Her er regeringens status på grønne verdensmål

DOKUMENTATION: Regeringen har offentliggjort sin rapport om implementeringen af FN's 17 verdensmål i Danmark. Se her, hvad status er på de grønne målsætninger i rapporten.

Målsætning 20

{{toggle,Standse tilbagegangen for biologisk mangfoldighed}}

Indikator. Bevaringsstatus for habitat-naturtyper og arter (Habitatdirektivet).

Login