Danmark vil sige nej til GMO-bomuld

GENTEKNOLOGI: Den danske regering vil i næste uge stemme nej til at forlænge godkendelse af importtilladelser til fire GMO-bomuldstyper, selv om forskere siger god for dem.

BRUXELLES: Danmark vil mandag i Bruxelles trække en principiel streg i sandet og sige nej til at forlænge tilladelsen til import af fire allerede godkendte GMO-bomuldstyper til foder og fødevarer.

Det sker, på trods af at EU’s fødevareagentur EFSA, Naturerhvervsstyrelsen samt eksperter fra både DTU Fødevareinstituttet og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet er enige om, at bomulden er lige så sikker som konventionel bomuld.

Afvisningen sker med den begrundelse, at planterne bærer nogle antibiotikaresistensmarkørgener. På grund af den store offentlige bekymring for antibiotikaresistens vælger regeringen derfor at stemme nej til, at de fortsat må indføres på europæisk jord.

Login