Dansk Erhverv: Nationalt fluorforbud gør mere skade end gavn

DEBAT: Hvis regeringen får sit ønske om et nationalt fluorforbud opfyldt, undergraver den samtidig et vigtigt samarbejde i EU. Det bør miljøminister Lea Wermelin (S) kæmpe for at undgå, skriver Jakob Lamm Zeuthen fra Dansk Erhverv.

Af Jakob Lamm Zeuthen
Miljøpolitisk chef, Dansk Erhverv

Forleden meldte Regeringen ud, at Danmark skal gennemføre et nationalt forbud imod fluorstoffer i fødevarekontaktmaterialer.

En første tanke var, at nu vender vi tilbage til stenalderens kemikaliepolitik, hvor Danmark skulle være foregangsland, og resten af EU skulle følge trop.

Den strategi forliste. Op af asken rejste der sig en forståelse af, at Danmark skal arbejde for at styrke EU's kemikalieregulering ved at skabe den nødvendige viden, etableret i samarbejde med de øvrige EU-lande.

Erkendelsen går på, at kun EU er i stand til at sikre regulering, der virker, og håndhæve til færre problematiske kemikalier.

Denne erkendelse blev stadfæstet i vores nuværende kemiindsats 2018-2021, som alle partier i Folketinget til fulde bakkede op.

Historien gentager sig
Men nu har vi så en regering og et Socialdemokrati, der vender og er rede til at aflyse sin opbakning til den igangværende kemiindsats.

En regering, der er villig til at spole det samarbejde, der er opbygget over de sidste fem år og har gjort Danmark til foregangsland, tilbage.

For lige at spole tiden tilbage: Daværende miljøminister Ida Auken forsøgte at gøre det, som regeringen nu igen vil – nemlig at indføre et nationalt forbud imod problematisk kemi og fire bestemte ftalater.

Kritiske røster sagde allerede dengang, at dansk national enegang ikke kan sikre en forbrugerbeskyttelse med egne regler, når vi er afhængige af varer, der fremstilles til et globalt marked. Samtidig betyder grænseoverskridende e-handel, at endnu flere varer kommer ind over grænsen.

En kraftig opfordring til miljøministeren
Det var en lettelse, da EU ikke tillod Danmark at indføre sine egne kemikalieregler, fordi ftalater i forvejen er underlagt EU-lovgivning, og fordi EU allerede var i gang med at evaluere på disse stoffer.

I Dansk Erhverv sidder vi nu på sidelinjen og frygter, at vi spoler den danske kemiindsats tilbage til stenalderen.

Regeringen og andre kan ikke både sige, at man arbejder for internationalt samarbejde og ønsker at styrke EU og så samtidig ønske at indføre nationale regler, der undergraver tilliden til EU.

Dansk Erhverv vil på det kraftigste opfordre miljøminister Lea Wermelin til at fortsætte Danmarks foregangsindsats for en progressiv og styrkende kemikaliepolitik, der understøtter EU's store indsats.

Det gør ministeren ved at undlade nationale regler, hvor EU dækker med beskyttelse, og i stedet arbejde for at gøre EU bedre.

En international kemiaftale
Den nuværende kemiindsats' initiativer har den rette cocktail, som styrker beskyttelse imod problematisk kemi som visse fluorstoffer.

Mere forbrugeroplysning, øget forskning til EU-samarbejdet, fokus på at forenkle EU-regler, brug af de rette reguleringsmekanismer og øget kontrol og overvågning langs grænser, især af e-handlen, er nogle vigtige initiativer i kemiindsatsen.

Dansk Erhverv anbefaler, at miljøministeren sikrer det fortsatte samarbejde med kemiindsatsen og sikrer den nødvendige regulering, så erhvervslivet kan tilrettelægge investeringer og bidrage til udfasningen af problematisk kemi.

Under det kommende finske formandskab bør ministeren sikre et pres for, at EU arbejder endnu mere for en international kemikalieaftale, der kan føre til en større global udfasning af problematisk kemi.

EU-lovgivningen kan blive bedre, og der er brug for et større samarbejde på tværs af EU-lande.

Får vi ikke et stærkere samarbejde på tværs af EU-landene, vil der vedblive at komme problematiske produkter ind på det danske marked fra verden omkring os. Her er national lovgivning uden effekt.

En styrket indsats i EU
Jeg synes, at vi skal styrke EU's indsats i stedet for at tvivle på, om vi kan samle en hel region omkring en kemikaliepolitik, der virker i en global verden.

Vi skal samtidig huske på, at EU's kemikalieforordning Reach er anerkendt i hele verden som den mest ambitiøse, progressive og førende kemikaliepolitik. Reach kopieres af flere og flere lande omkring os. 

En national lovgivning for fluor og anden kemi, der i forvejen er reguleret af EU, giver ingen reel forandring og undergraver kun den fælles indsats i EU.

Forrige artikel Fiskeriforening: Stop myterne om bundtrawls påvirkning af havbunden Fiskeriforening: Stop myterne om bundtrawls påvirkning af havbunden Næste artikel SF-borgmester: Klimahensyn må aldrig overskygge borgernes sundhed SF-borgmester: Klimahensyn må aldrig overskygge borgernes sundhed
Regeringen nedjusterer forventning til populært klimatiltag

Regeringen nedjusterer forventning til populært klimatiltag

LANDBRUG: Udtag af landbrugets klimaskadelige jorde har slet ikke den håbede effekt, erkender regeringen i sit nye klimaprogram. Det er da ærgerligt, siger klimaminister Dan Jørgensen. Nøgleaktører deler ikke regeringens vurdering.