IDA: Skru ned for energiforbruget og op for det kommunale ansvar

DEBAT: Det kan betale sig at energieffektivisere bygninger. Derfor bør kommunerne hjælpe lokalt ved for eksempel at rådgive ejerforeninger, skriver Thomas Damkjær Petersen fra Ingeniørforeningen.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand for Ingeniørforeningen IDA

Prisen på vedvarende energi falder, og i glædesrusen kan man nemt lade rive sig med og bare bruge løs. Men træerne vokser som bekendt jo ikke ind i himlen, og der er grund til at tage en dyb indånding.

Når prisen for at producere fra vindmøller og solceller falder, får vi billig el baseret på vedvarende energi. Det er også virkeligt godt, men når vi opgør vores energibehov, så er varme en meget væsentlig del – og der er et stykke vej fra el til varme.

Det vil sige, at oven i prisen skal lægges transformation, distribution og konvertering af el til varme.

Kommuner bør energieffektivisere
Samlet set betyder det regnestykke, at medmindre vi vil firdoble elnettet og investere massivt i ellagring, så skal vi i gang med at se på, hvordan vi kan energieffektvisere vores bygninger. For nogle gange er den energi, vi ikke bruger, faktisk den billigste.

IDA's Energivison 2050 viser, at der er god samfundsøkonomi i, at vi årligt sparer mindst en procent af energiforbruget til opvarmning samtidig med, at vi omstiller til vedvarende energi.

Dansk Byggeri har her i Altinget anbefalet, at kommunerne tager del i denne opgave ved at energirenovere egne bygninger.

Det kan vi kun være enige i, for det er super vigtigt, at de offentlige går foran. Men i IDA mener vi også, at kommunerne skal ud til borgerne og virksomhederne. For energibesparelser er i høj grad et lokalt ansvar.

Energibesparelser foregår i private hjem og inden for murerne hos virksomhederne – og her er kommunen jo på alle mulige andre områder en partner. Energiselskabernes rolle som initiativtager til energibesparelser er i disse år udfordret. Hvorfor er det ikke kommunerne, der tager over?

Tænk energibesparelser ind i almindelige renoveringer
Energibesparelser spiller bedst, når de foretages sammen med almindelig renovering af huset.

Når tag og vinduer skiftes, når badeværelser renoveres, og hvad vi ellers over årene foretager af reparationer og forbedringer af vores bygninger, så skal det også indtænkes, hvordan vi kan spare på energien.

Kommunerne kender bygningsmassen. Kommunen ved, hvor parcelhusene fra 80’erne ligger, der hvor alle ejerne står over for den store renovering.

Det giver god mulighed for informationsaktiviteter og fælles projekter. Der er allerede erfaringer fra nogle kommuner med koordineret energirådgivning til bygningsejere.

Vi ser ejerforeninger, der med lidt rådgivning kan få fælles tilbud og billigere, energieffektive løsninger. Det skaber både energibesparelser og lokale arbejdspladser.

I IDA mener vi, at energibesparelserne er en vigtig del af et kommende energiforlig. Her spiller besparelser i relation til opvarmning en vigtig rolle. Vi mener, at energieffektiviseringer er lokale, og at kommunerne derfor skal spille en meget større rolle, hvis den grønne omstilling skal være effektiv og nærværende.

Forrige artikel Konservative: Viking Link er både en klog og grøn investering Konservative: Viking Link er både en klog og grøn investering Næste artikel Ngo'er: Dansk forhandlerteam skåret ned til sokkeholderne ved COP23 Ngo'er: Dansk forhandlerteam skåret ned til sokkeholderne ved COP23