Noah: EU’s landbrugsudspil underminerer klima, miljø og jobs

KRONIK: EU er ved at forhandle sin fælles landbrugspolitik, CAP, men klimaet negligeres i Kommissionens landbrugsudspil. EU’s revisionsret har for nylig medgivet, at CAP-forslaget hverken lægger op til en mere grøn politik, eller at regeringer vil kunne stilles tilstrækkeligt til ansvar, skriver Natalia Lehrmann.

Af Natalia Lehrmann
Research og kampagne, Noah

EU har, siden Kommissionens forslag blev offentliggjort i juni, forhandlet, hvordan EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skal se ud efter 2020.

Det vil få stor betydning for Danmark og globalt set. Det vil det, fordi landbruget står for en tredjedel af Danmarks klimaudslip, og EU benytter et landbrugsareal, der er halvanden gang så stort som det tilgængelige i Europa og dermed ødelægger natur og menneskers levevilkår verden over. Og det vil det, fordi vi ifølge FN kun har 60 år tilbage med frugtbar jord – og nok kun 40 år i Danmark – hvis vi fortsætter med det konventionelle landbrug, og fordi vi står midt i den største biodiversitetskrise siden dinosaurernes uddøen.

Login

  • Anmeld

    ashwin · kumar

    windows

    I know not all of you have full knowledge of document windows and where this is found at your windows 10 computer http://documentswindows10.com system, so this is my recommendation to follow this homepage.