Stine Bosse: Derfor bør Danmark deltage i EU’s forsvarssamarbejde

DEBAT: I 2017 lancerede EU et nyt forsvarssamarbejde. Danmark står derfor som en af de eneste lande uden for døren, når EU's sikkerhed og samarbejdets fremtid skal drøftes, skriver Stine Bosse. 

Af Stine Bosse
Formand, Europabevægelsen

Macron og Merkel mødtes i sidste uge i Berlin til en snak om fremtidens eurozone. De selv samme to stod i december 2017 i spidsen for lanceringen af fremtidens EU-forsvarssamarbejde.

To skridt, der peger i retningen af et fremtidens EU, der godt nok er uden UK, men som fremstår mere ambitiøst og sammenhængende end nogensinde før.

Et EU uden UK betyder to ting på forsvars- og udenrigsområdet. For det første mister vi danskere en vigtig alliancepartner.

UK har ligesom Danmark været skeptiske over for en mere integreret udenrigspolitik i EU og har i stedet valgt samarbejde med USA gennem NATO. For det andet rykker Merkel og Macron tættere sammen.

Merkel, som må betegnes som mere tøvende, end sin franske kollega, har blandt andet nyligt udtalt sig om nødvendigheden af en mere samlet udenrigspolitik over for Kina og Rusland samt en solidarisk migrationspolitik, for så vidt angår fredsopbyggende indsatser i Afrika samt bekæmpelse af menneskesmugling.

Forsvarssamarbejde sikrer udvikling 
I december 2017 lancerede EU et nyt og permanent struktureret forsvarssamarbejde under navnet PESCO. Danmark er sammen med UK og Malta de eneste lande, der ikke deltager. Og snart er det os og Malta, der i unionen står udenfor døren, når vores sikkerhed drøftes.

PESCO sikrer blandt andet militær koordination, udvikling og indkøb af nyt materiel, træningsøvelser og en fælles indsats mod cyberkrig.

PESCO bygger ovenpå allerede eksisterende programmer såsom EU’s stærke tradition for humanitært arbejde samt en række konkrete fredsskabende og konfliktforebyggende initiativer:

EU har blandt andet med succes ledet den FN-autoriserede militære operation Artémis i DR Congo, en monitorerings- og fredsopbygningsmission i den indonesiske provins i Aceh samt stået for forhandlingerne med Iran om afviklingen af deres atomprogram.

PESCO betyder 17 nye konkrete initiativer, der udvikles over den kommende tid. En udvikling Danmark på nuværende tidspunkt ikke kan være med til at deltage i.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte i sidste måned, at vi danskere har brug for at tage en alvorlig og ærlig snak om de danske EU-forbehold. Jeg er enig.

EU har respekt for FN
Danmark bør deltage i EU’s forsvarssamarbejde, fordi vi i EU har udviklet en stærk soft power-tradition og har en respekt for FN og internationale regler, som ikke deles i hverken Rusland, Kina eller USA. Dette er blandt andet eksemplificeret af EU’s mere afholdende politik overfor Syrien.

I Syrien-konflikten er EU den førende humanitære donor, men har samtidig valgt ikke at deltage militært, idet dette ville ske uden mandat fra FN’s sikkerhedsråd.

I stedet for at tøve overfor den bløde EU-forsvarspolitik bør vi se kritisk på den militaristiske amerikanske forsvarspolitik, som vi Danmark i årevis har støttet op om. Danmarks indsats i krigene i Afghanistan, Libyen og Irak er de bedste eksempler herpå.

I modsætning til Danmark er Sverige – et land vi ofte sammenligner os selv med – ikke medlem af NATO, men har i stedet ydet kvalitativ indflydelse på blandt andet den civil-militære del af EU's udenrigspolitik.

Sverige er altså det perfekte eksempel på, at det er muligt for et lille land at yde indflydelse i EU’s udenrigspolitik.

Danskerne ønsker et tættere samarbejde
I EU har vi mulighed for at yde mere indflydelse end i NATO, hvor vi lever på vores gode relation til amerikanerne. Tiden er dog kommet til at spørge os selv, om vi ønsker at pleje dén relation ligeså intensivt fremover.

Da Løkke meldte ud, at vi skulle bringe vores forbehold til debat, var det ikke nødvendigvis med henblik på, at vi skulle skride direkte til folkeafstemning.

Der var snarere tale om et oplæg til en indholdsmæssig diskussion af, hvad forbeholdenes konsekvenser har for Danmark. En debat der er yderst vigtig, men som efter min mening bør følges af handling.

