Regeringen: Danskerne skal sortere deres affald langt mere

UDSPIL: Affaldssorteringen skal være ens over hele landet, og det skal ske med et nyt system, hvor affaldet deles op i ti forskellige typer, mener regeringen. Det skal føre til mere genbrug og mindre CO2.

Danskerne skal sortere mere affald, og det skal ske ens over hele landet.

Det mener regeringen, der ønsker, at affaldet fremover skal sorteres i ti forskellige kategorier – hvad enten man er på arbejde, hjemme, ude eller i sommerhuset.

”Vi forbrænder for meget affald, og vi genbruger og genanvender for lidt. Derfor beder vi nu danskerne om at affaldssortere mere og gøre en grøn forskel ved skraldespanden,” siger miljøminister Lea Wermelin (S) ved præsentationen af udspillet mandag formiddag.

Skal spare CO2
Ideen om at sortere i de ti affaldstyper er egentlig kommet fra EU, og i Danmark skal opgaven så ifølge regeringen i høj grad lægges ud til borgerne i de enkelte kommuner. 

I dag sorteres affaldet forskelligt i kommunerne i tre til otte forskellige typer affald. Men ved at få ensartet sortering bliver det nemmere at genanvende affaldet og sørge for, at mindre affald ender i forbrændingsanlæg, hvor det futtes af og skaber varme via fjernvarme.

Ifølge regeringen forbrændes der i dag 370.000 ton plastikaffald om året i Danmark, og sker der ikke noget, er det forventningen, at det vil udgøre 1,5 millioner ton CO2 i 2030. 

Uden yderligere politiske tiltag forventes affaldssektoren at udlede cirka 2,4 millioner ton CO2 i 2030. Det svarer til 5,7 procent af de nationale udledninger af drivhusgasser.

”Affald skal ikke være noget, vi brænder af. Det skal være en ressource,” lød det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) under fremlæggelsen.

Stop for import af affald
Her fortalte han, at udspillet ikke kun rammer danskernes vaner og antallet af skraldespande.

Regeringen ønsker nemlig også, at flere private aktører skal kunne byde ind på affaldsindsamling og -sortering, der skal komme mere kontrol med affaldet, og så skal der skrues ned for importen af affald til forbrænding – og i sidste ende skrues ned for de danske anlæg, der i dag forbrænder affald.

”Der kommer i dag skibe og lastbiler til Danmark med affald, som vi brænder af. Det skal der laves om på,” lød det fra ministeren, der dog tilføjede, at regeringen ikke lige nu har en plan for, hvad der så skal ske med de danske forbrændingsanlæg, der så ikke skal brænde affald af for at skabe varme til danskerne.

Flere af aktørerne er umiddelbart glade for regeringens længe ventede udspil.

”I dag er det op til de enkelte kommuner at beslutte, hvordan affaldet skal indsamles. Men hvis der skal være økonomi i at genanvende meget mere plastik, glas og metal, er det nødvendigt med store mængder ensartet materiale. Derfor er det rigtigt set, at regeringen vil pålægge kommunerne at indsamle på samme måde,” siger Karin Klitgaard, chef for miljøpolitik og cirkulær økonomi i DI, i en kommentar.

Opgør med kommunerne
Hos Dansk Affaldsforening er man glad for, at virksomheder og borgere skal sortere ens. Ifølge brancheforeningen sorterer kun otte procent af virksomhederne i dag plastik, og endnu færre sorterer madaffald.

”Hvis vi skal nå de nye genanvendelsesmål fra EU, skal virksomhederne skrue op for sorteringen, for deres affald tæller med i statistikkerne. Med udspillet baner man vejen for, at de mindre virksomheder i servicesektoren kan koble sig på de kommunale ordninger og få en enkelt og billig løsning, som svarer til borgernes. Det kan øge sorteringen og genanvendelsen,” siger direktør i Dansk Affaldsforening Mikkel Brandrup i en pressemeddelelse.

Hos Dansk Byggeri er man også tilfreds med udsigten til større krav til både borgerne og private virksomheder om at sortere deres affald, ligesom kommunerne kan se frem til at få frataget en del af deres selvbestemmelse omkring affaldssortering til fordel for fælles nationale retningslinjer.

”Vi ser det som en politisk anerkendelse af, at modellen med kommunalt selvstyre på affaldsområdet har spillet fallit, og er glad for, at regeringen nu lægger en grobund for et spirende erhvervsliv på affaldsområdet i stedet for at behandle affaldsressourcerne i et rent offentligt regi. Det er nemlig ikke lige meget, hvordan du sorterer affaldet, hvis det skal genanvendes bedst muligt bagefter,” siger miljøchef Simon Stig-Gylling i Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

Aftale før sommerferie
Regeringens affaldsudspil er en del af regeringens store klimaudspil, der præsenteres på onsdag. I weekenden præsenterede Dan Jørgensen også et varmeudspil og tilføjede, at han forventer, at forslagene fra regeringen kan forhandles på plads inden sommerferien.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, var mandag hurtigt ude og omfavne udspillet fra regeringen: 

Imens savnede SF's miljøordfører, Carl Valentin, højere ambitioner fra S-regeringen: 

Også Radikales klimaordfører Ruben Kidde er klar til forhandlinger. Han tager tre ting med til forhandlingsbordet:

,

Forrige artikel Dan Jørgensen præsenterer første del af klimaplan på onsdag Dan Jørgensen præsenterer første del af klimaplan på onsdag Næste artikel Cepos går i rette med erhvervslivet om CO2-afgift: ”Vi må holde fast i at nå målet billigst muligt” Cepos går i rette med erhvervslivet om CO2-afgift: ”Vi må holde fast i at nå målet billigst muligt”