Rina Ronja Kari: Fælden klapper snart – stem Danmark ud af EU's finanspagt

DEBAT: Danske politikere bør trække Danmark ud af EU’s udemokratiske finanspagt og dermed sikre nærdemokratiet. Pagten kan snart blive lovfæstet i EU, og så er fælden klappet, skriver Rina Ronja Kari Folkebevægelsen mod EU.

Af Rina Ronja Kari
Medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU

EU’s finanspagt lægger stramme rammer for vores økonomiske politik, både hvad angår finansloven og kommunerne og regionernes budgetter. Nu møder den endeligt modstand fra flere steder.

Traktaten gælder for alle eurolande, men da vi jo har en euro-undtagelse, var der ikke noget krav om, at Danmark skulle gå med. Det var en politisk beslutning taget af den socialdemokratisk-ledede regering tilbage i 2011 med opbakning fra blandt andre SF.

En politisk beslutning, der blev ledsaget med en politisk erklæring om, at man ville indføre budgetloven og aldrig nogensinde afvige fra den igen. Derved blev rammerne for vores økonomiske politik lagt for fremtiden. Uanset hvem vi som borgere ville vælge til Folketinget.

Finanspagt er udemokratisk
I sig selv udgør Finanspagten dermed et stort demokratisk problem.

Noget som flere og flere socialdemokrater er begyndt at indse. Derfor var det også positivt at se, at mine socialdemokratiske kollegaer i EU-parlamentet tirsdag valgte at stemme imod at gøre finanspagten til EU-lov, og altså dermed noget som Danmark ikke umiddelbart kan forlade igen.

Nu kan man kun håbe, at deres nationale partifæller og resten af Folketinget også vil være med til at prioritere nærdemokratiet, når det kommer til at vedtage budgetter. Jeg vil på det kraftigste opfordre alle vores europæiske venner til at gøre det samme. Lad os træde ud af finanspagten og sammen bringe demokratiet tættere på borgerne!

Et nationalt spørgsmål
Hvad der er den rigtige størrelse på budgettet, er hverken politikere eller fagfolk enige i. Det er i høj grad er et politisk spørgsmål. Men hvem skal bestemme, om det i et givet tilfælde er vigtigst at prioritere den grønne omstilling eller det årlige underskud på finansloven?

Jeg vil til enhver tid mene, at det må være op til de folkevalgte politikere her i landet. Sådan er det bare ikke, så længe Finanspagten lægger rammerne.

Derimod er Finanspagten udtryk for, at én bestemt økonomisk politik er den rigtige, og den eneste man må føre. Det er samtidig udtryk for en tankegang, der udelukkende ser offentlige udgifter, ja, som udgifter. Frem for de investeringer i mennesker, som det i virkeligheden er.

Fælden klapper
Danmark kan lige nu vælge at udtræde af EU’s finanspagt, såfremt et flertal i Folketinget ønsker det.

Hvis finanspagten ender med at blive til direkte EU-lov, så får vi bare kun lov til at vælge én gang, derefter klapper fælden.

Derfor er tidspunktet endegyldigt kommet: Danmark skal ud af Finanspagten, og eftersom socialdemokraterne endelig har set problemerne, så må vi da håbe, at de vil gå forrest!

Udgiftsloftet skal imidlertid overholdes, så længe Danmark er tilsluttet Finanspagten, uagtet hvilken farve dem, vi vælger til at repræsentere os i stat, region og kommune, har.

Forrige artikel EU i Danmark: Europæerne er ikke klimaskeptikere EU i Danmark: Europæerne er ikke klimaskeptikere Næste artikel Danske Vognmænd: Vi ønsker politisk mod og vilje til at forsvare det danske arbejdsmarked Danske Vognmænd: Vi ønsker politisk mod og vilje til at forsvare det danske arbejdsmarked
 • Anmeld

  J. Jensen

  Limpind sælges

  Nok engang forsøger Kari, at sælge en limpind, og nok engang er argumenterne hen i skoven.
  Der er jo ingen grund til at oplyse, at finanspagten nok er det bedste, der er besluttet i Folketinget i rigtig mange år, og en beslutning der fremadrettet vil forhindre en borgerlige regering i endnu engang at påføre landet et kæmpe underskud i lighed med det man oplevede i 2011, fordi et sådan underskud i Danmark altid skal betales af de dårligst stillede.
  Pagten skal udelukkende forhindre blot regeringerne i at bruge flere penge end der opkræves i skatter, og dermed gældsætte landet . Hvordan de enkelte lande fordeler deres fælleskasser er derimod op til hvert enkelt land at beslutte indenfor de aftalte rammer, og her er det udelukkende ved et demokratisk valg, at vælgerne skal beslutte om man er for skattelettelser til de rigeste eller om man er til mindre ulighed i samfundet. Det har intet med EU at gøre.

 • Anmeld

  Kim nielsen

  Kim Nielsen

  Den økonomisk politik i ømuen er baseret på Millton Freidmans teorie, der er baseret på en yderst liberaltisk politik.
  Det må konstateres den største risiko for velfærstatens overlevelse er den økononiske politik.
  De sidste 30 år er der sket en støt og gradvist forringelse af velfærden, og det er for alle områder - men især inden for det sociale område, og der er hvad enten det er enkelte ydelser efter den social servicelov og det sociale sikkerhedsnet
  Denne sparer filosofi gælder både ved lav - og højkonjunktur
  Finanspakken og den ømuen er med til at undergrave demokratiet, i det når det er EU der lægger rammerne for den økonomiske politik, så er det svært for dem, der ikke deler den førte økonomiske politik, at stemme på et parti, der deler ens politiske opfattelse, fordi alle partierne i folketinget har indrettet sig helt uforståeligt på at den bestemte økonomisk politik er naturskabt.
  Det er et godt indlæg

 • Anmeld

  ole rasmussen

  En sort overbevisning

  Nu er socialpolitikken I Danmark, som den udøves af de danske politikere, en katastrofe. Tag et kig på udviklingen i det danske samfund siden 1991, og fortæl hvordan den ser ud i din optik i stedet for at lægge skylden på EU. Kun med enighed på EU plan kan landene i fremtiden sikre sig mod den udstødelse af borgere til yderligere fattigdom, sådan som vi ser det ske i Danmark i dag. Du skriver grøn omstilling, så er det dit ærinde, under et nationalistisk banner, at kunne stjæle endnu flere penge op af lommerne på de fattigste borgere i dette land, for at tilgodese dig og din besynderlige overbevisninger.

 • Anmeld

  Kim nielsen

  J.Jensen hjemmets første mand

  Igen demonstrere du uvidenhed om EU
  Finanspakken er ikke alle blevet kristiseret fra forfatteren, men også fra en række økonomer både i Danmark og fra udlandet om at bremse væst og udvikling og skabe ulighed.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Den er god med dig og dine kommentar, og selvopfundne argumenter du kan tage afstand fra. Prøv at holde dig til emnerne og argumentere ud fra det.
  Din debatform er i længden ret trættende

 • Anmeld

  Kim nielsen

  Ole Ramusen

  Det er underligt at nogle har behov for at udstille deres uvidenhed
  Det er ikke alene EU der lægger rammerne for den økonomisk politik, men ifølge fianspakken kommer med henstiling til finansloven.
  Under den lyse blå regering 2011-2015 anbefalede EU Danmark om af forringe efterlønnen, fleksjobsordningen og spare på udgifterne til førtidspension
  Det efterleve den lyse blå regering
  Den økomiske politik er igen med at smadder vores velfærdstat - og du og dtbandet åndsgeni kan syne at det er fedt, at det vores forfædre med hårdt slid og afsavn fik opbygget.
  Tak for kaffe

 • Anmeld

  Kim nielsen

  J. Jensen

  Det er jo ikke selvopfundne argumenter det er fakta
  Jeg ved godt du ihærdig har nægtet det
  Når jeg har smidt dokumentation i hovedet på dig, har du prøvet at kalde det citatfusk eller er kommet til at give mig ret ved at skrive ifølge EU - anbefaling
  Og det jeg skriver har meget relevans for forfatterens indlæ

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  At du gider gentaget dine inddlærte nonsens paroler. Henvis istedet folk til at læse det samme vrøvl på kpnet, så kunne vi andre slippe for en tid

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen

  Det er ikke noget vrøvl, men jeg kan forså at du - som går ind for en føderation af selvstændig stater i EU, dog med en europæisk regeringer der kan bestemmer hen over hovedet på det pågældende medlemsland - man kan sige at det førerer ikke har levet forgæves og Radikale var jo også gode til at lovprise ham - synes det er noget vrøvl.

  På EU -top mødet i marts 2012/blev den såkaldte Europluspagt vedtaget.
  Her blev der lagt op til en stram styring af de offentlige budgetter og reformer af en række sociale ydelser.
  Danmark tilsluttede sig uden at afholde folkeafstemning.

  I Europluspagten stod der direkte, at landene skal gennemføre en >> begrænsning af førtidspensions -ordninger <<.

  I et dokument fra 2011 kommer fra EU s ministerråd med henstillinger til Danmark om >> at tage stilling til yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finansers holdbarhed ved at implementere den nylige besluttede reform af efterlønsordningen, ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad målrette tilskudsordninger ( som fleksjobsordningen) til mod de mest sårbare grupper grupper <<

  Det valgte SRSF - regeringen at efterkom med sin reform af førtidspension og fleksjob.

  Jeg kan godt forstå J.Jensen har behov for at beskylde, at det er selvopfundne argumenter om EU s anbefalinger - idet det passer ikke ind i de radikales fortælling om at EU er garant for den sociale sikkerhed.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg kan læse, at det ikke var dig, der havde vagten som Kim Nielsen den 28 november i Corduas klumme af 28. november, hvor du endte med at have en vis forståelse for ikke hele tiden, at skulle opfinde egne argumenter for at kunne imødegå dem alene for at spolere alle debatterne i Altinget

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  De fokevalgte bestemmer men ja, men skal have strammere tøjler.

  "Hvem skal bestemme, om det i et givet tilfælde er vigtigst at prioritere den grønne omstilling eller det årlige underskud på finansloven", spørger RRK og oplyser at hun mener; "at det at det må være op til de folkevalgte politikere her i landet". Enig, men vi bør ikke kun begrænse den overstatslige magt men også den nationale.

  Vi må tage legetøjet fra de folkevalgte konkret; deres ret til offentlig gældsætning og vi må lægge loft over deres ubegrænsede ret til skatteudskrivning. Lad os få disse to værn mod politikernes hærgen, ind i Grundloven.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  I ovenstående

  bedes den nådige læser bortse fra fjerde ord.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Som ofte

  Er undertegnede vel ude af fokus :) men gerne i periferien af sagens kerne!

  Ooooog derfor Kære Rina Ronja Kari - tak endnu engang for dit knald hårde arbejde og indsats - virkelig noget der rykker - hver gang!
  Håber du holder til det og tror at dine nærmeste må være ved at sprænges af stolthed over dig! Kh

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Meningers mod er ok,....men....

  ...Indsigt er guld....
  Selv om jeg i mangt og meget er uenig med RRK,... respekterer jeg, at man så ivrigt og hovedkuls kaster dig ud i alt og intet. Men det bliver problematisk, hvis man ikke har særlig stor viden og indsigt i det, man vil argumentere imod.
  I ovenstående forbindelse må der sættes spørgsmålstegn ved, om RRK reelt har den dybere indsigt i tema, emne og konsekvenser.
  I længden står man sig altså bedst ved at danne sig sine synspunkter og at tage sine vurderinger og beslutninger på et vidende, oplyst og velgennemtænkt grundlag.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  I R Bertelsen meninger har man lov til,at have - men man kan ikke nægte fakta

  Det er interessant at du beskylder nogen for ikke at sætte sig ordentlig ind i tingene eller som du udtrykker det ikke har særlig stor viden og indsigt.
  Er der nogen som ikke har problem med at demonstrere udvidenhed og manglende indsigt, så er det dig
  Den økonomisk teorie bag finanspakken er med til at undergrave den danske velfærdsstat og jeg kan godt se, hvis du ikke føler eller tror på, at du selv eller dine pårørende ikke har brug for velfærdsstaten og den solidaritet velfærdsstaten bygger på og er tilhængere af konkurrence samfundet, hvor den rabiate liberaltisk grundholdning at enhver er sin lykkesmed og om omvendt at sygdom, ledighed og fattigdom er den enkeltes eget problem
  Jeg har anbefalede dig at læse bogen om kampen om Demokrati i Europa og vil yderligere anbefale dig at læse fundamentet under EU vakler, og se lidt ud i Europa, hvor der er massiv kritik af den økonomiske politik i EU

 • Anmeld

  John Lange · Retired

  Danmark som Palle alene i verden?

  Som Palle alene i verden?

  Danmark er en småstat og uden EU kan alle de store lande tage hvad de vil have, vi lever i magtens tid. I NATO er det USA der bestemmer og melder vi os ud af NATO og ud af EU, så er Danmark åbent land for Rusland.

  Det er alt for nemt at give EU skylden for alt skidt i Danmark, men ikke særlig klogt.
  Det er ikke EU der har skabt fattigdom i Danmark, det er Christiansborg.
  Det er ikke Christiansborg der har give danske kvinder ret til ligeløn, det er EU.
  Det er ikke Christiansborg der har hindret danske politikere i at ødelægge miljøet og stillet krav til vandmiljøet, det er EU.
  Det var heller ikke Christiansborg der reddede Danmarks økonomi under fiananskrisen, det var EU der satte Løkke-regeringen under økonomisk administration.
  Og det er EU der sikrer at Danmark har et stort toldfrit marked, hvilket beriger et lillet land som skal leve af fri handel.

  Er der virkelig noget der er så overtroisk, at de tror Danmark ville have sluppet godt fra at protesterer overfor Iran, fordi de havde sendt deres lejemordere til at opererer i Danmark, hvis vi ikke havde EU i ryggen?

  Danmark er en af de allermindste elever i klassen og uden et fælleskab, står det frit for alle de store at kanøfle og mobbe os alt det de lyster, vi kan ikke gøre andet end at bøje nakken og sige tak.

  Rina Ronja Kari er et talende blålys som er 110% fakta-resistent, hun er en lykke ridder der er ekspert i at brokke sig, præcis som alle dem der har vildledt Storbritannien og som dem, har hun ikke en realistisk svar på hvad alternativet til EU skal være.

  At bilde danskerne ind at vi får "nærdemokrati" hvis vi ikke er medlem af EU's finanspagt, fortæller sit klare sprog og Rina Ronja Kari's manglende kendskab til danske forhold, vi har ikke nu nærdemokrati og vi får heller ikke mere af det fordi vi stemmer mod finanspagten, det giver bare Lars Løkke og hans venner bedre muligheder for de selv kan køre med klatten, danske politikere sidder alt for tæt med den danske finansverden, landbruget og arbejdsgiverne, Danmark kan kun blive mere demokratisk og mindre korrupt, hvis vi får beslutningerne længere væk fra vores hjemlige kammerateri.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  John Lange

  Endnu en af dem der ikke har problemer med at udstille sin uvidenhed om demokrati, økonomi og det er nok det mest besynderlig fortale for EU oh mest vildledende jeg har læst i langt tid.
  Det er den økonomisk politik i EU der øger uligheden og dermed fattigdommen

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kammererat Kim Nielsen

  Bliver du aldrig træt af i alle Altingets debatter at kloge dig om, alle dem du mener udstiller deres uvidenhed blot fordi ingen forstår dig.
  Alle ved jo at det er et gammelt kommunistisk kneb at udråbe alle der ikke kan fatte parolerne, som mindre begavede og retarderet.
  Nu har du hen over hele sommeren fortalt om alle de sociale ydelser, der venter lige om hjørnet, men du har bare aldrig fortalt et ord om, hvorfra du vil frembringe dem. Så dit vrøvl er ikke andet end ordskvalder.
  Er du i øvrigt ikke blevet forkølet af at står på gaden i fredags, hvor der blev demonstreret for billigere benzin i Frankrig, så man kunne kører længere i deres biler, eller sad du som en anden kystbanesocialist hjemme i varmen foran slikskålen og rødvinsglasset og sende støtteerklæringen på sms til fodfolket.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen hjemmets første mand

  Du har et vist behov at demonstrere at du ikke er forsynet med de grå hjerneceller der gør at du kan analysere og argumenere på et forståeligt måde - det har jo også tit vist sig at du ikke forstår, hvad du selv skriver
  Jeg har venligt anbefalet dig at opsøge noget undervisning - selvom man godt kan tvivle på om det ville have en positiv effekt på dig
  Du går en for at EU bliver en føderration for selvstændig stater, der er underlagt en europæiske regering der kan tvinge deres politik igennen over for de de medlemslande der hverken kan eller finde ud af det - tænker du f.eks. på de EU- paralementertarikker fra Danmark, der påstår EU er igang med at undergrave vores velfærd bare skal lukke munden i.
  Dine tanker er i god tråd med føreren i nazi - Tyskland
  Jeg kan konstatere at dubstadigvæk ser kommunister eller DF ere overalt, med detvangstanker hos dig kan man håbe at du søger hjælp

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Kære Altinget

  Er dette niveauet for de debatter I tillader på jeres ide :

