Her er Klimarådets rapport om biomasse

OVERBLIK: Klimarådet efterspørger styrkede kriterier for biomasses bæredygtighed, som skal ligestilles med anden VE. Det skal ske gennem en afgiftsreform. Se hele rapporten her.

Biomasse står i statistikkerne for et betragteligt bidrag til Danmarks foreløbige grønne omstilling.

Der er mange typer af biomasse og mindst lige så mange holdninger til dets rolle i omstillingen.

Nu kommer Klimarådet med deres indspark i den debat i form af en årsrapport med titlen ”Biomassens betydning for grøn omstilling”. Her forsøger rådet at opsummere videnskabens syn på biomasse.

”Afbrænding af biomasse udleder CO2, og derfor er biomasse i Klimarådets optik ikke CO2-neutral på linje med sol- og vindenergi. Det udelukker dog ikke, at brug af biomasse som alternativ til fossile brændsler kan gavne klimaet,” står der i rapporten.

Det er Klimarådets fjerde årsrapport, og som i den foregående kommer eksperterne med en stribe anbefalinger (se faktaboks). Iblandt dem er, at biomasse i afgiftsmæssig forstand skal sidestilles med andre vedvarende energiformer.

Omvendt bevisbyrde
Efter de gældende regler skal hverken private, virksomheder eller kraftvarmeværker betale afgift af den biomasse, de brænder af i ovne eller kedler.

Det ser Klimarådet ikke noget problem i, så længe biomassen beviseligt ikke er en belastning for klimaet. Det skal der til gengæld ikke være tvivl om, og den biomasse, der ikke opfylder bæredygtighedskriterierne, skal pålægges afgift.

Nærmere bestemt en CO2-afgift. Deri består ligestillingen med andre vedvarende energiformer, der med indførelsen af en sådan afgift på samme måde vil slippe for afgifter.

Det indebærer selvsagt en større reform af den nuværende afgiftsstruktur.

Spiller ind i energiforhandlingerne
Reformen skal også sikre, at det bliver mere rentabelt at installere varmepumper i energisektoren. Efterhånden som den strøm, der går ind i pumperne, bliver mere grøn, vil en CO2-afgift gå mod nul for varmepumperne.

Med præsentationen mandag sørger Klimarådet for, at der for tredje uge i træk kommer et substantielt indspark til de nystartede forhandlinger om det næste energiforlig.

Om de resulterer i en reform af det omfang, Klimarådet anbefaler, er for tidligt at sige, men der lader til at være bred enighed om fornuften i at skabe incitamenter for at fremme varmepumperne. Efter alt at dømme betyder det en lavere afgift på el til varme.

Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, kritiserede for nylig regeringens udspil for ikke at forholde sig nok til biomassens rolle i det danske energisystem.

Retvisende kriterier
Hans råd anbefaler politikerne at implementere kriterier for biomasses bæredygtighed i lovgivningen. I dag er de fastlagt i en frivillig brancheaftale, som står foran en evaluering. Derudover er der i Bruxelles gang i arbejdet med at fastsætte regler på området for hele EU. 

I den sammenhæng opfordrer Klimarådet regeringen på at arbejde for retvisende kriterier, der ser på kulstofkredsløbet og kulstoflagringen i skove.

Endvidere bør regeringen igangsætte et arbejde med at udvikle retvisende og dokumenterbare indikatorer, som kan indgå i de eksisterende bæredygtighedskriterier for biomasse, skriver Klimarådet.

Læs hele rapporten her.

Forrige artikel Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Næste artikel Bredt flertal stemmer for afvikling af Energitilsynet Bredt flertal stemmer for afvikling af Energitilsynet