Liberal redaktør: Borgerlig klimapolitik er det modsatte af rød klimapolitik

DEBAT: Spørgsmål om atomkraft, økologi og elbiler gør det klart, at borgerlig klimapolitik er det modsatte af rød klimapolitik, mener chefredaktør på mediet 180Grader Claes Kirkeby Theilgaard.

Af Claes Kirkeby Theilgaard
Chefredaktør, 180Grader

Venstreorienterede hippiehoveder er løbet med klimastafetten herhjemme i en sådan grad, at det er svært at tænke klimakamp uden at tænke fortvivlede gymnasieelever, der med deres SFU-medlemskab i bagagen står og vifter med et papskilt og synger slagsange. Men den klimapolitik, som prædikes af venstrefløjen, er dybt forfejlet og gør ofte mere skade end gavn.

Så når spørgsmålet om, hvordan fremtidens borgerlige klimapolitik skal se ud, kommer på bordet – og det gør det tit i øjeblikket – bør svaret ligge lige til højrebenet: Den borgerlige klimapolitik skal bare være sådan cirka den modsatte af de venstreorienteredes, og så er vi godt på vej.

Dermed ikke være sagt, at vi helt per automatik skal agere Rasmus Modsat overfor alle klimaforslag fra den røde ende af det politiske spektrum. Så bombastisk skal dette indlæg ikke forstås. Men det er godt med en sund skepsis over for alt, hvad venstreorienterede siger på klimaområdet, og følger man sin kritiske sans, er den naturlige konklusion i mange sammenhænge, at vi faktisk bør gøre det modsatte af det, vores røde modstandere foreslår.

Atomkraft? Ja tak
Lad os et tage et efterhånden velkendt eksempel: atomkraft.

Siden indvielsen af Barsebäckværftet på den anden side af Øresund har forskræmte folk overalt i Danmark slået korsets tegn for sig, når atomkraft kom på tale, og med skræmmeeksempler som Tjernobyl og Fukushima er der kun kommet mere brænde til bålet.

Som konsekvens heraf er atomkraft tabu, både herhjemme og i mange andre lande. Man tør ikke røre det med en ildtang, og det er forkert og beklageligt.

Faktum er nemlig, at atomkraft på mange måder kan være fremtidens bedste bud på en energikilde. Atomkraft er slet ikke den tikkende bombe, som det gøres til, og i modsætning til vind- og solenergi uafhængig af vejrforhold og udleder samtidig ingen CO2. Med få atomkraftværker vil Danmark kunne blive fossilfrit, men i øjeblikket afholder vi os fra at udnytte denne mulighed. 

Så for at sige det ganske kort: når venstrefløjen siger ”Atomkraft? Nej tak”, skal vi borgerlige sige ”Atomkraft? Ja tak”.

Økologi udleder mere CO2
Atomkraft er ikke det eneste område, hvor venstrefløjen er lykkedes med at vende sandheden på hovedet.

Også når det kommer til økologi, skal man huske sin kritiske sans i mødet med de rødes klimapolitik. Økologi er et hjertebarn for mange, der føler, at de er med til at redde jorden, hver gang en økologisk gulerod ryger i indkøbskurven. Men så simpelt forholder det sig ikke.

Ser man bort fra feel good-fornemmelserne, der omgærder økologiske produkter, er der ud fra et klimasynspunkt ikke mange formildende egenskaber ved økologi.

Faktisk udleder økologiske fødevarer mere CO2 end konventionelle, og derfor ender velmenende venstreorienterede med at skyde sig selv i foden, når de vil redde verden med økologiske gulerødder.

En elbil er ikke i sig selv klimavenlig
Elbiler er et nyligt eksempel, hvor venstrefløjens misforståede klimakamp er nået langt ind i borgerlige rækker også. Med forslaget om at udfase alle benzin- og dieselbiler til fordel for elbiler frem mod 2030, overgav Venstre sig fuldstændigt til en venstreorienteret dagsorden.

For jo, elbiler kan sagtens være vejen frem. Men for tiden er der stadig meget af den el, som bilerne kører på, der stammer fra alt andet end klimavenlige energikilder – for eksempel kul. Og så er vi måske lige vidt.

Derudover indeholder sagen om elbilerne en vigtig pointe, som gør sig gældende på meget af klimaområdet: at venstreorienterede godt kan lide at vælge nogle vindere, som de herefter sætter alle skatteydernes penge ind på. Eller – som i tilfældene med elbiler og atomkraft – med forbud og politisk indgriben lukker af for muligheder, som de ikke ser politisk potentiale i.

