Dansk Fjernvarme: I nogle tilfælde er biomasse både bedst og billigst

DEBAT: Alternativet har fat i den lange ende, når de anbefaler en ophævelse af kraftvarmekravet og en halvering af elafgifter på kollektive varmepumper. Til gengæld vil en afgift på biomasse bremse den grønne omstilling, mener Dansk Fjernvarme.

Af Kim Mortensen
Direktør, Dansk Fjernvarme

Det kan godt være, at Alternativet selv mener, at deres energipolitiske udspil ”ikke er politisk gangbart”, men det fortjener nu altså ros – måske netop, fordi de anlægger nye vinkler på nogle af elementerne til fremtidens energiforsyning i Danmark.

Fra Dansk Fjernvarme vil vi derfor gerne takke for det positive bidrag til de forestående politiske forhandlinger om en ny energiaftale.

Farvel til kraftvarmekravet
Der er nemlig en række positive bud på, hvordan energiforsyningen kan skrues sammen for fremtiden, så vi sikrer et grønnere og frem for alt sammenhængende energisystem.

Og her vælger jeg naturligvis ikke mindst at slå ned på de elementer, der har særlig interesse for fjernvarmen.

På den front vil jeg gerne rose Alternativet for at bakke op om et grundlæggende ønske fra fjernvarmesektoren, når de foreslår, at kraftvarmekravet skal ophæves.

Det vil ganske enkelt være noget nær det vigtigste og mest fremmende for fremtidens fjernvarme – og dermed også for den grønne omstilling i energiforsyningen.

Vigtigt værdipolitisk signal
Dernæst er det meget positivt, når Alternativet taler for at halvere elafgiften på de kollektive varmepumper. Forskere har peget på, at kollektive varmepumper er dem, der giver størst værdi i et sammenhængende energisystem.

Det har Alternativet lyttet på og taget til sig – det forslag vil give fjernvarmeselskaberne en tro på, at det er den rette vej at gå.

Dernæst har Alternativet fokus på, at forsyningssektoren skal forblive et fælleseje for hele samfundet.

Det er fjernvarmesektoren – som enten kommunalt- eller forbrugerejet – i dag, men det vil være et vigtigt værdipolitisk signal at sende, hvis man fra politisk side kan forsikre, at det også skal være strategien for fremtiden.

Forslag modvirker de gode intentioner
Men der er som bekendt sjældent roser uden torne.

Alternativet langer således ud efter biomasse, som de blandt andet vil have et loft over i forhold til andre brændselsformer, ligesom de mener, at der skal være en afgift på fast biomasse i fjernvarmesektoren.

Selvom Alternativet meget prisværdigt anviser en vej til at regulere den individuelle opvarmning med biomasse, så vil en afgift på biomasse i fjernvarmen modvirke ophævelsen af kraftvarmekravet, fordi biomasse i nogle tilfælde vil være den rette udvej for fjernvarmeværkerne.

Samtidig vil det i en række tilfælde ikke blot være den økonomisk billigste løsning, men også den mest grønne.

Så selv om der altså ikke er ros fra Dansk Fjernvarme for alle forslagene, så er der, som jeg nævner det indledningsvist, god grund til at tildele masser af roser for flere af forslagene fra Alternativet.

Helt generelt mener vi i Dansk Fjernvarme, at en energipolitisk aftale skal tage fat, hvor det batter mest og bedst – og det handler i høj grad om at fjerne kraftvarmekravet og kravet om brændselsbinding.

Forrige artikel Forskere til miljøorganisation: I har ret til egne holdninger – ikke til egne fakta Forskere til miljøorganisation: I har ret til egne holdninger – ikke til egne fakta Næste artikel Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen