Fiskeriet holder vejret: Afventer nye kvoter for tobis 

TIDSPRES: Ugens EU-rådsmøde er aflyst på grund af coronavirus, men fiskere krydser fingre for, at det stadig er muligt inden april måned at få nye kvoter for tobis på plads. Det vil kunne give lidt luft til økonomisk trængte fiskere.

Med blot en uge til sæsonens start afventer fiskeriet stadig en afklaring for dette års tobisfiskeri.

Og spændingen er ikke blevet mindre af, at EU-rådsmødet for landbrugs- og fiskeriministre mandag og tirsdag denne uge er aflyst som konsekvens af coronavirussens hærgen. 

“Bare denne morgenstund tror jeg, at vi har fået de første fem forespørgsler fra lokalforeningsformænd i vores organisation, der spørger til, hvordan det ser ud med kvoterne,” siger Kenn Skau Fischer, direktør for Danmarks Fiskeriforening PO.

Login