Concito: Infrastruktur skal være mere end en liste over nye og dyre projekter

DEBAT: En infrastrukturplan skal være mere end en liste over nye og dyre projekter, der flytter rundt på trængslen og ophober mere CO2 i atmosfæren. Den skal være strategisk, grøn og kommunikativ, skriver Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i Concito.

Af Henrik Gudmundsson
Seniorkonsulent, Concito

Infrastruktur er nødvendig, men den er også bekostelig, og den kan være direkte skadelig for natur og miljø. Ikke blot lokalt, men også gennem det markante klimafodaftryk, som det sætter at bygge, drive og benytte veje, baner, lufthavne med videre.  Transporten i sig selv står for over en fjerdedel af CO2. Og infrastruktur er med til at forme samfundets udvikling i årtier frem. Det er derfor vigtigt at anlægge og bruge infrastruktur med stor omtanke. 

Infrastuktur er både en del af problemet og løsningen
En infrastrukturplan kan være en rigtig god ide, hvis den bruges til at styre samfundet i ønsket retning. Men det opnår man ikke ved bare at opliste projekter, der giver os mere af det, vi plejer at gøre. En plan er netop en ide om, hvad man vil, og kan, og skal, samlet set. Derfor er planlægningen mindst lige så vigtig som selve planen.

Planlægningen skal opfange samfundets udfordringer og mål og udmønte dem i tiltag, der er både hensigtsmæssige og logisk fordelt i rum og tid. Her er Danmark faktisk ret ringe stillet i dag. Vi er bedre til at konkurrere på ønskelister for mere beton, stål og asfalt end til målrettet, strategisk og bæredygtig planlægning. Det bør en kommende plan rette op på.

Den største udfordring, verdenssamfundet står overfor i dag, er at undgå de dramatiske og farlige klimaforandringer, som tegner sig i horisonten. Klimaforandringer, som drastisk vil påvirke vores natur og fødevareproduktion, føre til højere vandstand og hyppigere oversvømmelser, der med tiden kan gøre store dele af Danmark ubeboelig, og som kan sende hundreder af millioner på flugt som klimaflygtninge. Her er infrastruktur både en del af problemet og en del af løsningen.

Måske den vigtigste opgave for ny infrastrukturplan
Infrastrukturen skal understøtte omstillingen af Danmark til et lavemissionssamfund og bidrage til at vise resten af verden, at det kan lade sig gøre. Det er måske den vigtigste opgave for en ny infrastrukturplan.

Det omfatter blandt andet udrulning af en helt ny energiforsyning for transporten baseret på vedvarende energi, hvor elektrificering er en kæmpe opgave. Desuden skal transporten anvende en ny IT-arkitektur, der understøtter serviceøkonomi, effektivisering og automation uden at sætte privatlivets fred over styr. Endelig skal infrastrukturen gøres robust overfor de markante klimaforandringer, som uundgåeligt vil komme. En oversvømmelse i København kan for eksempel sætte Metroen ud af drift i flere år. I en verden med højere havvandstand og kraftigere storme kan det gå rigtig galt, hvis infrastrukturen ikke er robust.

Den skal være mere end en liste over nye projekter
Løsningen er ikke nødvendigvis bare mere infrastruktur. En infrastrukturstrategi bør også omfatte en plan for, hvordan den infrastruktur, der allerede findes, tilpasses og udnyttes bedst muligt. Nyanlæg bør i en vis forstand være sidste udvej. Det er for eksempel et grundprincip i Sveriges infrastrukturpolitik.

Det vil ofte være langt bedre for både samfundsøkonomi og miljø, hvis man kan opfylde de samme behov ved smartere udnyttelse af det, der allerede findes. For eksempel ved at styre kapaciteten med IT. Og ved at lade det koste noget at bruge den infrastruktur, der er mest trængt, for eksempel med road pricing.

Det er en illusion at tro, at vi kan blive ved med at bygge os ud af problemer som trængsel og forurening. Motorring 3 om København var mindre end fem år om at sande til efter en stor og bekostelig udvidelse.

En infrastrukturplan skal derfor være mere end en liste over nye dyre projekter, der flytter rundt på trængslen og ophober mere CO2 i atmosfæren. En infrastrukturplan skal være strategisk, grøn og kommunikativ. Den skal bidrage til at dosere, omstille og anvende infrastruktur fornuftigt. Det er på tide med bæredygtig national transportplanlægning i Danmark. Hvad det vil sige, beskrives i et kommende debatindlæg.   

Forrige artikel Rambøll om udspil: Hvad blev der af det integrerede energisystem? Rambøll om udspil: Hvad blev der af det integrerede energisystem? Næste artikel Branchedirektører: Bæredygtig biomasse skal sikre grøn omstilling Branchedirektører: Bæredygtig biomasse skal sikre grøn omstilling