Noget tyder på, at danskerne er enige. En undersøgelse fra marts 2017 viser nemlig, at 65 procent af danskerne ønsker et tættere forsvarssamarbejde i EU. Så ikke afstemning i år eller næste år. Men en grundigt forberedt 2020 afstemning ville være klogt og efter folkets ønske.

Egentlig kan danskere jo ikke lide at stå udenfor.

Forrige artikel Schaldemose: EU har ikke et demokratisk underskud Schaldemose: EU har ikke et demokratisk underskud Næste artikel Bendt Bendtsen: Anti-demokratiske tilstande i EU bør straffes økonomisk Bendt Bendtsen: Anti-demokratiske tilstande i EU bør straffes økonomisk
 • Anmeld

  wedell christensen · cand.pæd.almen

  Militær ulandshjælp?

  Bosse gør noget ud af "det bløde" EU-forsvar. Efter min mening hører "det bløde" til statsbudgettet for u-landshjælp o.lign. Militært er Tyskland, Frankrig og UK intet uden USA. Derfor er der ingen grund til at vi betaler til endnu et militært hierarki og deres stabe, uden egentlig militær effekt, men kun med selvbekræftende betydning. Militær effekt får vi i NATO-samarbejdet. Om vi vil udvide "det bløde" i u-landshjælp eller tilsvarende tilskud til såkaldte u-lande, bør være en anden diskussion. Der er ingen grund til at smugle det ind via forsvarspolitikken.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Om EU s forsvar

  Det er besynderligt at Stine Bosse i sin argumentation for at gøre EU til en militær supermagt tager alle danskere til indtægt for Europabevægelsen og hendes holdning. En sådan form for manipulation tyder på, at Stine Bosse ikke tror hendes argumentation er stærk nok til at lokke danskerne endnu længere i "det tredje rige"

 • Anmeld

  Max Røhling · Cand almindelig fornuft.

  EU forsvarer sig jo ikke -

  Denne sædvanlige aflirende gylle fra Fru. Bosse stinker langt væk af EU betalte propaganda midler .
  Vi har ingen grund til -eller yderligere råd til -at etablere en EU hær parallelt med Nato.
  Hvad skulle vi i givet fald bruge den til ? Europa forsvarer sig ikke en gang med våbenmagt mod den invasion / besættelse fra tredie verdens lande , som pågår i øjeblikket.

  Og rusland er ingen trussel sålænge Nato er i mangefold overlegen.

  Den største fare i verden er den utæmede befolknings eksplosion. og religionen islam, som kun kan forsvares med våbenmagt . At tale om et kommende Fort Europa er det rene nonsen - sålænge landene lader sig styre menneskerettigheder og en hulens masse tåbelige konventioner.

  Danmark skal for guds skyld ikke opgive så meget som ET forbebehold , tværtimod bør vi have flere , så vi ikke helt bliver kvalt af imperiet EU.

  Lille Danmark med vores få millioner stemmer tæller ikke meget i EU sammenhænge.
  Europa kan kun forsvares ved at sænke jerntæppet i middelhavet med våbenmagt og smide Tyrkiet ud af Nato.

 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  FORSVAR MOD HVAD

  HVEM ER DET DER STARTER KRIGE ? Såvidt jeg kan se er primus motor USA, der så bakkes up af NATO - hvor DK jo er medlem... Krige der har bragt død og ødelæggelse til mange lande og millioner af mennesker. Danmark bør arbejde for fred
  Stine's udtalelse ''Danmark bør deltage i EU’s forsvarssamarbejde, fordi vi i EU har udviklet en stærk soft power-tradition og har en respekt for FN og internationale regler, som ikke deles i hverken Rusland, Kina eller USA.'' har INTET HOLD I VIRKELIGHEDEN.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm ·

  Sabelraslen.

  Det er da pokkers så krigeriske "eliten" er. Hvad er det egentlig de frygter? Invasion af russere eller måske marsmænd? Hvad skulle nogen fremmed magt dog få ud af at annektere Danmark? Slap lidt af!

  Almindelige borgere, dvs. dem med sund fornuft i behold, vil hellere samarbejde og handle sammen og - var der ikke noget om at EU var fredens projekt? Husk dét for h......!

  EU skal holde sig langt væk fra noget militært samarbejde - vi har NATO og selv uden USA kan vi sagtens forsvare NATO-landenes territorium.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Danmark og andre kommer til de svære valg i de kommende 5 år

  Det er ikke et spørgsmål om vil vil være med for tiden med særordninger rinder ud nu. De første er økonomien hvor rabatterne er sat til udløb.

  Om et par år får Danmark tilbud om at skrotte sine forbehold eller at træde ud af EU med et tilbud svarende til det norske "forpligtelser uden indflydelse". Det er også en sådan det ser ud til at UK tvinges til at slå til på.