  "Du har et vist behov at demonstrere at du ikke er forsynet med de grå hjerneceller " Har ikke læst resten og har fjernet fluebenet for ny indlæg.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Når du blander dig i debat burde jeg måske forvente at du var fair i din kriktik
  Jeg bliver kaldt for kammerat eller vrøvleord og der bliver fremsat påstande om meninger jeg ikke har tilkendegivet nogen steder
  Jeg ved ikke om du er en ven af J. Jensen eller du er den samme person.
  Jeg kan bare konstatere at du ikke er fair når du blander dig i en konflikt, som J. Jensen lægger op til

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kammerat Nielsen

  1 jeg sagde bare at du anvender det gamle kommunistiske trick med at udråbe alle andre end dig til uvidende.
  2 jeg spurgte bare hvorfra du fik penge til at de sociale ydelser du lover til højre og venstre.
  3 Du sad altså hjemme i sofaen og lod andre stå ude i regnen helt alene med solidariteten om de lavere benzinregninger.
  4 ikke mindst- som påvist mange gange, så gik du selv ind for en føderation af selvstændige stater kendt fra USA fordi det gav større frihedsrettigheder. Det står sort på hvidt i dit eget indlæg.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  j. Jensen radikales førstemand

  Når du får gensvar for din grovheder får du dine parti venner i Radikale til at klage.
  Jeg bruger ikke kommunistisk trick som du påstår, jeg konstatere bare nogle af bidragsyderne til Altinget ligesom dig kommer med faktuelle forkerte oplysninger og benægter kendsgerninger og er ligesom din ven radikal og Pro EU
  Det er et faktum at EU som en af din åndsfeller kom til at udtryk det, at EU dikteret - og det EU direkteret var besparelser på flexjob og efterløn, samt udgifterne til førtidspension
  Jeg kan godt forstå, at man hårdnakket påstår at EU ikke er ved at smadddr vores velfærdstat - så kan man som din ven påstå det er de danske polikere ( der efterlever EU s økonomisk politik) der er skylden, eller som du ligefrem nu gør at jeg skal angive en finansiering af de sociale ydelser,
  Det er et faktum at der er en stor velstandsstigning, hvor der før EU gik en stor del af samfundskagen gik til den fælles velfærd er det omvendt at de rigere har fået en lang større del af samfundskagen.
  Det er et spørgsmål om prioritering af fordelingen af samfundskagen og dine venner og dig ønsker den skal være skæv og ulighedsskabende.
  Selv økonomer der ikke er anti EU kritiserede den førte økonomiske politik i EU - men de er nok også kommunister i dine øjne eller DF ere
  Jeg må igen sande, at du ikke er i stand til at sondre mellem en konstatering og et argument.
  Jeg skrev at en delstat i USA havde større frihed end et medlemsstat i EU.
  Jeg argumenterede ikke for en føderation - og det ville også være ulogisk at argumentere for noget der begrænser Danmarks selvbestemmelsesret - og jeg deler ikke din opfattelse af EU skal være en føderration for selvstændige stater der er underlagt en Europæisk regering der kan kan træffe afgørelser hen over de stater der hverken kan eller vil som du udtrykker det.
  Det er tankegang der havde stort lydhørhed i 1940 erne hos de radikales samarbejdspartner under krigen.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kammerat Kim Nielsen

  Nu skulle du være den sidste til at kaste med sten, når ens egen bolig er et glashus.. For er der nogen som har givet anledning til korrektioner af ukorrekte oplysninger og udlægninger er det dig selv. Og lad være med det tudefjæs for når du i månedvis har betegnet mig som en radikal, så er det vel også ok, at jeg betegner dig som kommunist.
  Når jeg skrev at en føderation var ensbetydende med selvstændige stater som det kendes fra USA, og du supplere med at sådanne stater havde større frihedsrettigheder mm, så kan det vel næppe opfattes som andet end en opbakning.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Er der nogen som en tudefjæs så er det dig, hvis du får igen at samme af samme stil, så klage du og dine parti venner til Altinget.
  Flere gange har du prøvet at nægtet fakta først forlangte du dokumentation, når du fik det, så nægtede du det først og kaldte det citatfusk ( selv når jeg ordret genskrev, hvad så selv har skrevet, så har du kaldt det for fusk)
  For senere at indrømme det er rigtig jeg skrev - som du tidligere har skrevet ifølge EU s anbefaling.
  Jeg må stadigvæk sande, at du ikke er i stand til at sondre mellem konstatering og argumentation
  Jeg kan se du har passer tid til at rådighed og hvad med følge min velmenende råd at få noget undervisning i tekstforståelse

