 • 16. august 2019: På et møde med Landbrugsstyrelsen bekræfter Aarhus Universitet, at der er en regnefejl i opgørelsen af lavbundsjorde. Fejlen betyder, at det reelle areal af lavbundsjorde udgør 171.000 hektar og ikke 108.000 hektar, som man hidtil har troet.
 • 27. august 2019: Departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard orienteres om regnefejlen.
 • 28. august 2019: Landbrugsstyrelsen bestiller en redegørelse fra Aarhus Universitet, der skal besvare, hvordan fejlen er opstået, og hvilke rapporter, analyser og notater der bygger på forkerte oplysninger som følge af fejlen.
 • 29. august 2019: Fødevareminister Mogens Jensen (S) bliver orienteret om regnefejlen og får desuden udleveret et notat i tilfælde af eventuelle spørgsmål fra pressen.
 • 3. september 2019: Aarhus Universitet afleverer den første redegørelse til Landbrugsstyrelsen. Her konstateres det, at 19 publikationer og fem notater fra DCA og DCE, otte nationale emissionsopgørelser rapporteret til UNFCCC og seks basisfremskrivninger er påvirket af fejlen.
 • 3. september 2019: Regeringen og støttepartierne, Enhedslisten, SF og Radikale, tager hul på forhandlingerne om en ny klimalov.
 • 6. september 2019: Landbrugsstyrelsen bestiller formelt en varslet ny redegørelse fra Aarhus Universitet, der blandt andet skal beskrive fejlens konsekvenser for Danmarks nationale opgørelse af drivhusgasemissioner.
 • 2. oktober 2019: Regeringen præsenterer sit forslag til finansloven for 2020.
 • 21. oktober 2019: Aarhus Universitet afleverer den anden redegørelse til Landbrugsstyrelsen. Heri konkluderes det blandt andet, at regnefejlen medfører en øget udledning på 1,6 millioner ton drivhusgasser.
 • 24. oktober 2019: Landbrugsstyrelsen udarbejder en ministerorientering, som Miljø- og Fødevareministeriet modtager senest 30. oktober. I orienteringen fremgår de 1,6 millioner ton i merudledning.
 • 20. november 2019: Zenia Stampe (R) offentliggør regnefejlen på Facebook, efter hun bliver orienteret om den få dage før på et møde med de øvrige fagordførere.
 • 21. november 2019: Aarhus Universitet bekræfter fejlen over for Politiken og Berlingske.
 • 2. december 2019: Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet bliver enige om en finanslovsaftale for 2020. Finansministeriet vurderer, at initiativerne i aftalen vil reducere drivhusgasudledningerne med 0,5 millioner ton.
 • 6. december 2019: Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at Aarhus Universitet afleverer sin sidste redegørelse.
 • 6. december 2019: Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale, Alternativet, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti bliver enige om en aftale om en ny klimalov.
 • 17. december 2019: I et svar til Folketinget oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S), at udledningen af klimagasser fra landbruget stiger med 1,6 millioner ton som følge af regnefejlen.

Omtalte personer

Erling Bonnesen

MF (V)
revisor (1989)

Mogens Jensen

MF (S), næstformand, Socialdemokratiet fhv. minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
fagbevægelsens lederuddannelse (LO-Skolen 1999)

Søren Egge Rasmussen

MF (EL)
Tømrer (Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning 1990), økologisk landmand (Den Økologiske Landbrugsskole 2002)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion