L&F: Vi skal ikke afvikle animalsk produktion i Danmark

REPLIK: Forsker Christian Bugge Henriksen argumenterer i Altinget for, at produktion af langt flere plantebaserede fødevarer er vejen frem for landbrugets klimareduktion i Danmark. Men det er en skæv indgang til udfordringen, skriver Niels Peter Nørring.

Af Niels Peter Nørring
Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

Hvilke fødevarer vil vi gerne have, at dansk landbrug skal producere i fremtiden?

Sådan spørger lektor og forskergruppeleder Christian Bugge Henriksen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU i et debatindlæg i Altinget 9. oktober. Selv mener han, at flere plantebaserede fødevarer er vejen mod målet om en 70 procents CO2-reduktion i 2030. Men det er en skæv indgang til de store udfordringer.

Danmark er blandt verdens bedste producenter af fødevarer - både animalske og vegetabilske - men vi skal blive endnu bedre. Vi skal udvikle den klimaeffektive produktion i Danmark, så vi skaber de produkter og løsninger, som ikke kun kan vise vejen mod den danske 70 procents-målsætning, men - endnu vigtigere - kan inspirere og vise vejen globalt.

Sagt kort og godt, der er brug for udvikling frem for afvikling af landbruget – og det gælder såvel planteproduktionen som den animalske produktion.

Fødevareudfordringen skal løses gennem udvikling og innovation
Verden står lige nu over for en række store udfordringer. Én af dem er klimaudfordringen. En anden er fødevareudfordringen.

I 2050 vil der være omkring 10 milliarder mennesker på jordkloden. 10 milliarder mennesker, som skal have mad. Det vil øge efterspørgslen efter både animalske og vegetabilske fødevarer markant – og særligt forventes den stigende middelklasse at efterspørge mere animalsk protein fremover. Det er en udfordring, som stiller krav til en bæredygtig produktion af fødevarer, som tager hensyn til natur, miljø og ikke mindst klimaet.

Klimaudfordringen og fødevareudfordringen hænger uløseligt sammen. Fødevareproduktionen står for knap en fjerdedel af alle klimagasudledninger i verden. Det er en høj andel. Og derfor skal der findes løsninger, som kan sikre, at de nødvendige fødevarer produceres med et lavere klimaaftryk end tidligere.

De løsninger går gennem udvikling og innovation af den samlede fødevareproduktion – og ikke gennem en afvikling af vores danske animalske produktion.

Ikke et nationalt spørgsmål
Man skal gøre det, man er god til. Og i Danmark kan vi bryste os af, at vores fødevaresektor allerede er blandt de dygtigste og mest klimaeffektive i verden. Det er senest blevet fremhævet af World Ressources Institute, at Danmark er med helt fremme, når det kommer til animalsk produktion. Derfor har Danmark alle muligheder for at yde et vægtigt bidrag til løsning af klimaudfordringen – gennem klimavenlige produkter, viden, knowhow og teknologi. 

Sektoren er i dag storeksportør på grund af sine internationale styrker i forhold til kvalitet, fødevaresikkerhed og troværdighed samt inden for klimavenlig og bæredygtig produktion. På verdensplan er landbrug og fødevareindustri førende inden for fødevarer, agroindustri og procesteknologi og inden for cirkulær bioøkonomi, produktionen af ingredienser, enzymer mv.

Derfor vil en afvikling af den animalske produktion i Danmark få store konsekvenser. Både for det økonomiske regnskab, da fødevareklyngen bidrager betydeligt til velfærden og arbejdspladser i Danmark og også for det globale klimaregnskab.

Det gavner måske klimaet nationalt set at mindske den animalske fødevareproduktion i Danmark og overlade produktionen til lande, der er mindre effektive og mindre klimavenlige, end vi er. Men globalt løser det ingenting, da folk stadig forventes at efterspørge animalsk protein – med tiden endda i højere grad end nu. Derfor kan klimadiskussionen ikke isoleres til udelukkende at være et nationalt spørgsmål.

En ambitiøs plan for fødevaresektoren
Danmark og dansk landbrug skal være ambitiøse på vegne af hele verden og gå foran med de bæredygtige løsninger. Det er et stort ansvar, som kræver, at vi investerer i at udvikle dansk fødevareproduktion – både den animalske og vegetabilske produktion. Vi skal investere i forskning og udvikling af de grønne løsninger, der skal bane vej for en klimavenlig fødevareproduktion.

Derfor har Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren udarbejdet et idékatalog bestående af i alt 22 klimatiltag, som vurderes at være mest hensigtsmæssigt til at reducere klimagasudledninger frem mod 2030.

På den korte bane peger vi på at prioritere udtagning af lavbundsjorde fra landbrugsproduktion, modernisering af stalde, så man kan praktisere hyppig gylleudslusning og gylleforsuring, samt udvikling af græsprotein. Og så har klimapartnerskabet i sine anbefalinger også fokus på kostråd, forbrugeradfærd, herunder indtagning af flere plantebaserede fødevarer, og reducering af madspild.

På længere sigt har vi gennem forskning og udvikling mange spændende løsninger på vej, blandt foderløsninger som stoffet X, skyclean-teknologien, biofilte til staldene, planteforædling og udvikling af tilsætningsstoffer, der kan reducere udledningen fra gyllen og arealerne.

Så for at vende tilbage til, hvor vi kom fra, nemlig Christian Bugge Henriksens spørgsmål: Vi tror på, at Danmark i fremtiden skal producere gode animalske og plantebaserede fødevarer, men på en endnu bedre og mere bæredygtig vis. Og dét kræver udvikling, forskning og innovation – og ikke afvikling.

Forrige artikel Vegetarer til L&F: Den vigtigste klimateknologi i landbruget hedder plantebaserede fødevarer Vegetarer til L&F: Den vigtigste klimateknologi i landbruget hedder plantebaserede fødevarer Næste artikel Forskere i husdyr: Forskere i husdyr: "Hvis kvægbruget skal have en fremtid i Danmark, skal der ske en markant reduktion i klimaaftrykket"