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kammerat Nielsen

  Alle kan finde tilbage til de steder, hvor jeg har måtte påvist dine citatfusk.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Du har ikke påvist noget citatfusk du har påstået det og selv det du skriver og bliver gengivet ordret kalder du citat fusk
  Det kan alle også læse af en af dine indlæg

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Kære Kim Nielsen

  Jeg blander mig ikke. Jeg spørger Altinget om din debatform er i overensstemmelse med det vi kan forvente her. Du har for vane i din sprogbrug at nedgøre alle i de fleste indlæg, hvofor jeg spørger Altinget om, hvad de vil med disse indlæg.Personlig synes jeg du er svær at forstå, du formulerer dig atypisk, og skriver meget nedværdigende.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Det opfatter jeg du gør
  Jeg nedgør ikke andre jeg konstatere bare at der bliver påstået noget der er faktuelt forkert
  Jeg skulle måske skrive det ikke er i ovensstemmelse med virkeligheden
  Du skriver at det er de danske politikere der er årsagen til det sociale område er blevet dårligere siden 1991.
  Den økonomiske politik der dikteres fra EU er med til,at undergrave vores velfærd.
  Under den lyse blå regering i 2011 - 2015 blev efterlønnen, fleksjobsordningen forringet og der skulle ske besparelser på udgifterne til førtidspension - og det skete på grund af henstillinger fra EU
  Der er udkommet en bog fra økonomer der er Pro EU der beskriver at den førte økonomisk politik i EU medfører uligheder
  I dag er der en nyhed i information om at medlemmer i EU - parlementet og regeringen mener at EU er ved skade vores velfærdstat, hvis de vedtager en regel der gør at EU borgere kan med bare 1 dags ophold i Danmark modtage dagpenge, hvis de opfylder de krav til at få dagpenge i deres hjemmelande, nogle lande bl.a Sverige har en lang kortere optjeningsperiode end i Danmark.
  Det er svært at forstå, at du påstår EU sikrer velfærden mere end danske politikere - når velfærden ikke er et kerneområde.
  Det kan godt være at du synes EU er alletiders - men jeg synes ikke det er rimeligt at påstå noget der ikke er samfundsvidenskabelig belæg for.
  Jeg respekter at du går ind for EU ligesom du bør respekter dem, der ikke dine holdning til EU - og det tydede din kommentar til Ronja ikke på.
  Jeg er ked af hvis du føler dig nedgjort og vil fremover nøjes med at skrive hvis nogen påstår noget, der ikke er belæg for, at det ikke er i overenstemmelse med virkeligheden

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Kun EU kan sikre vekfærd

  Kommentar til til Kim Nielen, Velfærden er notorisk forringet i Danmark de sidste mange år.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Jeg glemte at skrive at du mener, at EU sikrer mod ydeligere social udstødelse
  Jeg ved ikke på hvilket datagrundlag du bygger din påstand på - men den svarer ikke til at flere økonomer tværtimod ser at den førte økonomiske politik i EU medfører øger uligheden mellem medlemslandene og i medlemslandene
  Der kan bl.a hensvises til fundamentet under EU vakler - om fejlkonstruktionen i Den økonomiske og monitære Union og den voksende
  ulighed i EU
  Efter art.3, stk.1 TEU er det som EU s mål at fremme sine værdier freden og befolkningernes velfærd.
  Udtrykket " befolkningernes velfærd" kan måske, hvis det læses i dansk kontekst og med udgangspunkt i det danske sprog, giver det indtryk, at EU har ambitioner om at udvikle sig til en pedant til en nordisk velfærdsstat på supra - nationalt plan.
  EU - retlige tekster skal i midlertid læses i en EU - sammenhæng, herunder i lyset af de forskellige (for tiden 24 ) sproglige versioner.
  Ordet "velfærd" eller noget der i høj grad ligner, benyttes i den danske og svenske version af EU - traktaten, men ikke versionerne på de store sprog.
  På engelsk benyttes ordet " Well - being" og ikke " welfare" .
  På engelsk signalerer EU ikke, at man har "welfare" eller en "welfare State" som målsætning.
  På tysk benyttes udtrykket "Wolhlengeben" og på fransk " bien - etre"

