TV 2: Organisation tager fejl i sin kritik af vores tv-billeder

REPLIK: Hverken Nepcon eller andre kritikere kan påvise faktuelle fejl i vores dækning af biomasseproduktion. Derimod tager organisationen fejl i sin kritik af vores tv-billeder fra Estland, skriver TV 2.

Af Hans Peter Blicher
Chefredaktør for TV 2's indlandsredaktion

I forrige uge har TV 2 haft journalistisk fokus på, hvor stor en del af Danmarks vedvarende energi der kommer fra afbrænding af træ. Et faktum, som otte ud af ti danskere ikke var bekendt med før vores dækning.

TV 2 har lavet en række historier om emnet. Vi noterer os, at Nepcon roser vores afdækning af, at der er problemer med kontrolsystemet af biomasse i USA. Det er sådan set den samme journalistik, vi har lavet i Estland.

Energiindustrien har i en årrække givet løfter om den biomasse, som bliver brændt af i Danmark. Vi har efterprøvet de løfter i USA, Estland og Danmark

Nepcon bliver betalt af biomasseindustrien i Estland for at kontrollere, at biomassen lever op til løfterne, som energivirksomhederne i Danmark giver.

TV 2 konstaterer, at hverken Nepcon eller andre aktører i biomasseindustrien har påvist faktuelle fejl i vores dækning. De fejl, som Nepcon mener, vi har lavet i vores dækning, bygger på, at Nepcon har en anden opfattelse end uafhængige eksperter, som TV 2 har interviewet.

I de tilfælde, hvor Nepcon kritiserer vores brug af tv-billeder, tager Nepcon fejl. Vi har besøgt flere forskellige skovområder, som er blevet fældet i Estland. Efter vores bedste overbevisning ved Nepcon ikke, hvor vi har filmet den aktive skovfældning.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: EU er uhyre vigtigt for at nå 70 procentsmålet Det Økologiske Råd: EU er uhyre vigtigt for at nå 70 procentsmålet Næste artikel NEPCon: TV 2 fordrejer diskussion om biomasse NEPCon: TV 2 fordrejer diskussion om biomasse
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.