  I første omgang kommer en forsvarsdimension hvor materiel produceres af og i Europa. I løbet af 2020-erne vil en finansunion blive sat på skinner. Til den tid har såvel Danmark, Polen, Ungarn og Sverige gjort op om de vil forblive i EU eller træde ud med en handelsaftale i stedet.

  Men ellers er det på høje tid at byde modstand til USA. Det må være slut med at USA kan tvinge alle andre lande til at betale for et fejlslagent samfund som ikke har mod eller penge til at finansiere sig selv.

  Europa skal vende sig mod den verden som bliver stadig tydeligere, nemlig Asien.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Hønen eller ægget!

  Altså! Det er en omgang fortættet vrøvl fra ende til anden!
  Nuvel nogle få faktuelle oplysninger er der da – EUs pauvre indsatser rundt Afrika – og selvfølgelige har Stine Bosse ret til at bringe selv det mindste sandskorn i spil i sin blinde og lettere feberhede køkkenbords agitation.
  Men faktuelt løber forsvarsønsket i EU foran en reel EU- udenrigstjeneste!
  Helt på linje med at man fandt det relevant at ulejlige danskerne med at tage stilling til EU's Patent system og domstol – længe før man havde en struktur og organisering af denne på plads! Med det resultat at selv ret store virksomheder sidder med håret i postkassen den dag i dag – og altså selv i dag ikke nyder nogen dynamisk beskyttelse!
  Det kaldes amatørisme på højt plan!
  En udenrigstjeneste med et samlet mandat (Alle medlemsnationerne) må være en forudsætning for overhovedet at tænke på et forsvarssamarbejde!
  Og jeg skal hilse at sige, at det fremkalder kuldegysninger at dels se Mogherini og hendes famlende kumpaner, rode rundt i Putins baghave, uden mål og med! Helt uden formel mandat!?
  Hvem f----- tør lade sådanne klovne – holde Europas sikkerhed i hænderne?
  Kommissionen evner ikke at sætte en orm på en fiskekrog – eller løse migrationskrisen – eller åbne op for euroens skrantende eksistens (Kun holdt i live med kunstig åndedræt)
  Ydermere er det da en tanke værd at man kalder det et ”forsvarssamarbejde” helt som vi før A Fogh også havde noget der blev kaldt et ”forsvar” men nu er et ”hands on attack system” - for en eller anden løgnagtig dansk statsleder helt som A Fogh!
  Sidste! At den sprøde Macron bliver markedsført af den samlede danske presses EU-tøser! Hertil Stine Bosse samt Marlene Winds og dennes piccoline Ryborg. Som værende et tungt og perspektiverende indslag i EU udviklingen og en kommende profil!
  Vidner jo om – eller dokumenterer – dels amatør elementet – dels den panik der er på bænken hos Juncker og Tusk og alle andre unions teknokrater! Der klamrer sig til den politiske unionstanke!
  Jeg mener: Der er tale om en bedde mand der var på rette sted og på rette tid i Frankrig! Og ja med svulstige ord og ganske rigtig med visioner for sin nation og for EU
  MEN men, indtil han bare har bevist dueligheden af en brøkdel af sine ambitioner nationalt, er det efter sund logik, smart at afvente for at se om man kan bide til bollen eller det er en lille sød og sprød Macron?
  Det gør man ikke, man griber den første og bedste der bare siger lidt positivt plyt og gør manden til ”stjerne”! Hvor nemt og politisk fattig skal det blive?
  Måler man ud fra EU's dynamik i relation til de mest prekære problemstillinger fx migration/euroen/ungdomsarbejdsløshed/ etc. ja så vil et forsvars mandat være ren galskab! Men skidt pyt – EU HAR allerede sendt Europas befolkning ind på en kollisionskurs – en kurs der - beklageligvis også udraderer EU som institution – da unions tanken har gjort den politiske elite ”skakblind”!

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Det overstatslige uhyre.

  Adenauer og de Gaulle, var meget fremsynede i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

  Dét var stort tænkt og så langt man som nationalstat kan strække sig i en mellemstatslig aftale, uden at begrænse fremtidige nationale folkevalgtes ret til selvbestemmelse over egen lovgivning. For folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.

  Elysée-traktaten har selvfølgelig ikke noget direkte at gøre med EF/EU konstruktionerne. Men det er vist utænkeligt, at Europas ledere, blot få år efter Adenauer og de Gaulles præstation i 1963, skulle være villige til at underkaste sig en overstatslig vilje og fraskrive sig vetoretten.

