Det Dyreetiske Råd finder det “stærkt betænkeligt” at afskaffe nuværende sundhedsrådgivning

DYREVELFÆRD: Det vækker bekymring hos Det Dyreetiske Råd, at Folketinget er på vej til at afskaffe den påbudte rådgivning om sundhed i besætningerne for svin, kvæg og mink. Formand Bengt Holst efterlyser svar på, hvad politikerne så vil gøre for at sikre dyrevelfærden.

Det skal være slut med, at det offentlige påbyder landmænd mere rådgivning om sundhed i besætningerne for svin, kvæg og mink.

Sådan er budskabet i den politiske aftale om Veterinærforlig III, som er indgået af alle partier i Folketinget.

I stedet lægges der op til, at det fremover skal være landmandens eget ansvar i samarbejde med egen dyrlæge at aftale yderligere rådgivning.

Login