Emilie Turunen
(Foto: Malene Lauritsen)

Derfor skal Danmark med i samarbejde om finansskat

19. februar 2013 kl. 23:54
DEBAT: Regeringens hidtidige forbehold for finansskatten er ikke længere relevante. Derfor bør Danmark tilslutte sig koalitionen af lande, der samarbejder om en europæisk finansskat.
| Flere

EUdebatten

Af Emilie Turunen (SF)
Medlem af Europa-Parlamentet

I sidste uge kom endelig det reviderede forslag fra EU-Kommissionen til en europæisk skat på finansielle transaktioner. Det nye og forbedrede forslag skal nu diskuteres af EU's finansministre efter høring i Europa-Parlamentet.

Lad mig kort forklare, hvorfor jeg er en stor fortaler for, at Danmark bør tiltræde samarbejdet mellem de foreløbig 11 EU-lande, der har meldt sig klar:

For det første vil skatten bidrage med betydelige indtægter til den danske statskasse. Der er ikke lavet selvstændige beregninger for Danmark, men professor ved CBS Jesper Rangvid har i Politiken vurderet, at den danske stat vil kunne regne med et årligt provenu på omkring 7 mia. kr. Det er syv gange mere end den danske EU-rabat og mere end tre gange så meget, som SU-reformen skal bidrage med.

For det andet vil skatten gøre det mindre attraktivt at foretage kortsigtede og spekulative handler - i sandhed et ønskværdigt mål i en tid, hvor vi må tage politisk ansvar for at dreje investeringsfokusset fra spekulationsprodukter til realøkonomien. Det gælder ikke mindst for de såkaldte højfrekvenshandler, hvor computere køber og sælger værdipapirer i løbet af millisekunder. Finansskatten vil ramme den højfrekvente handel, fordi den pålægges pr. transaktion. Omvendt er beskatningen så lav (mellem 0,01 og 0,1 pct.), at få og langsigtede handler knap nok vil blive berørt.

For det tredje vil den danske finanssektor blive ramt, hvis vi står uden for den europæiske finansskat, men uden at vi får del i indtægterne. I mange tilfælde vil danske banker, investeringsforeninger eller pensionsselskaber blive beskattet, når de køber aktier, obligationer og derivater - også selvom det foregår på Københavns Fondsbørs. Ifølge det nye forslag fra Kommissionen vil køb og salg af værdipapirer, der er udstedt i et af deltagerlandene, nemlig bliver beskattet. Dette "udstedelsesprincip" betyder, at hvis Nordea køber Audi-aktier af Danske Bank på Fondsbørsen, vil det blive beskattet. Men så længe vi står udenfor, vil indtægterne ikke tilfalde den danske stat.

Endelig, for det fjerde, vil finansskatten være et naturligt og retfærdigt krisebidrag fra banksektoren, der i forvejen er stærkt underbeskattet. Det kan ikke passe, at det skal være arbejdsløse, unge og efterlønsmodtagere, der skal betale for krisen, uden at også bankerne bidrager markant.

Hæmmer ikke vækst
Og lad mig så lige tage fat i et par af forbeholdene over for finansskatten. Det er blevet fremført, at skatten vil hæmme vækst og beskæftigelse. Det blev allerede tilbagevist af EU-Kommissionen i april 2012, da nye beregninger viste, at hvis indtægterne fra skatten investeres i vækstfremmende initiativer, vil det gavne den europæiske økonomi med 0,2-0,4 procent af BNP frem mod 2050. Altså en klar styrkelse af vækst og beskæftigelse.

Det er desuden blevet fremført, at en finansskat kun kan fungere, hvis den er global. Det er nonsens. Allerede i dag har mere end 30 lande en finansskat. Den britiske Stamp Duty er således den ældste skat i Storbritannien, og den giver hvert år et provenu på ca. 30 mia. kr. - uden at forskyde finansaktiviteterne fra City of London.

Frygtscenariet ikke relevant
Desuden vil det nye "udstedelsesprincip" medføre, at det er langt sværere at flytte aktiviteterne ud af Europa, da handel med eksempelvis den omtalte Audi-aktie imellem en institution i Singapore og USA vil blive beskattet - ja, uanset hvor i verden handlen foregår.

Ingen af regeringens forbehold eller frygtscenarier er altså relevante længere. Derfor bør Danmark hurtigst muligt tiltræde samarbejdet om en europæisk finansskat sammen med lande som Tyskland og Frankrig. Alt andet kan kun rubrificeres som "ideologisk modstand".

EUdebatten

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK