FødevareDanmark: Nye gebyrer skader små virksomheder

DEBAT: Politikerne påstår, at det skal være nemmere at drive fødevarevirksomhed i Danmark. Men nye gebyrstigninger skader både små og mellemstore virksomheder og vores internationale konkurrenceevne, skriver Torsten Buhl fra FødevareDanmark.

Af Torsten Buhl
Administrerende direktør, FødevareDanmark

40 millioner kroner.

Så meget stiger de gebyrer, som fødevarevirksomhederne i Danmark skal betale til Fødevarestyrelsen for udførelse af kontrol.

Og så meget svækkes de danske fødevarevirksomheders konkurrenceevne med i forhold til de udenlandske konkurrenter.

Gebyrer rammer skævt
Fra politisk side har det ellers i årevis lydt, at det skal være nemmere at drive fødevarevirksomhed i Danmark, og med det seneste fødevareforlig med deltagelse af alle daværende partier i Folketinget foretog man et prisværdigt paradigmeskifte, der netop skulle gøre det nemmere for lovlydige virksomheder at drive forretning, men sværere for de såkaldte "brodne kar".

Men nu bliver det altså 40 millioner kroner dyrere, og det rammer generelt og altså ikke kun de nævnte kar.

Gebyrstigningerne rammer naturligvis især de virksomheder, som gebyrerne belaster mest relativt set – og det er de små og mellemstore virksomheder. De betaler det samme som de store, men gebyrerne fylder selvsagt mere, når de omsætter for mindre.

Vigtig kompensation udløber
Stigningerne kommer, samtidig med at en mindre, men vigtig kompensation til de mellemstore slagterier for deres forholdsvis høje veterinærudgifter udløber.

Siden 2016 har disse slagterier fået et par millioner kroner som en lille kompensation for, at der er meget færre dyr – og dermed kroner – per dyrlæge på de mindre slagterier end på de store.

Det var en fireårig bevilling, som blev indført i 2016, men nu udløber den altså, og skønt alle synes, at det er en god og rimelig ordning, er der ingen, der vil bede om at få den forlænget.

Det kræver sådan set bare, at enten regeringen eller et af de partier, som den indgår forlig om finansloven med, beder om forlængelsen, for der er næppe nogen, der er imod. Men det er der tilsyneladende ingen, der vil, og så ophører denne ordning, som alle har kunnet se det rimelige i. Det er jo nærmest tragikomisk.

Dyrere i udkanten
Gebyrstigningerne kommer også samtidig med, at Fødevarestyrelsen får sværere og sværere ved at stille med egne dyrlæger på de slagterier, som ligger i det, man kalder Udkantsdanmark.

Så må man hyre eksterne dyrlæger ind til opgaverne, men det er til en helt anden pris, og denne ekstra pris må de pågældende (mindre) slagterier betale.

Det belaster selvsagt yderligere deres konkurrenceevne over for dem, som ligger tættere på alfarvej. Hvordan harmonerer det med den politiske velvilje over for udkantsområderne?

Tiltrængt retfærdighed
En måde at udbedre denne skævvridning på kunne være at indføre en udligningsordning, så alle slagterier betaler det samme for dyrlægekontrollen, men vel at mærke per dyreenhed og ikke som nu per dyrlæge. Det ville skabe en tiltrængt retfærdighed på området.

Det er indlysende vigtigt, at vi har en velfungerende fødevarekontrol i Danmark. Men det er lige så indlysende vigtigt, at omkostningsdækningen ikke forvrider konkurrencen mellem små og store aktører, og det gør gebyrerne. Og det vil de i endnu højere grad gøre, når de stiger med 40 millioner kroner til nytår.

Forrige artikel Diabetesforeningen: Kommuner kan ikke løfte sunde kostvaner alene Diabetesforeningen: Kommuner kan ikke løfte sunde kostvaner alene Næste artikel Alternativet til minister: Nu har du chancen for at gøre landbrugsstøtten grønnere Alternativet til minister: Nu har du chancen for at gøre landbrugsstøtten grønnere
Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

ERSTATNING: Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, som sikrer knap 19 milliarder i erstatning til danske minkavlere og følgeerhverv. Over de næste ti år skal avlerne kompenseres for aflivningen af alle mink i kampen mod coronasmitte.