Dansk Akvakultur kritiserer forslag til ny strategi: "Det virker utroværdigt"

REPLIK: Et forslag til en ny akvakultur-strategi fra DN, Sportsfiskerne og Dansk Miljøteknologi fremhæver landbaseret akvakultur, selvom man gentagne gange har anket miljøgodkendelser af disse anlæg. "Der er tydeligvis en tvetydighed i ord og handling," skriver Brian Thomsen.

Af Brian Thomsen
Direktør, Dansk Akvakultur

Dansk Miljøteknologi (DM), Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) argumenterer i et debatindlæg 27. februar 2019 for en planøkonomisk tilgang, hvor al fiskeopdræt skal ske i investeringstunge og højteknologiske landbaserede anlæg.

Den nuværende danske strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur blev fremlagt af den tidligere SR-regering, og den nuværende VLAK-regering har bidraget til at udmønte strategien med en række initiativer. I Folketinget var der bred opbakning bag strategien, indtil Socialdemokratiet for nyligt trådte ud af forliget om havbrug.

Strategien satser på vækst i både konventionel og økologisk akvakultur. De vigtigste elementer er et forbedret administrationsgrundlag, udpegning af egnede lokaliteter til nye anlæg, kompensationsopdræt til fjernelse af kvælstof (samme idé som minivådområder), etablering af landbaserede anlæg, uddannelse og omlægning til økologi.

Hos Dansk Akvakultur støtter vi en mangfoldig strategi. Det giver et godt afsæt for bæredygtig vækst i hele akvakulturklyngen med forskellige nye teknologier, og det respekterer forbrugernes ønske om et varieret udbud af sunde og ansvarligt opdrættede fiskeprodukter.

Tvetydighed i ord og handling
DM, DSF og DN påstår, at kun recirkulerede anlæg har patent på bæredygtighed. Dette er dog forkert, da bæredygtighed er et kompliceret begreb, som ikke kan indrammes af én teknologi. Det tætteste, vi kommer på bæredygtig akvakultur, er ASC-mærket for ansvarlig akvakultur, som blandt andet støttes af WWF Verdensnaturfonden.

Dansk akvakultur er førende på området, og en lang række dambrug og havbrug er i dag ASC-certificerede. Der er også behov for et ASC-mærke for de landbaserede anlæg med intensivt opdræt, og det vil glæde os, hvis DN og DSF vil støtte Dansk Akvakultur i arbejdet med dette. 

Det virker utroværdigt, at DN og DSF i deres debatindlæg fremhæver landbaseret akvakultur, når begge organisationer gentagne gange har anket miljøgodkendelser af disse anlæg med henvisning til blandt andet habitatdirektivet og kvælstofudledning.  

Der er tydeligvis en tvetydighed i ord og handling hos DN og DSF. DN bør også præcisere, hvor på de danske kyster byggerierne af de landbaserede anlæg med saltvandsindtag kan placeres, når organisationen nu ellers fører an i kampen mod kystnært byggeri.

Træk klagerne tilbage
Dansk Akvakultur har tidligere drøftet fælles strategier for akvakultur med DN og DSF. Sidste gang var i 2010 i Akvakulturudvalget, som blandt andet anbefalede kompensationsopdræt og havbrug på åbent hav.

Kompensationsopdræt blev en del af SR-regeringens akvakulturstrategi. VLAK-regeringen muliggjorde kompensationsopdræt med en lovændring og udpegede egnede områder for havbrug, hvor havbrugsdrift ikke ville forhindre opnåelse af god økologisk tilstand i vandplansområderne.

Flere havbrugsvirksomheder investerede i kompensationsopdræt i tillid til Akvakulturudvalgets og skiftende regeringers anbefalinger. I stedet for at følge de fælles anbefalinger har DSF og DN anket og forhindret miljøgodkendelser af både kompensationsopdræt, havbrug og landbaserede anlæg igennem flere år.

Hvis DN og DSF mener det alvorligt med en ny akvakulturstrategi, så kunne de indledningsvis respektere de løsninger, som de tidligere har været med til at anbefale, og trække deres klager tilbage.

Mindre økologi
Dansk Akvakultur finder det yderst kritisabelt, at DN sammen med DSF foreslår en akvakulturstrategi, som fuldstændig forhindrer udvikling af økologiske dambrug og havbrug. De højteknologiske landbaserede anlæg med intensivt opdræt kan i sagens natur ikke efterleve hverken danske eller EU-regler for økologisk akvakultur. Altså vil deres forslag medføre mindre økologi.  

Dansk Akvakultur mener, at der er behov for en mangfoldig og inkluderende akvakulturpolitik med plads til teknologiudvikling på flere områder som for eksempel økologi, intensivt og ekstensivt opdræt og ASC. Dansk Akvakultur kan ikke støtte en ekskluderende politik baseret på en teknologi, som tilfældigvis passer til Krüger A/S' produktsortiment.

Bæredygtighed er andet og mere end vandmiljø. Der er fordele og ulemper ved alle teknologier, og derfor må vi arbejde med løsninger, der alle har det til fælles, at de hver på sin måde fremmer en bæredygtig udvikling.  

Dansk Akvakultur støtter visionen om at skabe et nyt erhvervs- og eksporteventyr for den danske akvakulturklynge, og vi bidrager gerne til grundlaget for at skabe en sådan udvikling.

Forrige artikel Fiskeriet: Forhastet politisk aftale er åbenlyst skadelig for sektoren Fiskeriet: Forhastet politisk aftale er åbenlyst skadelig for sektoren Næste artikel Kronik: Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje Kronik: Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Opdræt og fasciliteret favorisering af bakterier, svampe, protister, parasitter m.m. på bekostning af vilde bakterier, svampe, protister, parasitter, fisk, fugle, pattedyr m.m. af højere naturmæssig værdi

  Det synes som om, at "økologer" nu om dage, fuldstændigt har glemt, at bekæmpelse af skadegørende organismer primært er en gestus det økologisk ansvarlige samfund viser naturens vilde planter og dyr samtidig med, at det bestræber sig på at producere hverken mere eller mindre end nødvendigt, for at alle kan opleve at besidde et tilstrækkeligt overskud til at betragte naturen som en uudtømmelig kilde til underen og dyb fascination frem for at se denne som en trussel mod ens egen eller ens families eksistens.

 • Anmeld

  knud iversen · pensionist

  Svinende havbrug

  Hvis udvidelsen af havbrugene bliver til virkelighed så vil de 30.000 ton burfisk skide i VORES badevand, det vil blive til over 5000 ton lort svarende til 27 millioner hundelorte i badevandet i sommersæsonen. Det vil glæde de mange turister og danskerer der strømmer til havet for at få et "Frisk" bad.
  Hvor mange BLÅ FLAG kan bevares??? med så mange ton GYLLE i vandet???