  Det har naturligvis aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

  Man kan for Danmarks vedkommende desuden konstatere, at det slet ikke er en legal mulighed for os, at deltage i et overstatsligt samarbejde. Dette fremgår af forarbejderne til 1953-års Grundloven. Grundlovskommissionen slog her fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; "der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Desuden er det utænkeligt, at danskerne i 1953 - 8 år efter besættelsesmagtens kapitulation ville stemme for en grundlovsændring der gav, af alle, tyskerne ret til at bestemme om danske forhold. Danskerne stemte for grundlovsændringen men ikke for, at folket ikke længere gennem deres sammensætning af Folketinget kunne ændre i bestående lovgivning og aftaler.

  Vi må tilbage til det mellemstatslige samarbejde for det overstatslige er en tikkende bombe, der udløses når nationalbefolkningerne, så at sige, har fået nok.

 • Anmeld

  Asta Bjerre

  Ikke mere EU styre

  Vi skal ikke blandes mere ind i EU diktatur styret, men kræve en afstemning om udmeldelse i stedet.
  Stine Bosse kan pakke hendes EU hær sammen , og i stedet arbejde på ting, der kunne gavne det danske samfund.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Stine Bosse

  vil gerne have en ,masse penge.
  Hun er ved at blive noget aflagt, så panikken breder sig.
  Derfor forsøger hun at piske på en død hest.
  EU er død, den har bare ikke helt opdaget det.
  Vi har NATO og det er nok.
  mvh

 • Anmeld

  J.Larsen

  Goebells har ikke levet forgæves...

  Det må stå klart efter dette "skriv" fra EU`s propagandakontor. Man fremturer med fordækt tale og blander hele og halve løgne ind, således at det fremtræder, harmløst. Lad jer ikke narre, det er kun et led i en lang række af artikler der kun har et formål, at forberede en afstemning om alle 4 forbehold, en afstemning som skal være afholdt inden 2025, hvor det er planen at omdanne EU til Europas Forenede Stater. Hendes udsagn om at PESCO er nyt, er så tåkrummende at vi er så langt ude at der kun er en ting at sige, det er løgn. Det er mange år siden man lancerede denne idet i EU, men man har, med vilje og fuldt kalkuleret, at det først skulle sætes i søen senere og det er nu. PESCO vil ikke fungere, alt den stund at end ikke om alle landes forsvarsbudgetter blev lagt sammen og ind under EU, ville få noget styrke der kunne gøre en forskel.Jeg har mere end svært ved at se hvad soft power skulle betyde i en verden fuld af konflikter, det løser intet og at kalde Sverige perfekt et kun til at grine af, de har selv udråbt sig til humanitær supermagt og på det alter er de ved at køre landet i sænk... ja der er i sandhed noget at være stolt af, Stine Bosse. At Stine Bosse ikke nævner grunden til ønsket om at forsvaret nu skal forenes under EU´s flag, undrer mig ikke, men for at sige det kort, alle tiltag, kommer kun, fordi man VIL målet Europas Forenede Stater og det senest, i 2025. Man skal ikke længere tilbage end den Tyske valgkamp, hvor den daværende formand for Socialdemokraterne, sagde at Målet netop var dette og at de lande der ikke ville lade sig opsluge, skulle stilles en ultimatum, enten er i med eller også er i ude.. og det er netop sådan at en kommende folkeafstemning kommer til at forme sig. At argumentere for at nedlægge nationalstaten Danmark, bliver normalt omtalt med kradse ord, jeg vil blot sige at Stine Bosse ikke ønsker det godt for andre end hende selv og hendes, få, meningsfæller, når hun ønsker dette. Hendes udtalelser om folkets ønsker klinger mere end hult, for hvornår har hun respekteret disse ?? Folket har ved mange lejligheder sagt NEJ, til fælles mønt og senest nej til at fjerne retsforbeholdet.. hvor mange gange skal Stine have fået klar besked, før hun forstår og respekterer det??? Og til slut, når nu vi stemmer NEJ næste gang, skal vi, tvinges til at stemme endnu en gang, fordi vi har stemt "forkert" !? Fremtiden ligger ikke i EU, der ligger fortiden, fremtiden ligger udenfor.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Vi "bør vi se kritisk på den militaristiske amerikanske forsvarspolitik, som vi Danmark i årevis har støttet op om. Danmarks indsats i krigene i Afghanistan, Libyen og Irak ."


  SB sælger et forenet europa, som et værn mod USA.

  Hvilken verden bor hun i?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Forbehold.

