Ørsted: Biomasse er en trædesten mod det fossilfri samfund

DEBAT: Kul og andre fossile brændstoffer vil snart høre fortiden til. Men mens vi venter på de teknologier, der endeligt skal erstatte fortidens brændsler, så er biomasse det bedste grønne alternativ, skriver Ulrik Stridbæk. 

Af Ulrik Stridbæk
Chef for energiøkonomi, Ørsted

Et bredt politisk flertal gav i 2012 energibranchen et meget klart budskab om at erstatte fossile brændsler med biomasse.

Den udfordring har branchen efterfølgende taget på sig og leveret varen.

Slut med kul i 2023
I Ørsted har vi siden 2006 reduceret vores kulforbrug med mere end 80 procent gennem en reduktion af antallet af kraftværker og omstilling til bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas.

Samtidig har vi opført mere produktionskapacitet baseret på havvind end noget andet selskab i verden.

Den politiske aftale i 2012 og de medfølgende rammevilkår har samtidig været afgørende for vores beslutning om, at det fra 2023 skal være helt slut med at fyre med kul i Ørsted.

Sammen med vores varmekunder har vi investeret mange milliarder i omstillingen af vores kraftværker.

Det er helt afgørende, selvsagt også for fremtidige investeringer i el- og varmesektoren, at tæppet ikke trækkes væk under allerede foretagne investeringer.

Bæredygtig biomasse
Vi skal naturligvis sikre os, at biomassen er bæredygtig.

I Danmark har vi gennem den danske brancheaftale sikret bæredygtighed i flere år, og nu er der fælles EU-regler på vej.

Netop nu lægger EU sidste hånd på strenge bæredygtighedskrav, baseret på nogenlunde samme kriterier, som vi allerede bruger i Danmark i dag. Det er rigtig positivt, da det sikrer, at biomassen, uanset hvor den bliver anvendt, kommer fra bæredygtigt skovbrug.

Bæredygtig biomasse er helt afgørende for, at både Danmark og EU når sine VE-mål.

Selvom biomassen spiller en vigtig rolle i vores grønne omstilling i dag, betyder det ikke, at Danmarks fjernvarmesystem er låst til biomassen i al evighed. Andre grønne alternativer er på vej, og i det omfang, de er bedre og billigere for forbrugerne, kan de med tiden supplere biomassen.

Nye teknologier får hovedrolle
Vi står i øjeblikket i et teknologisk vadested, hvor forskellige teknologier der kan udnytte de stigende mængder grøn strøm fra sol og vind, kan komme i spil.

Meget tyder på, at varmepumper og energilagring kommer til at spille en stadig større rolle, i takt med at disse teknologier modnes og udvikles.

Det er nu afgørende at få testet teknologierne nogle af de steder, hvor man står over for at skulle investere i nye anlæg, og hvor skala og teknologi passer til de lokale behov.

I Ørsted undersøger vi også mulighederne for i stigende grad at elektrificere energiforbruget – både med varmepumper og energilagring.

Når vores store centrale kraftværker skal af med kul, er det oftest biomasse, der er det bedste alternativ, men vi er meget engagerede i at følge den teknologiske udvikling og vil selvfølgelig bruge de teknologier, der giver bedst mening for forbrugerne – grønne og økonomisk bæredygtige.

Loven står i vejen
Med de nuværende regulatoriske rammer har vi som kommerciel aktør ikke mulighed for at investere i varmepumper, da varmeforsyningsloven ikke giver mulighed for at forrente en investering.

Det håber vi bliver ændret snart, så både vi og andre kommercielle aktører også kan involvere sig i det marked – på samme måde som vi gør inden for biomasse og havvind.

Vi har i Ørsted en vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Samtidig har vores varmeforsyningskunder en forpligtigelse til at sikre forbrugerne billigst mulig fjernvarme. De to ting skulle gerne kunne gå hånd i hånd.

Vi kigger derfor på både sol, vind, biomasse og energilagring i kombination.

Det handler ikke om enten-eller i forhold til fremtidens grønne teknologier, men både-og.

Biomassen vil også komme til at spille en væsentlig rolle i fremtidens energisystem – men på den lange bane formentlig i stigende grad som backup til andre, elbaserede løsninger.

Forrige artikel Fors: Varmekunder bliver sorteper under urimelig regulering Fors: Varmekunder bliver sorteper under urimelig regulering Næste artikel ALT: Vi må aflive myten om biomasse, hvis energieventyret skal opstå ALT: Vi må aflive myten om biomasse, hvis energieventyret skal opstå