Debat

Enhedslisten: Afgifter skal fremme omstillingen til vedvarende energi

DEBAT: Udbyg vind, solceller og geotermi og indfør en afgift på biomasse anvendt til fjernvarme, så vedvarende energi får bedre konkurrencevilkår, skriver Søren Egge Rasmussen (EL). 

800 vognlæs træflis er ankommet til Aarhus Havn som led i energisektorens omstilling fra kul og gas til biomasse. Biomasse er imidlertid ikke en holdbar løsning, skriver Søren Egge Rasmussen. 
800 vognlæs træflis er ankommet til Aarhus Havn som led i energisektorens omstilling fra kul og gas til biomasse. Biomasse er imidlertid ikke en holdbar løsning, skriver Søren Egge Rasmussen.  Foto: /ritzau/Anita Graversen
Signe Løntoft
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Egge Rasmussen
Energiordfører for Enhedslisten

Energiområdet har og vil altid være underlagt politisk styring og regulering. At forestille sig et samlet energisystem, som alene fungerer på rene markedspræmisser styret af prisen, er en illusion.

Ud over prisen for både el, fjernvarme og transport skal vi prioritere reduktioner i CO2-udledning og partikelforurening, energibesparelser, forsyningssikkerhed og national selvforsyning. Samt hastigheden for omstilling til 100 procent vedvarende energi.

Derfor handler en diskussion om afgifter og tilskud om, hvor vi politisk vil hen med vort energisystem, og om der er nuværende reguleringer, som modvirker denne udvikling. En udvikling frem mod et intelligent energisystem, hvor elforbrug, varmeløsninger og transport bliver et sammenhængende meget dynamisk energisystem, som afgiftssystemet skal understøtte, og hvor elektricitet bliver det bærende.

Hvis vi, som rapporten siger, ikke skal føre fordelingspolitik over energiafgifterne, skal vi da heller ikke føre erhvervspolitik.

Søren Egge Rasmussen, Energiordfører (EL)

Er der ændret i rapporten?
Partierne er på mange måder ikke enige om, hvor det rent faktisk er, vi skal hen. Derfor er vi heller ikke enige om, hvilke afgifter og tilskud der skal anvendes.

Det er ikke en objektiv øvelse, men en politisk afvejning, hvorledes dette skal skrues sammen. Rapporten skulle være færdig i 2014. Og den har nok været færdig i godt to år. Det vil være interessant at få oplyst, i hvilket omfang de to sidste borgerlige regeringer har ændret på anbefalingerne i Afgifts- og tilskudsanalysen.

Energiministeren har gentagne gange lovet, at rapporten kom lige om lidt. I hvilket omfang har finansministeriet ændret på teksten i rapporten?

Enhedslisten mener, at vi skal gøre langt mere end i dag for at nedbringe det samlede energiforbrug. Jo lavere energiforbrug, jo lettere når vi 100 procent vedvarende energi.

Væk med vækstpakkerne
Derfor skal vi ikke som foreslået i rapporten afvikle energiselskabernes energispareforpligtigelser. De skal gøres mere effektive, ja, og så skal der nye redskaber i sving. 

Rapporten påpeger mange af de problemer, der er med de aktuelle afgifter. For eksempel hele cirkusset med lempelser og fritagelser for erhvervslivet gennemført ud fra uholdbare argumenter om den danske konkurrenceevne.

For stort set hele den danske erhvervssektor er energipriserne uden betydning og modvirker den grønne omstilling. Derfor kan jeg bakke op om den ensretning, rapporten anbefaler. Væk med vækstpakkerne, som lemper her og der. Og lad os så føre reel erhvervspolitik, der fremmer de produktioner, vi skal leve af i fremtiden.

Hvis vi, som rapporten siger, ikke skal føre fordelingspolitik over energiafgifterne, skal vi da heller ikke føre erhvervspolitik.

Ensretning af tilskud er en dårlig idé
Enhedslistens målsætning er 100 procent vedvarende energi, ingen CO2-udledning, størst mulig selvforsyning og forsyningssikkerhed gennem en elektrificering af energiforbruget.

Dette kræver en afbalanceret udbygning af vind, solceller og geotermi. Derfor er jeg ikke enig i rapportens anbefaling om, at alle former for VE blot skal have det samme tilskud. Vi skal som hidtil fortsat have særlige programmer, der er tilpasset de forskellige typer, og med programmerne styre den årlige udbygning i en jævn takt.

Teknologineutrale udbud giver en stop-go effekt, som umiddelbart giver mest VE for pengene, men formentlig langt fra det optimale energimiks vi skal have på sigt.

Biomasse er kortsigtet løsning
Selvom flere og flere erkender, at biomasse ikke er vedvarende energi, forholder rapporten sig stort set ikke til dét, der måske er den største skandale i den igangværende grønne omstilling. Nemlig en massiv udbygning med biomasse i energisystemet.

CO2-effekten er tvivlsom, og vi importerer træpiller fra hele verden, som inden længe bliver en mangelvare, fordi alle andre også gør det.

Regeringen forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest, og bruger enorme ressourcer på at opbygge et energisystem, som kun kan være midlertidigt, og som ikke kan tjene som forbillede i udlandet – i modsætning til den hidtidige udbygning med vindmøller.

Rapporten burde pege på en biomasseafgift – ikke som forsyningssikkerhedsafgifterne, der blev udarbejdet så klumret, at det måske var meningen, at den ikke skulle blive til noget.

En afgift på biomasse anvendt til fjernvarme vil medføre, at varmepumper, solvarme og geotermisk energi kan udkonkurrere biomassen. Det sker nok en dag, men kun efter spild af enorme summer i biomasse-investeringer.

 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Egge Rasmussen

MF (EL)
Tømrer (Frode Nielsens Tømrer og Snedkerforretning 1990), økologisk landmand (Den Økologiske Landbrugsskole 2002)