Socialdemokratiet vil fremrykke klimamål

KLIMA: Socialdemokratiet møder op til efterårets klimaforhandlinger med fire krav, der skal sikre, at Danmark viser politisk lederskab. Vi er nødt til at skrue op for ambitionerne og tempoet, lyder det. Kravene får blandet modtagelse.

Efterårets klimaforhandlinger skal ende med et nyt langsigtet klimamål om, at Danmark skal være fri af fossile brændsler allerede i 2045. Og ikke i 2050, som målet er formuleret i klimaloven i dag.

Det er et af de fire krav, som Socialdemokratiet vil møde op til klimaforhandlingerne med.

”Når Trump trækker USA i den forkerte retning, så må Europa tage teten. Men internt i Europa er der også nogen, som skal gå foran og vise politisk lederskab. Og det skal Danmark,” siger Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel.

Login