Lene Espersen: Fyr op under energirenoveringen!

DEBAT: Der er både energi og penge at spare ved at gennemføre energirenoveringer af boligmassen, skriver Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder. Derfor er der behov for en langsigtet og ambitiøs strategi i det kommende energiforlig.

Af Lene Espersen
Administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Forskningen peger på, at der både er energi og mange penge at spare, hvis vi sætter gang i energirenoveringerne af vores boliger. Beregninger fra Aalborg Universitet viser, at 35-40 procent af varmeforbruget i den danske bygningsmasse skal spares, hvis omstillingen frem mod 2050 skal ske mest omkostningseffektivt.

Det er tal, der er til at føle på, og derfor er det afgørende, at regeringen i det kommende energiforlig ikke alene ser på energieffektivisering og produktion af grøn energi. Vi er selvfølgelig helt på linje med, at der skal – undskyld udtrykket – fyres op under den alternative energi, men mindst lige så vigtigt er det at få skruet op for energirenoveringen af vores boligmasse.

Uudnyttet potentiale
At der ligger et uudnyttet potentiale i energirenoveringen af vores boliger, understreges i en helt ny rapport, tænketanken Concito har udarbejdet for Realdania. Rapporten konkluderer, at et reelt reduceret energiforbrug vil medvirke til, at det bliver lettere og billigere at realisere omstilling til et CO2-neutralt energisystem.

Vi har op til flere primaeksempler på energirenoveringer af for eksempel almene boliger, der har betydet en enorm besparelse på energiudgifterne for beboerne og nedsætning af energiforbruget. Renoveringer, der ikke blot betyder et bedre energiregnskab i boligerne – det har også ofte en øget boværdi for beboere, og boligselskaberne oplever en større efterspørgsel på boligerne.

Den sociale værdiskabelse, der ofte også ligger i forlængelse af de mere tekniske energirenoveringer, er også værd at fremhæve. For hvorfor kun løse et problem, når der er mulighed for at skabe værdi på flere punkter?

Langsigtet politisk strategi
Et andet sted, vi kan sætte ind, er på de mange kvadratmeter uudnyttede tagarealer, der findes rundt omkring i særligt de store byer. Og det er en ren win-win: Vi får flere boliger, vi får nedsat energiforbruget og ikke mindst – etableringen af taglejligheder i eksisterende etageboliger kan finansiere energirenoveringen af resten af ejendommen.

Mulighederne er altså talrige. Og der er da også nok at gå i gang med, da 40 procent af det samlede energiforbrug bruges i bygninger.

Men det kommer ikke af sig selv, kære politikere. Vi har brug for, at I sætter nogle klare mål op for energieffektiviseringen, og at der udarbejdes en langsigtet strategi med ambitiøse og forpligtende mål, der gør det attraktivt for forbrugeren og erhvervslivet at renovere og bruge energien mere effektivt.

Forrige artikel Concito: EU-budgettet skal omsætte grønne løfter til handling Concito: EU-budgettet skal omsætte grønne løfter til handling Næste artikel Forskere: Er der virkelig ingen alternativer til biomassekraftvarmeværker? Forskere: Er der virkelig ingen alternativer til biomassekraftvarmeværker?
Ny debat: Klimapartnerskaberne efter coronakrisen

Ny debat: Klimapartnerskaberne efter coronakrisen

DEBAT: Inden coronakrisen ramte landet, afleverede 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger til CO2-reduktioner. Men har krisen ændret anbefalingerne og den grønne omstilling? Det spørger Altinget Energi og Klima formændene for partnerskaberne om.