  For det første er det ikke alle danskere der er begejstrede for EU.
  For det andet vil en ophævelse af de fire forbehold betyde tættere bindinger til unionen og det vil betyde at vi afgiver yderligere suverænitet, som igen betyder Danmarks udslettelse som selvstændig stat på sigt.
  Jeg synes at det er vigtigere at EU indser dets fiasko angående beskyttelse af vore ydre grænser (migrations strøm siden 2015). Før da, kan der ikke blive tale om ophævelse af de fire forbehold. Brexit vil være ønskelig.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Selvfølgelig må Stine Bosse gerne skrive /agitere etc.

  SB skrev bl.a. "....For det andet rykker Merkel og Macron tættere sammen."
  Du bør vide SB: Machon er der kun i max 5 år.
  Det meste af det, som Machon vil, i løbet af sin fem års periode, vil flertallet af de franske vælgere ikke . Dette er begyndt at vise sig. Det er derfor, at Machon falder ved næste valg!
  Om fem år ser Europa ganske anderledes ud end i dag. Europa forandrer sig allerede voldsomt. Jeg behøver ikke at skrive om den udvikling.
  Om forbehold...bare læs Bertel Haarder på Altinget. Der medfølger mange kommentarer.

 • Anmeld

  Kristian · Poulsen

  Kommunisterne lever tilsyneladende i bedste velgående

  Jeg undrer mig over, at ingen i kommentarsproget har øje for de industripolitiske gevinster ved et tættere militærsamarbejde i EU? Ingen, herunder Bosse, mener at EU skal erstatte NATO militært, men en stor del af PESCO-samarbejdet handler bl.a. om forskning og bløde militærkapabiliteter, ting, som vil betyde vækst og arbejdspladser i Danmark. Lige pt. køber Danmark størstedelen af sit militære udstyr, ikke mindst de nye kampfly, af amerikankerne. Hvad betyder det? først og fremmest, at ordrer, som kunne give økonomiske gevinster i Europa og Danmark forsvinder ud af landet. Endvidere - og her kommer én til dem, der hyler om suverænitet - et kæmpe stort outflux af data FRA Danmark til USA - som kan bruge denne efter forgodtbefindende. I en tid med Trump giver det da i dén grad mening ikke at lægge alle sine æg i en kurv.

  Kim Nielsen: Det er måske kun Dansk Folkeparti, som må tage patent på "danskerne" og "danskheden". Det er nonsens, du skriver.

  Allan Gorm: EU har jo netop indset sin såkaldte "fiasko". Kig på det nye budget, så vil du se, at bemandingen af de ydre grænser forstærkes fra 1500 til 10.000.


 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Svar

  Kære Krisian Poulsen

  Det burde være en forudsætning for at beskylde nogen for at have en bestemt holdning at man i det mindste er i stand til at læse og forstå, hvad hvad der skrives om.

  Jeg har ikke udtalt om danskhed eller har taget patent hvad det vil sige at være danske. Det jeg skrev at Stine Bosse ikke kan tage hele befolkningen til indtægt for hendes synespunkter.

  Du har ret til at have dine besynderlige opfattelse - men kunne aldrig finde på at skrive det er nonsens det du skriver eller klister en eller anden betegnelse eller beskyldning på dig .

  Jeg deler ikke din og Stinne Bosse opfattelse, at der er behov for en endnu militærmagt i Europa, og efter indlæggene at vurdere er der andre som mener det samme

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Stormagt.

  1) Hvorfor skal alt, så snart det handler om EU gøres op i økonomi. Man skulle tro at EU kun er en stor pengemaskine for "de frelste, derunder Stine Bosse.
  2) Hvordan kan EU, som ikke engang er en nation, blive en stormagt?!. Det kunne være interessant at få lidt at vide om dette. Nej EU er, efter min mening, kun en dværg som er i splid med sig selv og kan aldrig blive andet.

 • Anmeld

  Ivan Carsten Petersen · Adm.

  Stnine Bosse og Stormagt ?

  Jeg glæder mig til, at Stine Bosse går på pension og vi andre slipper for
  hendes EU propaganda som hun sikkert får godt betalt.
  Danmark har kun en mulighed og det er NATO . Jeg er enig med Allan og
  Morten. Jeg er begyndt, at skifte kanal når hun er på, det har EU ikke
  forbudt endnu !

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  !500/10,000 mand.

  Kristian Poulsen skriver at EUs bevogtning af ydre grænser er steget fra 1500 til 10,000 mand.
  Hvordan kan det så gå til at migranter stadigvæk "færges" af bl.a.. NGO ere til Italien, Grækenland og Spanien. Det tyder, efter mit skøn, ikke på at bevogtningen er særlig optimal. Hvad med at indsætte kanon både som kystbevogtning?.