"Kultur er ikke en kerneopgave for EU"

INTERVIEW: EU bør egentlig ikke blande sig i det danske kulturliv, og derfor er det unødvendigt med et kulturudvalg i EU-Parlamentet. Det mener Dansk Folkepartis nyvalgte parlamentariker Anders Vistisen, der som den eneste dansker har fået plads i netop det udvalg. Han regner selv ikke med, at han kommer til at bruge meget tid på kulturarbejdet.

 

EU’s kulturpolitik er på mange måder unødvendig og spild af både tid og penge. 

Og når alt kommer til alt, burde den fælleseuropæiske union holde de politiske fingre langt væk fra kulturlivet i de 28 medlemsstater og i stedet fokusere på at sikre et solidt indre marked i Europa.

Det er meldingen fra Dansk Folkepartis nyvalgte europaparlamentariker Anders Vistisen, der som den eneste dansker har fået en plads i Europa-Parlamentets udvalg for kultur- og uddannelsespolitik (CULT).

“EU skal spille en meget begrænset rolle i forhold til det danske kulturliv, og derfor er der i bund og grund ikke brug for et kulturudvalg i EU. Selv om vi har et vist fælleskulturelt grundlag i Europa, er langt størstedelen af vores hjemlige kulturliv præget af nationale særtegn. Derfor er jeg også tilfreds med, at der ikke er så meget lovgivning, som går igennem udvalget,” siger Anders Vistisen, der blev valgt ind i Parlamentet ved forsommerens valg med 8.315 personlige stemmer.

"Kultur er ikke en kerneopgave for det europæiske samarbejde."

Han understreger, at han ikke er rindalist, og at kunst og kultur er vigtigt for et samfund på mange forskellige planer. 

“Jeg er selv en relativ stor kulturforbruger, og når kultur er bedst, kan den få folk til at mødes og se tingene på nye måder. Derfor er der også brug for en vis form for kulturstøtte, men det er en national opgave at beslutte, om pengene bliver fordelt på den rigtige måde. EU skal ikke ensrette måden, medlemslandene gør det på,” siger Anders Vistisen.

Det letbenede udvalg
Det var egentlig ikke meningen, at den 26-årige jurist skulle sidde i Parlamentets kulturudvalg for den konservative ECR-gruppe, som er Dansk Folkepartis gruppe i Bruxelles. 

Partifællen Rikke Karlsson havde først fået udvalgspladsen, men valgte at trække sig, da hun hellere ville bruge sin tid på sine andre arbejdsopgaver. 

Anders Vistisen overtog så pladsen, som dog ikke ligefrem stod på hans personlige ønskeseddel. 

“Det var ikke en udvalgspost, mange i gruppen havde lagt billet ind på. Udvalget regnes for at være blandt de mindre prestigefyldte og mere letbenede i Parlamentet, og posten gik da også på runde blandt medlemmerne, efter de første poster var blevet fordelt. Derfor var det lidt en overraskelse, at vi fik den,” siger han og fortsætter:

“Det bliver ikke det udvalg, hvor jeg kommer til at bruge størstedelen af min arbejdstid,” erkender Anders Vistisen, der udover Kultur- og Uddannelsesudvalget også sidder med i Parlamentets Budgetkontroludvalg. 

Fokus på “papirprojekter”
Anders Vistisen kommer dog efter alt at dømme til at kunne bruge sin budget-indsigt, når han fremover skal deltage i kultur- og uddannelsesmøderne. 

Et af hans politiske mål bliver nemlig at sætte fokus på, hvad der rent faktisk kommer ud af de kulturprojekter, som Kommissionen vælger at støtte økonomisk. 

“Der mangler en grundig evaluering af de forskellige kulturprojekter. De koster mange penge, og derfor er der brug for at måle, om det bare er penge, man giver ud til papirprojekter, eller om der rent faktisk kommer noget godt ud af det for de europæiske borgere,” siger han og peger i den forbindelse på projektet ”En ny fortælling om Europa”, som den tidligere MEP’er for Venstre, Morten Løkkegaard, var bannerfører for.

Ideen var at skabe en ny, fælleseuropæisk fortælling, som kunne binde europæerne bedre sammen. Men Anders Vistisen tror dog ikke, at projektet fører noget væsentligt med sig. 

“Hvis man skal lave en ny, europæisk fortælling, skal den komme nedefra, og ikke fra Bruxelles. Jeg tror ikke, den får en bred, folkelig opbakning, og jeg tror heller ikke, der er mange i hverken Danmark eller Europa, som kender til det. Det er et af de steder, hvor jeg er skeptisk over for, om det har nogen effekt, og om det er en god ide at bruge penge på det,” siger Anders Vistisen.

EU misforstår sin vækst-rolle
Anders Vistisen mener samtidig, at de godt 11 milliarder kroner, som EU over de næste syv år har øremærket det europæiske kulturliv via “Creative Europe”-programmet, kunne være blevet meget brugt bedre. 

Støtten skal blandt andet bruges på at binde de europæiske kulturinstitutioner bedre sammen, styrke sammenhængskræften samt booste den kreative industri, som i dag udgør 4,5 procent af Unionens samlede bruttonationalprodukt. 

 “EU misforstår ofte sin rolle som vækstskaber. I mine øjne skal EU skabe nogle gode rammevilkår for det indre marked, hvilket også kan være for kulturområdet. Men hver gang EU prøver at skabe politisk vækst, plejer Revisionsretten (en uafhængig instans, der foretager revision af EU’s regnskaber, red.) at sige, at man enten ikke kan se nogle effekter af det, eller at nationalstaterne lige så godt selv kunne have brugt pengene. Det er det, jeg er bange for, med de her programmer,” siger Anders Vistisen og understreger, at effekten af støttemilliarderne nok ville have været større, hvis nationalstaterne selv fik lov til at bruge dem.

“Vi er i en krise, og jeg tror, at der en del medlemsstater, som mener, at de 11 milliarder kunne være blevet brugt på en anden og bedre måde,” siger han. 

Ambassadør for kulturen
Når det er sagt, er Anders Vistisen dog klar til at hjælpe de danske kulturaktører, som har brug for hjælp til at navigere rundt i det ofte komplekse EU-system. 

“Når jeg er den eneste dansker, der sidder i udvalget, har jeg også en forpligtigelse til at være konstruktiv i forhold til de ønsker, der er herhjemme fra. Derfor håber jeg også, at jeg kan få en form for ambassadørfunktion for de kulturinstitutioner, der vil bruge de programmer, som findes,” siger han og fortsætter:

“Det kan godt være, at jeg politisk set ikke er så glad for dem, men jeg har erfaret, at det er nemmere for danske aktører at komme ind i det, når man kender nogen, der er en del af systemet. Det håber jeg, jeg kan være katalysator for,” siger han. 

Derudover vil han ikke på forhånd udelukke, at der kan komme noget frugtbart ud af udvalgsarbejdet.

“Jeg kommer til at følge den politiske dagsorden, og jeg kan bestemt ikke udelukke, at der dukker nogle gode og fornuftige ideer op. Men det bliver nok ikke stedet, hvor man kommer til at sætte de helt store og fremadrettede dagsordener for EU,” siger Anders Vistisen.

Forrige artikel Flertal af danskerne vil af med retsforbeholdet Flertal af danskerne vil af med retsforbeholdet Næste artikel Folketinget får kold EU-skulder i forsøg på at tøjle demokratisyndere Folketinget får kold EU-skulder i forsøg på at tøjle demokratisyndere