Friis Bach: EU’s værdier lider skibbrud i samarbejdet med Libyen

DEBAT: EU overlader redningsaktionerne på Middelhavet til den libyske kystvagt. Samarbejdet med nordafrikanske lande sætter menneskerettigheder over styr i ensidigt fokus på færre flygtninge, skriver Dansk Flygtningehjælps generalsekretær.

Af Christian Friis Bach
Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp

Med etableringen af en libysk eftersøgnings- og rednings-zone i juni i år har den libyske kystvagt med fuld støtte fra EU i højere grad fået ansvaret for at koordinere arbejdet med at redde mennesker på Middelhavet.

EU har samtidig gjort det vanskeligere for NGO-skibe at udføre livreddende arbejde samme sted.

NGO’erne er blevet beskyldt for at være grund til, at flere tager turen hen over Middelhavet, selv om en række analyser har afvist, at der er en sammenhæng.

Menneskeliv og livsværdi er på spil
Selv hvis det var tilfældet, så kan det aldrig være en løsning at sige, at vi skal stoppe med at eftersøge og redde mennesker – og dermed lade folk drukne. Det virker ikke.

Migranter og flygtninge ved godt, de risikerer at drukne, så det er ikke den risiko, der holder folk tilbage. Det underminerer ikke smuglernes forretningsmodel, men det underminerer til gengæld alle de værdier, vi tror på og bygger på.

Vi skal ikke kun redde menneskers liv på Middelhavet – vi skal også sikre, at de har adgang til beskyttelse og kan få et værdigt liv i Libyen. Det kan de ikke i dag. Det er i høj grad forholdene i Libyen, de flygter fra.

Ignorerer brud på menneskerettigheder
Der er masser af beviser for krænkelser af menneskers rettigheder og overgreb på flygtninge og migranter i Libyen.

Det er anerkendt - selv på EU-niveau. Med den viden, vi har om forholdene i og udenfor detentionscentrene i Libyen, er der ingen undskyldning for fortsat at lade bådene trække tilbage af den libyske kystvagt.

Alligevel ser det ud til, at det eneste, der kan samle EU-landene, er initiativer, der reducerer antallet af mennesker, der ankommer til de europæiske kyster – lige meget hvad prisen er.

Her tænker jeg ikke kun på prisen i euro, men også på prisen i overgreb og dødsfald.

Langsigtede EU-mål skal sikre stabilitet
EU’s kortsigtede strategi tager ikke i tilstrækkelig grad højde for de mere komplekse økonomiske, sikkerhedsmæssige og politiske sammenhænge, når det kommer til migration og fordrivelse.

I sidste ende risikerer det at underminere udsigten til langsigtede løsninger. EU skal derfor ændre retning til en politik med fokus på effektiv beskyttelse af de, som har behov, og som bidrager til de langsigtede mål om stabilitet og fremgang i Middelhavsområdet.

Dansk Flygtningehjælp opfordrer derfor til, at EU bruger de globale processer omkring de såkaldte compacts for migration og fordrivelse samt verdensmålene som en rettesnor for arbejdet.

EU må forpligte sig til et langsigtet og rettighedsbaseret samarbejde med tredjelande, når det kommer til migration og asyl.

EU legitimerer autoritære regimer og forringer sin bløde magt
De nuværende kortsigtede strategier betyder, at EU er med til at legitimere autoritære regimer, og samtidig kompromitterer det EU's mulighed for at holde fanen højt, når det kommer til beskyttelse af grundlæggende rettigheder.

Vi er bekymrede for den strategi, EU har for at styrke samarbejdet med de Nordafrikanske lande, fordi det entydige formål er at reducere antallet, som ankommer til EU.

Forholdene i Libyen viser, at den strategi meget nemt fører til en lang række overgreb på menneskers rettigheder og værdighed. EU landene har stået i spidsen for udviklingen menneskerettighederne. Det skal være udgangspunktet – også når vi laver aftaler med landene i Nordafrika.

Forrige artikel Messerschmidt: Regeringen svigter grænsekontrollen Messerschmidt: Regeringen svigter grænsekontrollen Næste artikel L&F: Britiske misforståelser tager danske virksomheder som gidsler L&F: Britiske misforståelser tager danske virksomheder som gidsler