Konservative: Energibesparelser kommer af sig selv – også uden tilskud

REPLIK: Energieffektiviseringer skal spille en stor rolle i den grønne omstilling. Men når høje afgifter og skarpe regler allerede gør tilskud unødvendige, så er der ingen grund til at give danskerne en stor ekstraregning, skriver Mette Abildgaard (K).

Af Mette Abildgaard
Gruppeformand, Konservative

Regeringen har fokus på både udbygningen med vedvarende energi og energieffektivisering i udspillet til en ny energiaftale.

Derfor undrer det mig, når Henrik Lindved Bang, direktør i Bygherreforeningen, i et debatindlæg i Altinget 2. maj udtaler, at regeringen ikke prioriterer energieffektivisering.

Regeringens udspil til en ny energiaftale fra 26. april understreger netop, at energieffektivisering skal spille en rolle i den grønne omstilling. Men vi er også meget optagede af, at vi bruger pengene der, hvor vi får mest grøn politik for dem.

Danskerne skal jo helst ikke betale for stor en regning.

Krav giver også mening for pengepungen
Vi har et afgiftssystem, der giver stærk økonomisk tilskyndelse til at spare på energien i de private husholdninger og i bygningsmassen. Vi har et bygningsreglement, der sætter krav til at energieffektivisere, når vi alligevel renoverer.

Kravene i bygningsreglementet er udformet således, at det giver mening for husejerens pengepung.

Analyser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at en efterlevelse af det nuværende bygningsreglement vil give en reduktion af energiforbruget i bygningsmassen på 33 procent i 2050.

Det er faktisk selv samme tal, som er afsættet for den rapport, der er udarbejdet af Ea energianalyse, som Henrik Lindved Bang henviser til i sit debatindlæg.

Det er de selv samme tal og renoveringsniveau, der danner grundlag for konklusionen om, at det samfundsøkonomisk kan betale sig at reducere energiforbruget med 31 procent i 2050.

Tilskud giver ikke flere energibesparelser
Der bliver jeg nødt til at stille spørgsmålet: Skal vi give tilskud til besparelser, der kommer af sig selv?

Det mener jeg ikke. Vi skal bruge pengene dér, hvor vi får valuta for dem.

Tilskud vil ikke give flere energibesparelser i bygningerne. Det sikrer de høje afgifter og det skarpe bygningsreglement allerede. Det, vi skal, er at hjælpe borgerne og håndværkere til at forstå og efterleve bygningsreglementet.

Lykkes vi med det, vil vi opnå lige præcis den energirenovering, som er fornuftig for samfundets såvel som den privates pengepung.

Forrige artikel Grøn Alliance: Førerposition kræver høje ambitioner Grøn Alliance: Førerposition kræver høje ambitioner Næste artikel Skovbruget: Klimarådet overser biomassens muligheder Skovbruget: Klimarådet overser biomassens muligheder
 • Anmeld

  Gunnar Boye Olesen · politisk koordinator, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

  Stadig brug for energispare-indsatser

  Selvfølgelig skal samfundet ikke bruge penge på at støtte energibesparelser, der alligevel ville blive gennemført; men der er stadig alt for mange energibesparelser, der ikke gennemført. Husejere kender ikke deres energisparemuligheder, de får ikke den rette vejledning, når de skal renovere huset og energibesparelser er mest økonomiske, udlejningsejendomme bliver ikke energirenoveret grundet problemer mellem ejere og lejere, folk i yderområder kan ikke få lån til energirenoveringer m.m.. Med den rette indsats i form af kampagner, gratis rådgivning, lån/lånegarantier til yderområder m.m. kunne mange flere få gennemført økonomiske energirenoveringer, der både kunne forbedre deres boliger, og gavne samfund og miljø.
  Derfor har vi fra VedvarendeEnergi fremlagt et forslag til en ny energispareordning. Den kan erstatte den nuværende energispareordning, hvor der ganske rigtigt er for mange, der får større til besparelser, de alligevel ville have gennemført. Forslaget kan give mulighed for at få gang i energibesparelserne i de yderområder oa., der forbigås i dag. Og den nye ordning kan blive billigere end den nuværende. Selvfølgelig er det budgetmæssigt endnu billigere slet ikke at have nogen energispareordning; men så fortsætter alt for mange med at spilde energien. Det er hverken vi eller miljøet ikke tjent med. Læs mere på¨https://ve.dk/forslag-fra-miljoeorganisationen-vedvarendeenergi-vedroerende-energibesparelser-i-energiforlig-2018/

 • Anmeld

  Jens Larsen · Bestyrelsesmedlem af Vedvarende Energi København

  Vi har i den grad brug for energibesparelserne

  Kære Mette - du tager fejl. Energibesparelserne kommer ikke af sig selv. Det gør specielt ondt når de konservative er hoppet på dette fejlagtige budskab. Kommunerne, husejere, virksomheder ja alle er blevet ekstra motiveret af midlerne i den gamle ordning. Samtidig ønsker I at sænke den generelle elafgift. Det betyder jo netop lavere eludgifter for alle forbruger, og dermed færrre økonomiske incitamenter for at sænke forbruget hos alle forbrugere. I sætter Kommunernes, uddannelsesinstitutionerne generelle økonomiske rammer under pres. Hvordan skal de så få råd til energirenoveringer ?Dernæst er det katastrofalt at Regeringen ønsker at nedlægge den nuværende energispareordning uden at en ny ordning er på plads endsige forberedt. Der var fejl i den gamle ordning, ja, men hvorfor rettede styrelsen og jeres egen ministeren ikke ordningen til, da advarslerne kom ? Kom nu Mette - få nu vendt kasketten. Hvis I vil styrke den grønne omstilling bør I sikre en indsats og midler til energibesparelserne.

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.