Danmark får opbakning i strid om cabotagekørsel

RETSSAG: EU-domstolens generaladvokat anbefaler, at Danmark frifindes i EU-retssag om fortolkning af regler for udenlandske lastvognschauffører. Branchen håber nu på, at ny lovgivning vil skabe klarhed.

Danmark har fortolket reglerne for ulovlig cabotagekørsel alt for strikst. Det var udgangspunktet for, at EU-kommissionen i 2014 hev Danmark for EU-domstolen i en langstrakt sag, der endnu ikke er afgjort.

Men nu skal Danmark frifindes, lyder det fra EU-domstolens generaladvokat, Evgeni Tanchev, i en anbefaling fremlagt torsdag morgen. Den endelige dom i sagen ventes i begyndelsen af næste år, men det er sjældent, at EU-domstolen vælger at gå imod generaladvokatens anbefalinger.

Og det vækker stor tilfredshed i den danske transportbranche.

Login