Vi borgerlige skal i klimapolitikken ikke låse os fast på nogle få vindere, som vi ret beset ikke kan vide om er vejen frem. Derimod skal vi i modsætning til de venstreorienterede tage skyklapperne af, se nøgternt på tingene og lade markedskræfterne arbejde.

Gør vi det, er det også tydeligt, at vores røde venner ofte går galt i byen. Dermed bør mantraet lyde, at så længe vi gør det modsatte af det, de venstreorienterede foreslår, er vi godt på vej.

Forrige artikel Pernille Weiss: Sådan gør vi EU-klimamærkning og CO2-told fair Pernille Weiss: Sådan gør vi EU-klimamærkning og CO2-told fair Næste artikel EL til socialborgmester: Klimakampen er ikke skyld i manglende penge til udsatte EL til socialborgmester: Klimakampen er ikke skyld i manglende penge til udsatte
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Borgerlig tomgangssnak uden reelle klimatiltag

  Endnu en borgerlig debattører hvis værktøjskasse er fuldstændig tom for reelle tiltag på klimaområdet. Forslaget om dansk atomkraft har ingen gang på jorden. Det er alt for dyrt og tager alt for mange år at bygge som vi har set både i England og Finland. Så er der det evige mantra om at markedet ordner alt. Sjovt nok så bruger de borgerlige altid det argument når de skal undgå at tage ansvar, men hvis det handler om at sikre at Danmark stadig giver nye licenser til olieudvinding så er der ingen fast tro på at markedet skaber nye løsninger for oliebaserede produkter. Her ser vi en Thomas Danielsen fra Venstre der benytter enhver lejlighed til at lufte sin bekymring om hvor han skal skaffe olie til sin smørekande efter 2050.
  Det er bemærkelsesværdigt at ingen borgerlige politikere fra folketinget foreløbig har taget udfordringen op og kommet med forslag her i Altingets debatserie om emnet.

 • Anmeld

  Armin Vauk

  Atomkraft er ikke en løsning

  Det tager for lang tid at projektere og bygge A-kraftværker i forhold til, at vi ret hurtig har brug for at reducere vores udledning. Derudover vil not-in-my-back-yard refleksen nok også lægge en hel del sten i vejen for eventuelle projekter.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Fotosyntesebaseret produktion - og disrespekten over for alle, der har ydet en indsats for at begrænse denne og dens forventede ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter.

  Det er en ulykke af dimensioner, om det mod forventning skulle vise sig, at kul, olie, naturgas, atomkraft, vandkraft, vindenergi, solceller, gensplejsning, syntetiske pesticider, syntetiske kemikalier, integrerede kredsløb og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange lønforhøjelser, dyrtidsportioner, velfærdsgoder, sociale retfærdigheder, ekspansive finanslove, grønne omstillinger, miljøteknologier og cirkulære økonomier med så uventet få ødelæggende konsekvenser for klimaet, naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker samt ikke mindst vore efterkommere og den femtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Aage Christensen · CEO

  Hvorfor lytte til venstrefløjen? - de tager altid fejl og en NOC-test

  Underligt at venstrefløjen fortsat er i stand til at sætte en dagsorden og levere løsningsforslag. Det var dem der gjorde at vi ikke fik atomkraft, så fik vi kulkraft. Det var dem der var imod Carbon Capture and Storage, så fik vi lukket nogle af verdens bedste projekter ned og nu viser det sig at det i virkeligheden er en uundværlig teknologi. Nu arbejder de for stop for olie/gas fra Nordsøen hvilket vil føre til store ekstra udledninger globalt set - og vi taler om millioner af tons CO2 hvis vi bruger gas til substitution af de kul de har kæmpet for.
  Og så lige en anden ting, jeg bruger selv det jeg kalder en NOC-test (navnet er ligegyldigt). Den går ud på om folk virkeligt tager klimaudfordringen så seriøst som de giver udtryk for. Eksempel: Er man villig til at forbyde økologi? Ikke, så tager man ikke klimaudfordringen alvorligt. Er man villig til at skaffe sig af med sin hund? Ikke, så tager man ikke klimaudfordringen alvorligt. Er man villig til at aflyse Roskildefestivalen og den Københavnske Modeuge? Ikke, så tager man ikke klimaudfordringen alvorligt. Hermed videregivet til fri afbenyttelse...