Jesper Theilgaard m.fl.: Flyskatter er både fornuftige og retfærdige

DEBAT: Både politikere og luftfartsbranchen er imod flyskatter, fordi de er uretfærdige. Men er der noget, der er uretfærdigt ved en dansk flyskat, så er det, at vi slet ikke har nogen, skriver mændene bag borgerforslaget om flyskat i Danmark. 

Af Andreas Børresen Hvilsom, Ole Bigum Nielsen, Jonas Holm, Jesper Theilgaard og Søren Have
Stillere af borgerforslaget 'Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede'

Som stillere af borgerforslaget ’Indfør flyskat i Danmark efter svensk forbillede’ har vi med glæde fulgt den seneste debat om flyvningens skadelige klimapåvirkning. Særligt hvordan mange dels begynder at overveje egne rejsemønstre, dels efterspørger politisk handling.

For folk vil i stigende grad gerne gøre noget: Ifølge en nylig undersøgelse svarer 59 procent, at de er helt enige eller overvejende enige i, at det vil være i orden, hvis alle flyrejser blev pålagt en ekstra klimaafgift på cirka 50 kroner. I foråret var det 46 procent. Folk svarer i samme undersøgelse, at de ikke ønsker at betale klimaafgift frivilligt – kun 8 procent vil gøre det.

Det er konsistent med ny svensk forskning, der netop viser, at 1) folk ikke ønsker at betale frivillige flyskatter, men gerne, hvis de er obligatoriske, og 2) særligt hvis skatten er øremærket klimarelaterede udgifter.

Udover at det støtter vores forslag både med hensyn til skattedelen og provenuanvendelsen til forskning i bæredygtig flytransport, så tager denne forskning (og Megafon-undersøgelsen) også luften ud af flyselskabernes vanlige modargument om, at "folk ikke går nok op i klimaet – næsten ingen vælger jo den frivillige klimakompensation, vi tilbyder" (en klimakompensation af tvivlsom karakter, jf. Ingeniørens undersøgelser, men lad nu det ligge).

Dansk flyskat er helt retfærdig
Flertallet af politikerne taler desværre stadig imod flyafgifter. Ofte med begrundelsen om, at de er uretfærdige. Lad os undersøge det lidt. Hvem kunne de være uretfærdige for?

Borgerne? Det er ofte fremført, at en flad flyskat er fordelingsmæssigt problematisk. Her er det værd indledningsvis at bemærke, at folk flyver mere, jo rigere de er (se figur 1). Folk med høj indkomst vil altså komme til at betale mest i skat.


Figur 1: Husstandenes forbrug af tog- og flytransport. Det forholdsvist høje forbrug for de helt lave indkomster skyldes formentlig studerende som rejse forholdsvist mere.

Men eventuelle fordelingsmæssige effekter kan desuden sagtens håndteres, for eksempel med en øget grøn check. Det fremgår også af vores borgerforslag.

Luftfartsbranchen? Den danske luftfartsbranche modsætter sig flyskatter med den argumentation, at det svækker danske luftfartsselskaber og danske lufthavne i den internationale konkurrence. Og det er da helt rigtigt, for i øjeblikket er det os, som kører på frihjul i forhold til vores naboer, som alle har en flyskat (se figur 2).


Figur 2: Vores nabolande har alle flyskatter. England endda ret høje. (Kilde: Transport & Environment)

Så en tilsvarende dansk flyskat ville faktisk være helt retfærdig. Også over for andre transportformer, som med misundelse kan se på momsfritagelsen af flybilletter, som ikke bare skævvrider konkurrencen mellem forskellige transportformer, men også skævvrider konkurrencen mellem ferieformer. Eksempelvis har momsbelagt campingferie sværere ved at konkurrere med taxfree flyrejser.

Udvis lederskab
Så hvis der er noget, der er uretfærdigt med hensyn til en dansk flyskat, så er det altså, at vi ikke har nogen flyskat. Det er totalt uretfærdigt i forhold til vores naboer, resten af verden og vores børn.

Flytrafikken er en kraftigt stigende bidragsyder til den globale opvarmning. For at tage klimaudfordringen seriøst er vi derfor nødt til at adressere det problem, at flytrafik i dag er massivt økonomisk favoriseret ved kun at betale småpenge for sin store klimabelastning og samtidig være momsfritaget.

Der er behov for økonomiske incitamenter til at udvikle mere bæredygtige løsninger. Ideelt skulle dette være med en global CO2-skat på brændstoffet, men det tillader internationale konventioner desværre ikke p.t. Så her og nu vil en flyafgift være et vigtigt skridt, der kan rette op på den nuværende skævvridning, der favoriserer klimabelastende flytransport.

Det er både fornuftigt og retfærdigt. Så kom nu, kære politikere. Udvis det lederskab, som borgerne efterspørger, og indfør den flyskat.

