Steen Gade: Danmarks første havplan er på vej

KOMMENTAR: Danmark har længe forsømt naturen i havet, der som resultat minder om en losseplads. Men det har vi muligheden for at rette op på med den kommende havplan, skriver Steen Gade.

Danmarks første havplan er på vej. Den er hårdt påkrævet, fordi der er så mange - oftest økonomiske - interesser, der næsten altid kommer først.

Sandsugning, hvor det er billigst, fiskeri med trawl, der ødelægger bundvegetationen - selv i Natura 2000-områder -, store kvælstofudledninger, der år efter år fører til iltsvind og bundvendinger, gift- og affaldsdepoter langs kysten, olieplatforme og vindmøller - og plastik oveni. 

Havet er stadig noget af en losseplads. Hvad vi ikke ser, har vi åbenbart ikke ondt af. Desværre.

Login