  EU - ret af Ulla Neergaard & Ruth Nielsen 7. reviderende udgang 2016 Karnov s 72 f

  Det kunne være rart at få at vide på hvilet fakta grundlag du mener, at EU sikre mod social udståelse og hvordan det harmonerer med EUs henstillinger til nedskærring af sociale rettigheder.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Hvordan kan EU sikre velfærd når det ikke er en kerneværdi for EU

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Det er danske politikere skyld at soialpolitikken er en kaos siden 1991

  Der er en påstand om det er danske politikeres skyld at der er sket social forringelser i Danmark og det er EU som sikrer velfærden.
  Det nå således konstatere at alle medlemslandes politikere har sat sig for at forringe det sociale område.

  >> Men EUs fremtid er stadig usikkert, og der er en reel risiko for at samarbejde kan fryse til og forvitre. Årsagerne er sikkert mange, og den fulde og entydige forklaring har vi ikke, men det synes givet, at en del af forklaringen må findes i en maglende social dimension i EU. Store befolkningsgrupper i medlemslandene oplever en voksende usikkerhed eller ligefrem frygt for fremtiden, en frygt, der næres af høj arbejdsløshed og en voksende ulighed i næsten alle lande.
  Se fundamentet under EU vakler af Jørgen Rosted og Christen Sørensen 2018 s 21

 • Anmeld

  J. Jensen

  Uddrag taget fra omtale af bogen

  Er det reelt ikke en sammenslutning af forenede stater, som de to herre henviser til, når de skriver om en samordningspagt og holdbarskontrakt, og understreger de netop ikke at man for enhver pris skal forhindre landene i at opbygge uholdbar offentlig gæld. Noget man lige nu forsøger at forhindre at Italien gør

  ”Det nuværende krav om ligevægt eller overskud på de offentlige finanser er overflødigt og skadeligt, mener Rosted og Sørensen. De ønsker et opgør med reglerne for økonomisk samarbejde i EU og foreslår en Samordningspagt, hvor alle medlemslande forpligter sig til en solidarisk politik, der sigter mod at skabe ligevægt i handlen mellem landene og høj beskæftigelse. Og en Holdbarhedskontrakt, der forhindrer landene i at opbygge uholdbar stor offentlig gæld. Fundamentet for EU er et økonomisk og politisk samarbejde, som skal sikre en god samfundsøkonomi, der kommer alle til gode. Det er ikke sket. Den store arbejdsløshed i syd og den voksende økonomiske ulighed undergraver den folkelige støtte til EU, og indebærer en risiko for så stor folkelig modstand, at eurosamarbejdet bryder sammen, og Europa igen bliver splittet.”

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Det var påstanden om det var danske politikeres skyld at der er sket sociale forringelser jeg ikke kunne få til at passe befolkninger i andre EU andre lande havde oplevelsen af uligheden og det sociale sikkernet skrider under dem
  Jeg må gå ud fra at danske politikere ikke har så meget med at gøre med andre landes fordelingspolitik og økonomisk politik
  Jeg har ikke taget forfatterne til indtægt for min EU kritiske holdning, idet de som forfatteren før mig referater at de ønsker en anden øknomisk politik i EU end den der bliver ført.
  Jeg kan se at de deler den krirtik af ligevægts økonomerne

 • Anmeld

  J. Jensen

  De sociale forringelserne af velfærden

  Blev for alvor påbegyndt med Foghs felttog for minimalstaten. Alle vidste at det fra den dag stod på det ene angreb på velfærdsstaten efter det andet.
  Og det på trods af klare advarsler fra Nyrup, så der er ingen, som har kunne sige, at det er kommet bag på dem. Heller ikke dem som er blevet hårdest ramt, men som har anset kampen mod muslimerne for langt vigtigere end kampen for velfærdssamfundet

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Det er et besynderlig påstand, at det skulle være Anders Fogh Rasmusen der er årsagen til forringelserne af velfærdstaten.
  Det var Nyrups regeringen der sammen med de Radikale forringede dagpengesystemet. indførte bl.a. tvansaktiering
  Under den lyse blå regering skete der massive forringelser af det sociale område bl.a. efter henstillling fra EU

