ALT: Menneskerettighederne skal tilpasses den digitale tidsalder

DEBAT: I den digitale verden er borgenes privatliv og frihed truet. Der mangler regler på området, og her skal Danmark gå forrest, skriver Sikandar Siddique (ALT).

Af Sikandar Siddique (ALT)
It-ordfører

Facebook lytter med! Vi lever nu i en verden, hvor udenlandske tech-giganter hører, nedskriver og gemmer dine private samtaler. I George Orwells 1984 er staten det altovervågende monster. I dit og mit 2019 er dette monster en håndfuld af privatejede virksomheder. Forskellen for dig og mig er ligegyldig. Resultatet er det samme – vores privatliv og frihed er truet.  

Vi skal aldrig affinde os med at deponere vores liv og frihed i hænderne på Mark Zuckerberg. Derfor ønsker Alternativet at styrke den enkelte borgers privatliv, demokrati og deltagelse i den digitaliserede fremtid.

Det er helt afgørende, at Danmark går forrest og sætter høje standarder, som tvinger virksomheder og stater til at respektere vores grundlæggende menneskerettigheder. Derfor foreslår vi at fastsætte en række digitale borgerrettigheder, der skal værne om dansk data – også uden for Europas grænser.

Det skal for eksempel stå klart, at alle danskere har ret til privatliv på internettet. At alle danskere skal kunne tilvælge analog kommunikation (eksempelvis et opkald, et fysisk brev, et møde), sagsbehandling og rådgivning hos offentlige myndigheder, og at al overvågning skal bero på en tidsbegrænset dommerkendelse.

Danskere skal ikke bindes til software eller udsættes for masseovervågning.

Menneskerettighederne skal opdateres
Den fælles europæiske persondataforordning (GDPR) er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men udviklingen går stærkt, og danske såvel som europæiske borgeres privatliv er truet af magtfulde kommercielle interesser.

Danmark bør derfor vise vejen, indføre klare, solide rettigheder for danske borgere og skubbe på i forhold til den gode udvikling i Europa. Vi foreslår derfor også stærkere fælleseuropæisk lovgivning med udgangspunkt i menneskerettighederne, der kan sikre borgernes ret til egen data.

I den sammenhæng er det afgørende, at menneskerettighederne opdateres til den virtuelle tidsalder. Mange af de problemstillinger, folk nu står over for, var utænkelige, da menneskerettighederne først blev skrevet. Ikke desto mindre er disse problemstillinger lige så vigtige at håndtere som datidens.

Her har Danmark en unik mulighed for at vise verden en mere moderne, humanistisk vej til en digital fremtid.

Modvirk hovedløs masseovervågning
Når PET gennem et samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste masseovervåger den danske befolkning, udfordres vores demokrati ved at erodere tilliden til staten. Derfor har jeg også bedt ministeren redegøre for, hvordan en så lyssky procedure er blevet etableret og har fået lov til at forsætte i fire år.

Det må og skal være de folkevalgte politikeres fornemmeste opgave at sikre, at sådan noget aldrig gentager sig. Denne sag sætter kun en fed streg under, hvorfor Alternativet kræver "privacy by design"-løsninger i alle offentlige it-systemer.

Termen betyder, at der laves et teknisk design, der kan genoprette tredelingen af magten ved at sikre borgerne uindskrænket kontrol og ejerskab over egne data, så det ikke kan sælges eller overdrages, medmindre der foreligger en tilkendegivelse fra personen eller en dommerkendelse.

Staten skal have den rette tekniske kontrol tilbage over det digitale Danmark, uden at kunne misbruge denne kontrol. Den enkelte borger skal have sine rettigheder tilbage digitalt, så vi kan genskabe sikkerheden og tiltroen til vores demokratiske institutioner.

Brugerne skal genvinde kontrollen
Ligesom staten ikke kan sidde med alle kortene på hånden, kan vi heller ikke leve med, at enkelte leverandører står for alle landets it-løsninger. Software-løsninger skal ikke styres og huses bag lukkede døre.

Gennemsigtighed i forhold til, hvilke løsninger vi alle bruger, giver kontrollen tilbage til brugerne. Alternativet vil derfor arbejde for at sætte open source-løsninger i højsædet, når der skal udvikles nyt offentlig it.

OS-software er ofte sikrere end leverandørejet software, fordi den bagvedliggende kildekode kan efterprøves af enhver. Det giver tryghed og kontrol, når alle kan kigge med og påpege sikkerhedshuller og bagdøre.

Derudover skal offentlige it-løsninger eksistere som tilvalg, ikke som en forudsætning, for at sikre, at dårlige it-løsninger ikke ligger borgerne til last og bidrager til den digitale kløft mellem borger og samfund. 

Offentlige løsninger skal gøre det nemmere at være dansker – ikke sværere. Fremtidens digitale Danmark skal handle om mennesker – dig og mig, ikke diktatoriske stater eller lyssky virksomheder med profit som eneste ledetråd.

Forrige artikel NB: EU er medansvarlig for brutal Brexit NB: EU er medansvarlig for brutal Brexit Næste artikel EL: Hvorfor stemmer SF og ALT for et borgerligt EU-budget? EL: Hvorfor stemmer SF og ALT for et borgerligt EU-budget?