Fagforeninger: Mangel på udstyr udgør stor risiko for veterinærsygeplejersker

DEBAT: Der skal være krav om blyhalskrave, når der laves røntgenundersøgelser på dyr, da strålerne er kræftfremkaldene, skriver Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Serviceforbundet. 

Af Malene Brendorp Meyer og John Nielsen
Hhv. Formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og forbundsformand for Serviceforbundet

I 2012 blev en veterinærsygeplejerske erklæret alvorligt syg med cancer i skjoldbruskkirtlen. Vedkommende fik siden sygdommen anerkendt som en arbejdsskade.

På trods af, at der nu er gået flere år, er der ikke sket mere for at sikre de danske veterinærsygeplejersker mod risikoen for at få kræft i skjoldbruskkirtlen som led i deres arbejde.

Derfor er det på tide, vi får indført krav om brug af blyhalskraver for alle veterinærsygeplejersker, når de skal lave røntgenundersøgelser på dyr.

Sikkerheden er ikke god nok
”For mig at se er der tale om en fuldstændigt enkel problemstilling, der bare skal løses”.

Sådan lød det i 2013 fra den daværende formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lennart Damsbo-Andersen (S) angående et muligt krav i bekendtgørelsen om, at veterinærsygeplejersker skal bære blyhalskraver på lige fod med blyhandsker og blyforklæde.

Siden da er der dog ikke sket nogen udvikling på området, hvorfor sikkerheden ved veterinære røntgenundersøgelser ikke er på et ønskværdigt niveau.

En af veterinærsygeplejerskens daglige opgaver er at bistå med røntgenfotografering af dyr, der kommer ind i klinikken eller på hospitalet.

Problemerne med røntgenstråler er langt mere udbredte i den veterinære verden end inden for humanmedicin, fordi veterinærsygeplejersken ikke har mulighed for at forlade patienten, da dyret som udgangspunkt skal holdes fast under røntgenoptagelsen.

I modsætning hertil har eksempelvis tandlæger og radiografer ofte mulighed for at træde ud af lokalet eller holde sikker afstand, når deres patienter skal røntgenundersøges.

Skjoldbuskirtlen er ikke beskyttet 
De kræftfremkaldende effekter af røntgen har været videnskabeligt anerkendt i mange år, og der er særligt set sammenhænge mellem røntgen og henholdsvis hudkræft, kræft i skjoldbruskkirtlen og leukæmi.

Konkret viser et studie, at skjoldbruskkirtlen er det område, der er næstmest udsat for stråling i forbindelse med røntgenfotografering af små dyr.

Samtidig viser resultaterne fra studiet, at brugen af blyhalskrave reducerer skjoldbruskkirtlens udsættelse for stråling med over 99 procent.

På veterinærklinikker- og hospitaler i Danmark er det et krav, at blyforklæder og handsker stilles til rådighed og bruges af personalet, når de foretager røntgenoptagelser af patienter.

Der er dog stadig ingen krav til brugen af blyhalskraver, da der i den gældende bekendtgørelse ikke stilles krav til dette.

Marginale økonomiske omkostninger 
Det er uden for enhver tvivl, at der er en risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som veterinærsygeplejerske, da skjoldbruskkirtlen ikke er beskyttet, som det ser ud i dag. Og samtidig er der ikke altid mulighed for at holde afstand til patienten og røntgenstrålerne.

Denne risiko kan mindskes betydeligt, og derfor mener vi, at det er absolut nødvendigt at indføre krav om blyhalskrave til alle veterinærsygeplejersker, når der skal laves røntgenundersøgelser.

Sådan et krav vil være et skridt i en progressiv retning, som vil have marginale økonomiske omkostninger. Men samtidig vil det det have stor betydning for de mennesker, der arbejder som veterinærsygeplejersker i Danmark.

To anbefalinger til politikerne 
På baggrund af denne gennemgang af problemstillingen for veterinærsygeplejerskerne, har Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Serviceforbundet udarbejdet følgende anbefalinger:

1. Sundhedsstyrelsen bør, på baggrund af forskning på området og den specifikke sag i Danmark, udarbejde og distribuere oplysningsmateriale til veterinærklinikker og -hospitaler om anbefalet brug af halskrave ved udsættelse for røntgenstråling. 

2. Bekendtgørelse BEK nr. 671 af 01/07/2019 om brug af strålingsgeneratorer (Strålingsgeneratorbekendtgørelsen) bør revideres, så der i bilag 11 vedrørende særlige krav til anvendelse af strålingsgeneratorer til veterinærmedicinske undersøgelser, indføres krav til at halskraver skal bæres på lige fod med blyforklæde og handsker under al arbejde med røntgen.

Forrige artikel Collective Impact: Er der en voksen til stede i den grønne førernation? Collective Impact: Er der en voksen til stede i den grønne førernation? Næste artikel Fiskere om finansloven: Vi har mere end nogensinde brug for en håndsrækning Fiskere om finansloven: Vi har mere end nogensinde brug for en håndsrækning