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Nu har du brugt hele sommeren og det meste af efteråret på at beklage dig ovet EUs anbefalinget, og nu gør du dem pludselig blevet til hendtillinger. Men du har dine anbefalinger på hjernen, men den parole er fuldstændig uden sammenhæng med virkeligheden. En regeringen modtaget anbefalinget fra mange forskellige aktøre på alle mulige feltet, og EUs anbefaling om at sikre et rummeligt arbejdsmarked er bare en af dem. Heller ikke din politiske hukommelse imponere særligt meget, hvis du ikke er bekendt med de advarsler Nyrup fremkom med op mod valget 2001. Men du vidste jo heller intet om HTS historiske vækstplan.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Jeg ved ikke hvad der skulle gør forskellen på henstilling eller anbefaling og din påstand om jeg er ikke lever i virkeligheden

  På EU -top mødet i marts 2012/blev den såkaldte Europluspagt vedtaget.
  Her blev der lagt op til en stram styring af de offentlige budgetter og reformer af en række sociale ydelser.
  Danmark tilsluttede sig uden at afholde folkeafstemning.

  I Europluspagten stod der direkte, at landene skal gennemføre en >> begrænsning af førtidspensions -ordninger <<.

  I et dokument fra 2011 kommer fra EU s ministerråd med henstillinger til Danmark om >> at tage stilling til yderligere skridt til at øge det langsigtede udbud af arbejdskraft med henblik på at styrke beskæftigelsen og de offentlige finansers holdbarhed ved at implementere den nylige besluttede reform af efterlønsordningen, ved at gennemføre en reform af førtidspensionen og ved i højere grad målrette tilskudsordninger ( som fleksjobsordningen) til mod de mest sårbare grupper grupper <<

  Det valgte SRSF - regeringen at efterkom med sin reform af førtidspension og fleksjob.

  Jeg kan godt forstå J.Jensen har behov for at beskylde, at det er selvopfundne argumenter om EU s anbefalinger - idet det passer ikke ind i de radikales fortælling om at EU er garant for den sociale sikkerhed.

  Din påstand om Helling Thornings vækst pakke viste sig ikke at være de 35 milliarder kr. Og vækste betød nedsættelse af tiopskat, afgiftlettelse, nedsættelse af virksomhedsskat rigtig god liberal alliance politik, og samtidig fik SF og S et stort los bag i.

  Jeg kan læse du sender beundrende kommentar til din ven Morten Messerschmidt det kan kun varmt anbefales eller henstilles til at du fortsætter med at skrive med din finger med det

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Gamle forslidte paroler, selvopfundene argumenter du selv kan imødegå og nye stråmænd.
  Måske skulle du læse dette om Europagten, og helst nå ned til afsnit to
  Fakta om europagte
  * Europagtens fire overordnede målsætninger er: Bedre konkurrenceevne, øget beskæftigelse, sunde offentlige finanser og at genskabe finansiel stabilitet.
  * Landene kan selv vælge konkrete tiltag, som kan forbedre konkurrenceevne og øge beskæftigelsen, ud fra deres specifikke udfordringer og nationale traditioner.
  * Europagten indeholder dog et større katalog af muligheder, som landene skal overveje. Forslagene omfatter bl.a.: Gennemgang af lønaftaler i den offentlige sektor, arbejdsmarkedsreformer, skattereformer, højere pensionsalder, afskaffelse af efterlønsordninger, bedre uddannelsessystemer, bedre vilkår for små- og mellemstore virksomheder.
  * Hvert år skal deltagerlandenes stats- og regeringschefer påtage sig »konkrete nationale forpligtelser«, som skal opnås inden for 12 måneder
  * Landene forpligter sig derudover til at overføre EU's budgetregler, der sætter grænser for statsunderskud og gæld, til national lovgivning.
  * Landene forpligter sig også til at indføre national lovgivning om opløsning af kriseramte banker.
  * Landene vil fortsætte diskussioner om øget koordinering af skattepolitikken – særligt omkring udviklingen af en fælles base for selskabsskat.
  * Der vil blive holdt årlige topmøder om europagten. EU-Kommissionen vil overvåge, om deltagerlandene følger op på deres løfter og bidrage med udførlig statistik om landenes økonomiske holdbarhed og konkurrenceevne.
  * Eurolande er bundet til at være en del af pagten. Ikke-eurolande forventes at meddele på det kommende EU-topmøde den 24.-25. marts, om de ønsker at deltage.
  * Ritzau

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Jeg har læst den forkvaklede finanspakken der bl.a. Stadfæster en superliberalistisk økonomisk politik
  Det viser sig også anbefalingerne og henstillingerne fra EU er ikke udtryk for at det sociale har høj stor prioritet