Debat: Sociale EU-regler må ikke spænde ben for væksten

DEBAT: Forhandlinger om udstationeringsdirektivet er i gang. ITD, Polens ambassadør i Danmark og Kommissionens repræsentationschef i Danmark opfordrer til, at Danmark kæmper for fælles EU-regler og dansk vækst i forhandlingerne.

Af Karen Roiy, Henryka Mościcka-Dendys og Stina Soewarta
Hhv. public affairs chef i ITD, Polens ambassadør i Danmark og repræsentationschef for Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark 

To tredjedele af dansk eksport går til vores europæiske naboer i det indre marked. Og det er ikke en tilfældighed. EU’s indre marked har fjernet barriererne for handel og investeringer gennem fælles europæiske regler.

Det har øget samhandlen til gavn for vores virksomheder, vækst og velfærd. Det skønnes, at Danmarks BNP i dag er fem procent højere, end det ville have været, hvis vi stod uden for EU’s indre marked.

Derfor er det vigtigt for vores virksomheder og samfund at værne om fælles europæiske regler for det indre marked – det gælder også på det socialpolitiske område, hvor udstationering den seneste tid er blevet debatteret i EU.

Fastholdelse af indre marked
Danske virksomheder har dog hårdt brug for, at EU-landene fastholder det indre marked og det stærke europæiske samarbejde, som giver Danmark mange gevinster.

For uden et velfungerende indre marked med stærke fælles regler for varernes fri bevægelighed risikerer vi at hive tæppet væk under dansk eksport og vækst. Det skal vi for alt i verden undgå.

Det er afgørende, at vi kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft for at sikre den fortsatte velstand.   

Mobilitet er nøglen til vækst
Arbejdskraftmangel er et stigende problem for en lang række sektorer – ikke kun i Danmark, men i hele EU.

Herhjemme melder op mod ti procent af virksomhederne i industrien allerede om produktionsbegrænsninger grundet manglende arbejdskraft, ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik. 

Danmark er afhængig af, at vi kan tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til at løfte de opgaver, som virksomhederne ellers ikke kan få besat. Den udenlandske arbejdsstyrke er ikke kun et gode for vort samfund, men en absolut nødvendighed, hvis vi fortsat ønsker at skabe fremgang.

Derfor skal vi også sikre os, at det er enkelt og overskueligt for både arbejdstagere og virksomheder at bevæge sig på tværs af de europæiske grænser.     

Behov for håndterbare regler
Samtidig er det vores overbevisning, at udviklingen af det indre marked går hånd i hånd med klare og håndterbare krav til sociale rettigheder.

Men vi må ikke indføre lovgivning, som spænder ben for den europæiske vækst. Det er med andre ord en balancegang at forblive konkurrencedygtige i det sociale og mobile Europa.

Vi deler den holdning, at den europæiske transportsektor står stærkest med afsæt i fælles europæiske regler, fordi det vil skabe lige konkurrencevilkår for alle virksomheder i hele EU.

Hold fokus rettet mod EU
Det er og bliver meget vanskelige forhandlinger om regler for udstationering i EU. Det er en stor opgave, som det europæiske samarbejde står over for, men det er en opgave, der skal løses.

Det er helt afgørende, at landene ikke giver op undervejs. Vi opfordrer kraftigt danske politikere og organisationer til nu at rette al fokus mod EU og sammen kæmpe for fælles EU-regler, der vil være til gavn for de danske virksomheder og for væksten i Danmark.

Derfor har vi samlet en række eksperter på området for at drøfte løsninger på europæiske regler for udstationering ved en konference 7. november 2017 på Christiansborg. Debatten er vigtig, og forhandlingerne i EU er allerede i gang.

Forrige artikel V: Menneskeretsdomstol holder hånden over kriminelle udlændinge V: Menneskeretsdomstol holder hånden over kriminelle udlændinge Næste artikel Kofod: Himmelråbende dum liberalisme har muliggjort Paradise Papers Kofod: Himmelråbende dum liberalisme har muliggjort Paradise Papers