Sådan vil regeringen sænke elregningen

DOKUMENTATION: Regeringen præsenterede fredag et udspil, som skal gøre det billigere at være energiforbruger. PSO-afgiften skal væk, og energiselskabernes spareindsats skal ned. Få overblikket over regeringens initiativer her.

Regeringen vil reducere energiforbrugernes omkostninger med et tocifret milliardbeløb.

Det fremgår af det såkaldte forårsudspil, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fremlagde fredag.

Udspillets store besparelsesmanøvre bliver en afskaffelse af PSO-afgiften frem mod 2021, men indebærer bl.a. også en reduktion af energiselskabernes energispareindsats.

Få et overblik over initiativerne i regeringens udspil her.

PSO-afgiften afskaffes.
Regeringen foreslår at afskaffe PSO-afgiften og samle udgifterne til vedvarende energi på finansloven. Afgiften skal afskaffes fra 2017 til 2021, hvilket fører til lempelser for 5,7 mia. kroner i 2021. Forslaget indebærer:

* Permanent løsning af EU-kritik af PSO-systemet.

* PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017 med fuld udfasning i 2021.

* PSO-udgifterne overflyttes gradvist til finansloven med fuld indfasning i 2021.

* Udgifter til ny kapacitet fra 2017 finansieres via finansloven fra 2017.

* Udgifter til eksisterende kapacitet indfases gradvist frem til 2021.

Forslaget vil ifølge regeringen medføre en lempelse på 17,3 øre pr. kWh i gennemsnit.

Prisloft i udbud for Kriegers Flak
Regeringen vil lægge et prisloft i udbuddet for havmølleparken på Kriegers Flak, som skal være ca. 10 øre lavere end den aktuelt forudsatte budpris. Prisloft vil ifølge regeringen skabe sikkerhed om den maksimale budpris og kan reducere den samlede budgetterede udgift set over hele støtteperioden.

Udskyde eller aflyse kystnært havvindudbud
Regeringen vil udskyde eller aflyse udbuddet af kystnære møller. Det vil indebære, at udbuddet tilbagekaldes, og at de kystnære havmølleparker i udbuddet ikke opføres på nuværende tidspunkt. Udbuddet vil potentielt stadig kunne gennemføres på et senere tidspunkt, ”hvor timingen er mere hensigtsmæssig”.

Regeringen skriver, at PSO-udgifterne til de kystnære møller forventes at blive udbetalt fra ca. 2019 med årlige udgifter stigende til skønsmæssigt ca. 0,7 mia. kr. i 2020.

Balanceringsgodtgørelse til landvind reduceres
Det kan ifølge regeringen overvejes at reducere balanceringsgodtgørelsen til landvindmøller til 1,0-1,4 øre pr. kWh. Balanceringsgodtgørelsen gives til landvindmøller som kompensation for at have pligt til at afsætte den producerede strøm på elmarkedet. Ved en nedsættelse til 1,2 øre pr. kWh medfører det ifølge udspillet en besparelse i PSO-udgifter på skønnet 670 mio. kr. samlet set i perioden 2017-35.

Afskaffelse af VE-procespulje og suspension af IKV-tilskud
Regeringen vil overveje at afskaffe følgende tilskudsordninger på energiområdet:

* Afskaffelse af VE-procespuljen. Puljen giver tilskud til procesvirksomheder, der konverterer deres energiforbrug fra fossilt brændsel til VE. En stor del af puljen er aftalt reserveret til eventuelt at finansiere PSO-udgifter fra 2017, hvis der ikke findes en varig løsning på finansieringen af PSO-udgifterne. På den baggrund kan både reserverede og resterende midler i puljen indgå til at understøtte en permanent PSO-løsning.

* Suspension af IKV-ordningen i 2017-18. Støtteordningen for industrielle kraftvarmeværker blev indført i 2012 for at fastholde samproduktion af el og varme.

En afskaffelse af puljen VE til proces vil ifølge regeringen frigøre i størrelsesordenen 2 mia. kroner i alt i perioden 2017-2021, mens en suspendering af tilskuddet til industrielle kraftvarmeværker vil frigøre ca. 120 mio. kr. i alt fordelt over årene 2017 og 2018.

Reduktion af energiselskabernes energispareindsats
Energiselskaberne har siden 2006 været pålagt forpligtelser til at indfri årlige mål for energibesparelser. Ordningen indebærer, at fx private forbrugere og industrivirksomheder kan få tilskud til tiltag, der reducerer deres energiforbrug. Et lavere mål herfor skønnes ifølge regeringen at give forbrugerne besparelser på mindst 1,3 mia. kroner samlet set over perioden 2016-2020.

Samtidig betyder det lavere mål, at det statslige afgiftstab reduceres med ca. 0,45 mia. kr. over perioden 2016-2020. Samlet set reduceres forbrugernes energiudgifter i gennemsnit med ca. 0,3 øre pr. kWh i perioden 2016-2020.

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren
Parterne bag Aftale om en vækstpakke 2014 (V, K, DF, RV, S, SF og EL) har forpligtet sig på at realisere effektiviseringer i affaldsforbrændingssektoren på 0,2 mia. kr. i 2020. Det kan ifølge regeringen realiseres gennem en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren.

Analyser peger ifølge udspillet på, at en fuld konkurrenceudsættelse af sektoren vil øge effektiviteten i sektoren med ca. 0,3 mia. kr. frem mod 2025 og 0,5 mia. kr. fuldt indfaset.

Tilpasning af kabelhandlingsplan mv.
Der kan ifølge regeringen foretages tilpasninger af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne samt ændres i principperne for den fremtidige udbygning af eltransmissionsnettet i overensstemmelse med principperne.

Det samlede besparelsespotentiale er opgjort til 8 mia. kr. Det reducerer elprisen med yderligere ca. 0,6 øre pr. kWh i perioden 2015-2040. 

Forrige artikel Lidegaard: Jeg bliver bekymret, hver gang der bliver rokket ved energiforliget Lidegaard: Jeg bliver bekymret, hver gang der bliver rokket ved energiforliget Næste artikel Regeringen klar med en syvendedel af PSO-løsningen Regeringen klar med en syvendedel af PSO-løsningen