Kommissionens garantier preller af: EU-mindsteløn er "traktatbrud"

MINDSTELØN: Forsikringer om at værne om den danske model maner ikke bekymring i jorden blandt arbejdsmarkedets parter. Nu håber man på, at en konkret paragraf i Lissabontraktaten kan spænde ben for direktivet.

Selv om EU-Kommissionen efter eget udsagn har gjort sig umage for at imødekomme de danske bekymringer, giver onsdagens forslag om europæisk mindsteløn fortsat anledning til dybe panderynker blandt arbejdsmarkedets parter.

"Det er ingen garanti for, at vi kan fastholde den model, som har gjort det muligt at regulere arbejdsforhold gennem 100 år uden politisk indblanding. Vi er alvorligt bekymret for, at kommissionens forslag vil føre til politisk indblanding på arbejdsmarkedet. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at det ikke kommer til at ske," siger Jacob Holbraad, der er direktør for Dansk Arbejdsgiverforening.

FH: Farligt skråplan
Kommissionen sondrer i sit forslag mellem de 21 EU-lande, som har en lovbestemt mindsteløn, og de seks - deriblandt Danmark, hvor lønnen reguleres gennem overenskomstforhandlinger mellem fagforeninger og arbejdsgivere.

Login