DPPO: Forhastet lovændring bremser generationsskifte i fiskeriet

DEBAT: Folketinget er ved at haste en lovændring igennem, som bærer præg af den skingre tone, der har været omkring udviklingen i dansk fiskeri siden debatten om kvotekonger. Christiansborg bør pakke de romantiske forestillinger om fiskeriet væk og give plads til den nye generation af skippere, mener Esben Sverdrup-Jensen.

Af Esben Sverdrup–Jensen
Direktør, Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Forestil dig, at du ikke må hjælpe din søn eller datter i gang med egen virksomhed, fordi du selv er erhvervsdrivende, eller forestil dig, at du vil investere i et lokalt grønt initiativ, for eksempel en vindmølle – men det kan du ikke, fordi der er andre lokale erhvervsdrivende med i projektet.

Det er svært at forestille sig, at ovenstående skulle kunne være realistiske scenarier i dansk erhvervsliv, og endnu mere besynderligt, hvis det var forhold forankret i dansk lovgivning. Ikke desto mindre, så hastebehandler Folketinget i disse uger en lovændring, der blandt andet forhindrer en meget stor gruppe af Danmarks dygtigste fiskere i at hjælpe næste generation i sektoren på vej.

Mere transparens
Gennemsnitsalderen i dansk fiskeri er på den grove side af de 50 år, og der er behov for, at næste generation af unge skippere snart får fod på eget dæk. Traditionelt har det været en forudsætning for en ung fisker, som gerne vil i gang med eget fartøj og egne kvoter, at man har en etableret fisker i ryggen og til at sige god for en i banken. Det er den finansieringsmulighed, der er. Sådan er det i fiskeriet, og sådan har det altid været. Altså indtil nu.

Med L 112 vil det være umuligt for den store gruppe af danske fiskere, der ejer mere end 1 procent af de samlede kvoter for arter som sild, brisling og tobis og en virksomhedsomsætning på cirka 15 millioner kroner at hjælpe unge i gang i fiskeriet eller deltage i projekter eller virksomheder, hvor andre fiskere er involveret. Ethvert økonomisk mellemværende med en anden fisker vil i henhold til lovforslaget tælle med i fiskerens kvoteregnskab og dermed være ulovligt eller tvinge den pågældende fisker til at skulle afhænde kvote og fiskerimuligheder.   

Forslaget til lovændringen er affødt af virakken omkring Rigsrevisionens undersøgelser af fiskeriadministrationen og debatten om kvotekonger og har til formål at skabe mere transparens omkring ejerskab af kvoter og fiskerimuligheder. Noget, vi som repræsentanter for nogle af de største aktører i sektoren, kun kan tilslutte os.

Forhastet proces
Men lovforslaget bærer desværre præg af en forhastet proces og den meget skingre debat, der har været omkring udviklingen i dansk fiskeri. Resultatet er lovsjusk på et niveau, som landets førende ekspert vurderer er både ulovligt og administrativt umuligt.

I et responsum fra oktober 2018 konkluderer professor, dr.jur. Erik Werlauff, Aalborg Universitet, blandt andet, at ”den foreslåede ændring af fiskeriloven er dermed retsstridig (”ulovlig”). Det foreliggende lovudkast bør derfor ikke fremsættes som lovforslag i den foreliggende skikkelse.”

Det opfatter vi som en meget alvorlig advarsel og et klart signal om at tage et skridt tilbage og ikke at forhaste lovgivningsprocessen i en higen efter kortsigtede signalpolitiske resultater.

På Christiansborg dyrker man en romantisk drøm om den lille blå trækutter, der stævner ud i horisonten efter dagens fangst. Ude i fiskeriet drømmer de unge derimod om livet som skippere på moderne, sikre og rentable fiskefartøjer, om at drive virksomhed og udvikle den vigtigste sektor i det kystnære Danmark. Et liv, som de med L 122 nu må spejde langt og længe efter.    

Knuste drømme
Vi deler, med politikerne, ambitionen om at sikre mulighederne for, at næste generation kan tage over i dansk fiskeri.

Netop derfor er vi både forbløffede og bekymrede over, at man nu hastebehandler et lovforslag, der virker stik modsat intentionerne, og som bryder med de traditionelle finansieringsmuligheder i fiskerisektoren og dermed med det princip, at det er de etablerede fiskere, der løfter næste generation af fiskere ind i fiskeriet. En god og selvbærende foranstaltning, uden reelle alternativer, som er med at skabe vækst og arbejdspladser i lokalsamfundet.

Fiskeriloven er den juridiske grundpille for udøvelse af erhvervsfiskeri i Danmark, og det er helt essentielt, at fiskeriloven sikrer og understøtter de afgrænsede rettigheder og fiskerimuligheder, som er forudsætningen for at drive bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Derfor skal reglerne være i overensstemmelse med almindelige retsprincipper, med dansk og international lovgivning, og så skal de kunne administreres, så de virker. L 112 fejler på alle parametre.

Vi håber, at man på Christiansborg besinder sig, lytter til rådgivningen fra landets førende juridiske ekspert og ikke mindst til næste generation af unge håbefulde fiskere.

Gør arbejdet grundigt og sørg for en konstruktiv og udførlig udmøntning af denne hastelovgivning i dialog med erhvervet. Det kan sagtens lade sig gøre at sikre transparent og effektiv lovgivning på fiskeriområdet uden at knuse drømmene hos de unge fiskere på vej frem. 

Følg L 112
(Udenrigsministeriet)

20/12
2018
20/12
2018
14/12
2018
11/12
2018
11/12
2018
30/11
2018
27/11
2018
15/11
2018

Forrige artikel L&F: Tillykke til Concito. Her er en utraditionel fødselsdagsgave. L&F: Tillykke til Concito. Her er en utraditionel fødselsdagsgave. Næste artikel Økologisk Landsforening: Concito bør tænke større Økologisk Landsforening: Concito bør tænke større