Advokater: Vi risikerer retssikkerheden, hvis revisionsgiganter skal lege advokater

DEBAT: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med økonomer i spidsen fokuserer på konkurrencen, men overser hensynet til retssikkerheden. Det vidner styrelsens kommende rapport om konkurrencen på det juridiske område om, skriver Peter Fogh og Jørgen Kjergaard Madsen.

Af Peter Fogh og Jørgen Kjergaard Madsen
Hhv. formand, Advokatsamfundet og formand, Danske Advokater

Tidligere på året blev Danmark for andet år i træk kåret som det land i verden, der har den højeste retssikkerhed.

Det skal vi være stolte af og vi skal værne om det, for retssikkerheden er et væsentligt element i vores demokrati, og vi kan ikke bare tage den for givet.

Vi skal kæmpe for den.  

Udvanding af regler
Men blot få måneder efter at være blevet hædret, står vores retssikkerhed overfor en stor udfordring.

For 14. januar udkommer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en rapport, der omhandler konkurrencen på det juridiske område.

I medierne har man kunnet læse, at den foreløbige rapport fra styrelsen anbefaler væsentlig deregulering og opblødning af de restriktive regler, som advokater er underlagt.

Udvanding af reglerne vil få store negative konsekvenser for borgeres og virksomheders retssikkerhed.

Og selvom vi har respekt for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der udfører en vigtig funktion i samfundet, er det vigtigt at være bevidst om, at konkurrencemyndighederne med økonomer i spidsen udelukkende vil fokusere på konkurrencen.

Hensynet til retssikkerheden har de derimod ikke øje for.  

Det har vi. Som formænd for henholdsvis Advokatsamfundet og Danske Advokater er vi derfor bekymrede for de negative konsekvenser for retssikkerheden, som det kan have, hvis man fjerner nogle af de regler, som i dag regulerer advokatvirksomheder.

Advokaters uafhængighed skal beskyttes
Mindre regulering vil blandt andet betyde, at borgere, der hyrer en advokat, ikke længere vil kunne være sikre på, om advokatens arbejdsgiver eller partner ikke også repræsenterer modparten. Det vil kunne skabe store interessekonflikter.

Det ville være utænkeligt i dag.

I dag er det - af hensyn til borgernes retssikkerhed - kun advokater, der må eje advokatvirksomheder. Afskaffer man den regel vil blandt andet kapitalfonde og banker kunne overtage advokatvirksomheder, og vi frygter, at det vil medføre skade på advokaternes uafhængighed og dermed alles retssikkerhed.

Den meget omtalte sag om Danske Banks Home-instruks er et skræmmende, men desværre godt eksempel på, hvad der kan ske, hvis en type rådgivning ikke adskilles fra en anden type rådgivning.

I det pågældende tilfælde har der ikke været vandtætte skotter mellem Danske Banks finansielle rådgivning og Danske Banks ejendomsmæglerkæde, Homes ejendomsrådgivning. Dermed kunne banken udnytte sit ejerskab af Home til at opkræve højere priser fra sårbare kunder.

Den samme situation vil opstå på det juridiske område, hvis alle mulige i fremtiden må eje advokatvirksomheder, hvor vi kan risikere, at advokatens juridiske rådgivning kan være smittet og påvirket af ejerens andre ydelser og interesser.

Det skal vi undgå. For som klient skal man være sikker på, at éns advokat kun arbejder for éns interesser.

Mulig trussel mod mindre advokater uden for byerne
Vi tvivler også på, at mindre regulering, som betyder, at revisorer og en række andre rådgivere kan agere som advokat, vil styrke konkurrencen på det juridiske område.

De fem største revisionshuse står eksempelvis for halvdelen af omsætningen på det danske revisionsmarked, og de er markant større – og har en højere indtjening – end advokatfirmaerne.

Vi har svært ved at se, at meget store virksomheders indtræden i markedet, vil kunne gavne konkurrencen.

Ydermere har man i de store, danske revisionshuse store ambitioner om at gå på opkøb i advokatbranchen, og vi frygter, at de store revisionsgiganter vil købe op og presse de mindre advokatfirmaer i yderområderne fra de større byer.

Det vil føre til mærkbar centralisering og gøre det sværere for borgerne i områderne udenfor de store byer at få adgang til juridisk bistand til for eksempel testamente, skilsmisse, huskøb eller lignende.

I Storbritannien foretog man i 2011 en omfattende deregulering af markedet for juridiske ydelser. Så der er faktisk erfaring med, at andre end advokater kan være advokater og, at andre end advokater kan eje advokatvirksomheder.

Det medførte flere negative konsekvenser. Siden da er priserne for advokatydelser i Storbritannien steget med 22 procent, viser en opgørelse Boston Consulting Group har lavet for os.

Opgørelsen viser også, at der er opstået flere interessekonflikter, der har været problematiske for borgere og virksomheder.

Svært at se positive følger af liberalisering
De britiske eksempler bør give politikere betænkeligheder ved at gå af den vej. Vi har i hvert fald svært ved at se, hvordan en liberalisering i Danmark vil få positive følger, når det i Storbritannien fik store negative følger.

Vi går naturligvis ind for god, sund og skarp konkurrence. Men vi mener, at konkurrencen skal tjene forbrugere og borgere, og nye tiltag må ikke fjerne borgernes retssikkerhed.

Vi opfordrer derfor til, at Folketinget går frem med blik for den balance og det hensyn, der skal være til en god borgerbeskyttelse og et højt niveau af retssikkerhed.

Forrige artikel Deloitte og Kraka: Kend din klima-influencer - der bliver flere og flere Deloitte og Kraka: Kend din klima-influencer - der bliver flere og flere Næste artikel Direktør: Ny afgift på overskuds­varme vidner om manglende indsigt i virkeligheden Direktør: Ny afgift på overskuds­varme vidner om manglende indsigt i virkeligheden