Greenpeace: Hvis S vil være grønne, skal de ikke støtte nye havbrug

DEBAT: Det er stadig usikkert, hvor meget kvælstofudledningen skal reduceres for at nå god miljøtilstand i de danske have. Alligevel har Socialdemokratiet tilsluttet sig regeringens forslag om en kvælstofpulje, der kan bane vejen for flere havbrug, skriver Magnus Eckeskog, havansvarlig for Greenpeace i Danmark.

Af Magnus Eckeskog
Havansvarlig, Greenpeace

Altinget kunne for få måneder siden afsløre, at kvælstofkoncentrationen i de danske farvande på grund af fejlagtige målinger muligvis kan være undervurderet med op til 13 procent siden 2010.

Derfor undrer det os, at Socialdemokratiet denne uge bakkede op om en lov som giver miljø- og fødevareministeren hjemmel til at indføre en kvælstofpuljeordning, der skaber et større "råderum" for udledning af kvælstof fra dam- og havbrug.

Virkeligheden er, at ikke et eneste kyst- eller havområde i hele Danmark i dag er i såkaldt god miljøtilstand med undtagelse af de åbne ikke-kystnære dele af Skagerrak og de åbne ikke-kystnære dele af Nordsøen. Det aktuelt foreslåede råderum for merudledning af kvælstof fra havbrug er beskedent i forhold til de mange tusind tons kvælstofreduktion fra primært landbruget, der vil være nødvendigt for netop at opnå god miljøtilstand i vores havområder.

Uanset hvad er det svært at se fornuften i at udskrive en tilladelse til merudledning, før der både findes et overblik over, hvor meget udledningerne fremover bør reduceres, og en plan for hvordan dette skal opnås.

Socialdemokratiet har da også under tidligere behandlinger udtrykt bekymring over blandt andet de fejlagtige kvælstofvurderinger.

Et grønt parti?
Samtidig kan man i betænkningen over lovforslaget læse, at det er “Socialdemokratiets opfattelse, at regeringen bør sikre sig, at den givne kvælstofmængde kan rummes inden for rammerne af Danmarks samlede forpligtelser på kvælstofområdet, ikke mindst i lyset af det pres, som de seneste års stigende udvaskningstal og årelange fejlberegninger af organisk materiale i kvælstofprøver påvirker disse forpligtelser med...”

Alligevel har Socialdemokratiet altså valgt at tilslutte sig regeringens forslag til en kvælstofpulje for dam- og havbrug, endda på et tidspunkt hvor det store oppositionsparti ellers har markeret sig flot og lovende på den grønne dagsorden de seneste uger.

Vi har svært ved at forstå beslutningen, der falder på et tidspunkt, hvor man i Sverige er i gang med at afvikle havbrug på grund af opdrætsmetodens konsekvenser for havmiljøet. Et markant flertal i Folketinget har nu åbnet op for den modsatte udvikling herhjemme.

Forrige artikel Forsker til Gjerding: Naturfredning kræver hjertemod Forsker til Gjerding: Naturfredning kræver hjertemod Næste artikel Bæredygtigt Landbrug til Jakob Ellemann: Selvfølgelig kommer miljøet i første række Bæredygtigt Landbrug til Jakob Ellemann: Selvfølgelig kommer miljøet i første række
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.