Forrige artikel Marianne Thyrring: Ud med skemalagt dialog, ind med nærvær i ledelsen Marianne Thyrring: Ud med skemalagt dialog, ind med nærvær i ledelsen Næste artikel Byggeriet: Danmark halter efter EU's nye klimastrategi Byggeriet: Danmark halter efter EU's nye klimastrategi
 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Jesper Theilgaard er en jubelidiot

  Norske forskere har lavet forsøg som viser at CO2 hverken opvarmer klimaet eller har en drivhuseffekt.
  Hvis ikke det er nok for politikerne, kunne de jo bede danske universiteter om at Peer reviewe disse forsøg.
  Fjern nu CO2 afgifter i stedet. Det er ikke andet end afladsbreve fra den grønne religion.

  Det sker desværre ikke fordi demokratiet tillader totalt uvidende mennesker at lede vort land....

 • Anmeld

  Marcus S

  Enig Peter

  "Det er konsistent med ny svensk forskning, der netop viser, at 1) folk ikke ønsker at betale frivillige flyskatter, men gerne, hvis de er obligatoriske" - det er så ELENDIGT et skriv...


  fuldstændigt fordummende og ligegyldigt indlæg....

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Sandheden om CO2

  ...kan givetvis diskuteres.
  Jeg vil dog i forlængelse af mit forrige indlæg gerne tilføje dokumentation for min påstand.
  En del af forsøget veser endog at luftens varmekapacitet øges ved øget CO2, hvilket vil sige at det vil kræve mere energi at opvarme en grad. Da solens energi er nogenlunde konstant, vil det kort sagt sige, at øget CO2 giver mindre opvarmning - dog så lidt at det ikke er værd at tale om.
  http://www.klimarealistene.com/2017/05/16/leting-etter-drivhuseffekten/?fbclid=IwAR0xYKMGVtdqQ37gqK59OqJ6HbxcVX-HoCRnf-QpXW2w0W-EIhgdmGsvyCo

 • Anmeld

  Jørgen Jensen

  afgift på flyrejser

  Det er noget af en påstand, at en stykafgift på flyrejser er "retfærdig". Argumentet er, at jo højere indkomst, desto flere flyrejser og dermed større afgift i alt.
  Ærgerligt og utroværdigt for klimasagen, at I fremfører den påstand.

  Den fordelingsmæssige virkning af en afgift beregnes ved at se på prisændringen for hver rejse sammenholdt med den enkelte forbrugers budget. Selvfølgelig giver det som resultat, at jo mindre budget, desto mere belaster en stykafgift den enkelte forbrugers budget relativt.
  Noget andet er, at en del flyrejser ikke betales af de rejsende, men af deres arbejdsgiver - det er antagelig mest dem med solide indkomster, der kan overlade en afgift til deres arbejdsgiver.
  Og lige en mere: CO2 udledningen afhænger vel af, hvor mange kilometer, rejsen er på. Men en forretningsrejse til Tokyo får den samme afgift som en studerendes smuttur til London. Hvor er retfærdigheden i det.

 • Anmeld

  Jens Kaae-Sørensen

  Effekterne af global opvarmning er uretfærdig

  Jeg føler mig noget forstemt over de første fire svarindlæg:

  Vi har behov for at nedbringe (stigningen i) flyrejser. Adfærdsregulerende afgifter virker – det ved vi. Jeg kender ikke umiddelbart andre realistiske muligheder for/redskaber til at reducere flytrafikken.

  At argumentere for, at en dansk flyafgift er ”uretfærdig”, forekommer at være noget af en proportionsforvrængning. Det vil næppe forhindre mange danskere i at flyve – men måske snarere (og i bedste fald) bidrage til at nedbringe antallet af årlige flyrejser fra 4 til 3. I øvrigt kan eventuelle sociale skævheder kompenseres ved andre afgiftstiltag, hvis det skulle være.

  Hvis noget er socialt uretfærdigt, er det effekten af global opvarmning: Alle de mennesker rundt i verden, som mister deres ejendom og/eller liv eller må flygte pga. tørke, oversvømmelse, mudderskred, skovbrande etc. DET er social uretfærdighed.

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Rimelig omfordeling

  En returrejse med tog til Malaga i Sydspanien koster omkring 10.000 kr. Samme rejse med fly begynder omkring 1.000 kr.
  Det kan ikke forundre selv politikere at der sælges flest flyrejser.
  En beskatning af flyrejser hvor provenu går til miljøvenlig, problemfri og billigere overfladetransport vil sikkert blive modtaget væsentligt mere positivt end hvis den ekstra skat forsvinder til de sædvanlige formål som f.eks. øget erhvervsstøtte, øget partistøtte, fremtidige bankpakker o.s.v.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.