Dansk Akvakultur: Greenpeace mangler dokumentation i skræmmekampagne

REPLIK: Uden havbrug kan vi ikke brødføde verdens stigende befolkning og samtidig undgå at tømme havene for fisk. Desværre fremmer Greenpeace kun egne udokumenterede påstande i stedet for at bidrage til den ansvarlige udvikling, skriver Brian Thomsen. 

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere.

Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer.

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for cirka halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat.

Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning.  

Havbrug til gavn for fisk, vækst og arbejdspladser
Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med lavt klimaaftryk per produceret kilo fisk.

Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Det fremgår af den danske strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur, at vækst i akvakultur skal ske inden for de miljømæssige rammer ved at øge ressourceeffektiviteten i sektoren.

Et bredt flertal i Folketinget støtter lovforslaget om at indfase kvælstof til akvakultur.

Det bidrager til at udmønte strategien, fordi det understøtter vækst via omlægning til mere ressourceeffektive og miljøvenlige landbaserede anlæg og udnytter potentialet i havbrug.

Puljen til havbrug skal sikre, at visse eksisterende anlæg kan beholde deres fulde udledningstilladelse ved overgang til ny miljøgodkendelse. Tildeling af kvælstof fra puljerne forudsætter blandt andet, at kystvandområdernes tilstand ikke forringes.

Det er faktuelt forkert, når Magnus Eckeskog fra Greenpeace i et debatindlæg i Altinget 15. maj påstår, at lovforslaget kan bane vejen for flere havbrug.

Greenpeace fører skræmmekampagne
Greenpeace anlægger et snævert syn på miljøpolitikken ved kun at fokusere på kvælstof.

De danske kvælstofmodeller har for nyligt været genstand for en international ekspertevaluering, hvor forskerne peger på et behov for at afdække andre faktorers betydning for vandmiljøet.

Det er fornuftigt, at Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at undersøge, hvordan andre presfaktorer end kvælstof påvirker vandmiljøet. Det kan styrke det faglige grundlag bag vandområdeplanerne.

Det er positivt, at et bredt flertal i Folketinget støtter et lovforslag, der balancerer hensyn til vækst og naturbeskyttelse, fremmer grøn omstilling og ansvarlig udvikling i akvakultur.

Greenpeace bidrager til en skræmmekampagne mod havbrug med udokumenterede påstande om eksempelvis ødelagte badestrande, problemer for de vilde fisk og kvælstofs betydning for havmiljøet.

Dansk Akvakultur ønsker, at reguleringen af havbrug skal bygge på en saglig og videnskabeligt funderet miljøforvaltning og ikke på udokumenterede påstande.

Greenpeace burde medvirke til en ansvarlig udvikling af akvakultur i stedet for at misinformere.   

Forrige artikel S: Folketinget skal ikke stille krav om skolemad S: Folketinget skal ikke stille krav om skolemad Næste artikel Nestlé: Børnenes madpakker trænger til en opstrammer Nestlé: Børnenes madpakker trænger til en opstrammer